Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

15 maja 2008 roku odbyła się XX sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyłączenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z terytorium powiatu krakowskiego z jednoczesnym włączeniem gminy do powiatu proszowickiego.
W sesji udział wzięli: Pan Zbigniew Wójcik – Starosta Powiatu Proszowickiego, Pan Józef Krzyworzeka – Starosta Powiatu Krakowskiego, Pan Krzysztof Karczewski- Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego, Pan Jerzy Rogala- Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego.
Dyskutowano sprawę kosztów, obowiązków mieszkańców wynikającą ze zmiany powiatu. Radni podnosili sprawy braku współpracy powiatu z Gminą odnośnie remontu dróg powiatowych. Najważniejszym argumentem podnoszonym przez radnych przemawiającym za zmianą powiatu była sprawa rozproszenia urzędów tj. wydział komunikacji, budownictwa, geodezji, siedziby ARiMR itp.
Pan J. Krzyworzeka - Starosta Powiatu Krakowskiego zobowiązał się w ramach rekompensaty w związku z odmową Zarządu Powiatu utworzenia filii wydziału Komunikacji na terenie gminy do przeznaczania rok rocznie do końca kadencji kwoty 120.000zł. ( koszt utworzenia filii) na remonty dróg powiatowych na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce; 2 głosami za, 7 głosami przeciw i 3 głosami wstrzymującymi projekt w/w uchwały został odrzucony.
Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce ostatecznie pozostaje w powiecie krakowskim.


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć