Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Ksiądz infułat Jerzy Bryła, duszpasterz artystów, głuchoniemych, pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, kapelan Bractwa Kurkowego, obchodził w Parafii w Wawrzeńczycach 55. rocznicę święceń kapłańskich. W obchodach święta udział wzięli nasi mieszkańcy oraz kapłani Dekanatu Wawrzeńczyce. Swoją pierwszą mszę świętą (prymicje), ksiądz jubilat odprawił w naszym kościele 6 lipca 1952 roku. Zaraz po święceniach został skierowany do parafii w Rajczy. Jeszcze jako wikary w Rajczy podjął działalność duszpasterską wśród osób niepełnosprawnych. W Żywcu, nieopodal swojej parafii, po raz pierwszy w życiu przygotowywał osoby z upośledzeniem umysłowym oraz głuchoniemych do pierwszych sakramentów świętych. Pozwalały mu na to kwalifikacje, gdyż w Katowicach Panewnikach ukończył w 1955 roku kurs duszpasterski głuchoniemych, a potem pedagogikę specjalną w Warszawie. Właśnie w Żywcu założył duszpasterstwo głuchoniemych, które we wrześniu ubiegłego roku świętowało jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia. Ze względu na duszpasterstwo ludzi głuchoniemych w 1957 roku został Ksiądz Infułat przeniesiony do Bielska-Białej, do parafii Opatrzności Bożej. Tam około dwustu osób głuchoniemych pracowało w bielskiej tkalni, nie mieli swojego duszpasterza. Po roku został skierowany do parafii św. Floriana w Krakowie.
W Krakowie został przydzielony do nauki w trzech szkołach dla głuchoniemych: podstawowej - przy ul. Pędzichów, w Szkole Zawodowej mieszczącej się wówczas przy ul. Karmelickiej oraz w zawodówce przy ul. św. Stanisława. Prowadził także duszpasterstwo starszych osób głuchych.
W 1960 roku objął duszpasterstwo akademickie po młodym ks. prof. Karolu Wojtyle, który został mianowany krakowskim biskupem pomocniczym.
W 1962 roku otrzymał nominację na archidiecezjalnego duszpasterza głuchych.
Ksiądz Józef Rozwadowski, proboszcz parafii Najświętszego Salwatora, w 1968 roku został mianowany biskupem ordynariuszem w Łodzi. Stanowisko dotychczas przez niego piastowane zostało powierzone właśnie Księdzu Bryle. Nominację na stanowisko przewodniczącego wydziału katechetycznego otrzymał od ks. kard. Karola Wojtyły. Przez siedem lat byłem szefem tego wydziału.

Dwa lata później przyprowadził Ksiądz Infułat po raz pierwszy artystów na opłatek do ks. kard. Karola Wojtyły. W 1975 roku został ksiądz infułat mianowany proboszczem parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie. Tę funkcję pełnił przez trzydzieści lat, nie zaprzestając pracy na różnych poletkach uprawianych dla chwały Bożej.
Dziś przed mszą  ks. Infułat w asyście ks. prałata  dr Stefana Misińca poświęcił pomnik św. Jadwigi Królowej zaprojektowany i wykonany przez prof. Czesława Dźwigaja, znanego rzeźbiarza, autora kilkudziesięciu pomników świętych, papieża Jana Pawła i nie tylko, w Polsce i na świecie, który także był na uroczystości. W uroczystości jubileuszowej uczestniczyły poczty sztandarowe Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Wawrzeńczycach, Szkoły Podstawowej im T. Kościuszki w Wawrzeńczycach, Szkoły Filialnej im. Alicji i Franciszka Bryłów w Stręgoborzycach, OSP w Stręgoborzycach, OSP w Wawrzeńczycach. Po południu ks. Infułat spotkał się w budynku Szkoły Filialnej w Stręgoborzycach ze swoimi rówieśnikami, kolegami, koleżankami i znajomymi. Spotkanie zorganizował sołtys wsi Stręgoborzyce Pan Zbigniew Zając.

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć