Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

W dniu 19 czerwca 2008 r. na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce    miało miejsce ważne wydarzenie, odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanych jubilatom przez Prezydenta RP - Lecha Kaczyńskiego.

 Medale  zostały przyznane dla 15 par małżeńskich  z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
-         Państwu Kazimierze i Czesławowi Borkowskim  ze Złotnik
-         Państwu Wiesławie i Stefanowi Bujoakom  z Igołomi
-         Państwu Danucie i Bogusławowi Chołdom  z Wawrzeńczyc
-         Państwu Zofii i Edwardowi Cyganom  z Pobiednika Wielkiego
-         Państwu  Mariannie i Edwardowi Dudom  ze Stręgoborzyc
-         Państwu Krystynie i Zygmuntowi Dziurom  z Igołomi
-         Państwu  Lucynie i Janowi Janiczkom  ze Stręgoborzyc
-         Państwu Helenie  i Aleksandrowi Łuczywom  z Wawrzeńczyc
-         Państwu Krzysztofie i Piotrowi Miklasom  ze Złotnik
-         Państwu Władysławie i Witoldowi Nagaczom  z Rudna Górnego
-         Państwu Janinie i Władysławowi Pająkom  z Igołomi
-         Państwu  Zofii i Janowi Sperkom  ze Stręgoborzyc
-         Państwu Janinie i Bronisławowi Tretkom   z Igołomi
-         Państwu Zofii i Józefowi Trętkom  z Odwiśla
-         Państwu Janinie i Stanisławowi Więkom  z Zofipola 

 Uroczystość rozpoczęła się   o godz.12.00 w Kościele Parafialnym p.w Narodzenia N.M.P w  Igołomi  Mszą Świętą odprawioną w intencji Jubilatów przez Księdza Proboszcza z Igołomi  -Władysława Dańkowskiego i Księdza Proboszcza z Pobiednika Małego – Józefa Macioła Słowo Boże do Jubilatów wygłosił  - Ksiądz Proboszcz z Igołomi – Władysław  Dańkowski, w którym podkreślił, że „to Wy jesteście solą tej Ziemi”, i prosił Jubilatów  „ idźcie i  przekazujcie młodemu pokoleniu  jak żyć  w małżeństwie by przetrwało tak długie lata”.
Dalsza część uroczystości odbyła się w Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi.
Pani Grażyna Kaczor – Z-ca Kierownika USC powitała wszystkich bardzo serdecznie, a szczególnie szanownych Jubilatów, a następnie oddała głos Panu  Józefowi Rysak – Wójtowi Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Pan Wójt powitał wszystkich Jubilatów oraz zaproszonych gości  w osobach:
Pana  Władysława Dańkowskiego – Księdza Proboszcza z Parafii w Igołomi
Pana Stefana Nawrota – Przewodniczącego Rady Gminy Igołomia-Wawrzenczyce
Państwa Radnych i Państwa Sołtysów  z tych miejscowości , z których pochodzą  Jubilaci.
Pan Wójt powitał również zaproszonych  pracowników Urzędu Gminy oraz orkiestrę z Igołomi pod dyrekcją Pana Tadeusza Poręby, a także chór młodzieżowy z GCE w Igołomi pod dyrekcją Pani Joanny Ruchwy.
Pan Wójt zwracając się do Jubilatów w krótkich słowach  podziękował Jubilatom za postawę i wkład na rzecz Gminy i swoich rodzin  i życzył  wszystkim zdrowia i pomyślności na dalsze lata życia.
Następnie  zabrał głos Pan Stefan Nawrot – Przewodniczący Rady Gminy, który w swoim wystąpieniu dał Jubilatów za przykład młodemu  pokoleniu i życzył Im długich lat życia w zdrowiu. Po oficjalnych przemówieniach Pan Józef Rysak – Wójt Gminy przystąpił do odznaczenia Jubilatów „Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz przekazał list gratulacyjny  z życzeniami od Przewodniczącego Rady Gminy  i Wójta Gminy. Pan Przewodniczący Rady Gminy przekazał odznaczonym legitymacje  nadania medalu przez Prezydenta RP – Lecha Kaczyńskiego. Po uroczystości wręczenia medali Jubilatom zagrała orkiestra  z Igołomi tradycyjne 100 lat .Bardzo  miłym akcentem tej uroczystości był występ chóru „CARMEN”  z GCE z Igołomi pod dyrekcją Pani Joanny Ruchwy. Chór zaśpiewał utwory z dawnych lat, które przypomniały Jubilatom ich młodość i w nie jednym  oku zakręciła się łza wspomnień.
Jubilaci zostali obdarowani pięknymi koszami  kwiatów i prezentami w postaci ciepłych kocy
ufundowanych przez Wójta Gminy. Pani Grażyna Kaczor- podziękowała   chórowi za piękny występ, który wszystkim bardzo się podobał, podziękowania skierowała również do Pani  Doroty Ryńcy-Ropek - Dyrektorowi GCE w Igołomi  za przygotowanie  dekoracji do uroczystości  oraz za gościnę na terenie placówki i  zaprosiła wszystkich  na poczęstunek i  tradycyjną lampkę szampana. Tradycyjny toast lampką szampana wniósł Pan Józef Rysak – Wójt Gminy – życząc Jubilatom dalszej radości, uśmiechów  i wszelkiej pomyślności. Uroczystość upłynęła w miłej atmosferze  przy dźwiękach orkiestry z Igołomi, która to grała piękne  melodie z dawnych lat. .Grażyna Kaczor

 


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć