Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju

3.000.000 zł otrzymała gmina na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi o przedszkole, sale dydaktyczne dla szkoły podstawowej oraz salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą"
Jak to aplikowanie o te środki wyglądało to przedstawiają krótkie informacje, które już były publikowane od roku w naszej IGWIE!  Mimo wszystko radość jest wielka, że ta inwestycji umożliwi zwiększenie liczby miejsc w igołomskim przedszkolu i BARDZO PODNIESIE standard edukacji przedszkolnej w Igołomi, ponadto powstanie nowoczesne centrum edukacyjne dla dzieci w wieku od 3 do 16 lat i NIE TYLKO!
DAWNO TEMU BO w dniu 20 kwietnia 2009 r. zakończono nabór kart projektów (preselekcja) w ramach konkursu dla Działania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce do w/w konkursu złożyła  wniosek pod nazwą: "Rozbudowa GCE w Igołomi o przedszkole, salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą" Po preselekcji uzyskał 87,27% punktów. Wartość planowanej inwestycji to 6 665 940,00 zł, a wnioskowana kwota to 3 000 000,00 zł

W ramach naboru złożonych zostało w sumie 207 kart projektów na łączną kwotę 393 793 558,65 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej.  Zarząd Województwa widząc jak dużo jest wniosków i na jaką kwotę zwiększył pulę środków do 116 451 000,00 zł. Co jak widać gołym okiem i tak jest ponad 3 razy mniej niż potrzeby.

31.08.2009 r. Gmina złożyła pełny wniosek do działania 6.2.B Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie inwestycji pt. "Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi o przedszkole, sale dydaktyczne dla szkoły podstawowej oraz salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą". Wartość całkowita inwestycji ok. 6.700.000 zł. Wnioskujemy o dofinansowanie 3.000.000 zł (o więcej starać się nie można w działaniu 6.2. B), Przypomnijmy, że w roku ubiegłym otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rozwój  bazy sportowej w wysokości 1.000.000 zł. Dla zainteresowanych przypominam, że zakres rzeczowy inwestycji opisaliśmy w numerze czerwcowym (nr2/2009). Procedura oceny wniosków w Urzędzie Marszałkowskim złożona jest z 3 etapów: ocena formalna, ocena merytoryczna i ocena strategiczna. Dwie pierwsze trwają po 45 dni, a trzecia ok. miesiąca. Z końcem listopada w systemie elektronicznym RSI, gdzie mamy podgląd do naszego wniosku, pojawiła się informacja o pozytywnej ocenie formalnej. Po tej ocenie z konkursu odpadło 12 wniosków. Teraz musimy czekać na wynik oceny merytorycznej. Przypomnę tylko, że konkurencja jest ogromna! Do konkursu złożono 207 projektów, w drugim etapie obok naszego wniosku jest jeszcze 128 innych, a najprawdopodobniej dofinansowanie uzyska ok. 50 wniosków. Dziś dowiedzieliśmy się, że jesteśmy w grupie 58 szczęśliwców, których wnioski zostały uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego przyjęte do wsparcia finansowego

            W 2009 roku wykonawca, Firma SAMNSON z Tarnowa wykonała pracę za kwotę: 2 050 000 zł. Planowany termin zakończenia II kwartał 2010 r. Obecnie sala gimnastyczna będzie wyposażana w urządzenia sportowe. Całkowity koszt inwestycji ok. 3 300 000 zł. Wykonano w tym roku dach i sufit na sali gimnastycznej, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonano tynki i prawie wszystkie posadzki. Gotowa jest już cała instalacja sanitarna, wodociągowa i centralnego ogrzewania. Wewnątrz wykonywane są już tylko prace kosmetyczne i malowanie elewacji całego obiektu.


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze inwestycje

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Dom Ludowy
w Wawrzeńczycach
Chodniki
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć