Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

W dniu 17.06.2008 r. Sesji Rady Gminy radni zajmowali się aż 13 tematami. Miedzy innymi podjęli uchwałę pozwalającą Wójtowi Gminy na podpisanie porozumienia z GGDKiA na budowę chodników wzdłuż drogi krajowej nr 79 w miejscowościach Pobiednik Wielki i Złotniki. Na wykonanie i rozliczenia inwestycji mamy czas do końca listopada 2008 r. Dlatego już ogłoszony był przetarg na wyłonienie wykonawcy. Gmina musi do budowy chodników dołożyć ponad 300.000 zł, a dofinansowanie z GDDKiA to 300.000 zł

Rada Gminy pozwoliła wójtowi podjęcie zobowiązań przekraczających rok 2008 w celu wykonania dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Wawrzeńczycach Kolonii. Na chodnik od Złotnik do Wawrzeńczyc gmina uzyskała pozwolenie na budowę. Po uzyskania pozwolenia na chodnik w Wawrzeńczycach gmina wystąpi do GDDKiA o spisanie porozumienia na budowę chodników w 2009 r.

Na sesji Rada Gminy zatwierdziła do realizacji Plany Odnowy Miejscowości w Wawrzeńczycach, Stręgoborzycach i Odwiślu. Plany te obejmują swym zakresem remonty obiektów publicznych i działania społeczne, integracyjne, itp. Pozwolą one aplikować tym sołectwom o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które planowane są do uruchomienia pod koniec 2008 roku.

Rada Gminy uchwałą przyjęła do budżetu kwotę 25.000 zł, które gmina uzyskała po złożeniu wniosku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na sesji, Wójt Gminy, przewodniczący Rady Gminy oraz radni dziękowali Kołom Gospodyń Wiejskich z Wawrzeńczyc, Odwiśla i Żydowa za ostatnie zaangażowanie ich na Dniach Powiatu oraz w Racławicach na "Wyborze Chłopa Roku".


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć