Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

W dniu 10 czerwca 2010 r. na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce miało miejsce ważne wydarzenie, odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanych jubilatom przez Prezydenta RP - Lecha Kaczyńskiego.

Medale otrzymało18 par małżeńskich z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce:
- Państwo Barbara i Edward Bednarski z Tropiszowa
- Państwo Natalia i Józef Dziubdziela z Wawrzeńczyc
- Państwo Helena i Józef Galas z Rudna Górnego
- Państwo Stanisława i Władysław Janik z Tropiszowa
- Państwo Zofia i Mirosław Kwiatek z Wawrzeńczyc
- Państwo Maria i Tadeusz Luty z Igołomi
- Państwo Józefa i Tadeusz Nawrot z Rudna Górnego
- Państwo Anna i Józef Nosal z Igołomi
- Państwo Irena i Juliusz Paluch z Zofipola
- Państwo Zdzisława i Tadeusz Piechno z Wawrzeńczyc
- Państwo Kazimiera i Jan Samborek ze Stręgoborzyc
- Państwo Krystyna i Ignacy Skalski z Wawrzeńczyc
- Państwo Janina i Władysława Stawinoga ze Złotnik
- Państwo Natalia i Zbigniew Szałas ze Stręgoborzyc
- Państwo Lucyna i Stanisław Tomerski z Wawrzeńczyc
- Państwo Urszula i Zygmunt Wojtaszek z Pobiednika Małego
- Państwo Halina i Józef Wójcik z Odwiśla
- Państwo Emilia i Adam Zimny z Wawrzeńczyc

Na uroczystość zostały zaproszone pary małżeńskie ze stażem małżeńskim 60 lat i
ponad 60 lat, są to:
- Państwo Janina i Mieczysław Migas ze Stręgoborzyc obchodzącym w tym roku
- 60 –cio lecie małżeństwa
- Państwo Helena i Antoni Krupa z Pobiednika Wielkiego obchodzącym w tym roku 60-cio lecie małżeństwa
- Państwo Natalia i Józef Mierzwa z Wawrzeńczyc, którzy w styczniu tego roku obchodzili 62 lata małżeństwa
- Państwo Marianna i Władysław Atłas z Rudna Górnego, którzy w lutym tego roku obchodzili 69 lat małżeństwa

Uroczystość rozpoczęła się o godz.11.00 w Kościele Parafialnym p.w Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach Mszą Świętą odprawioną w intencji Jubilatów przez Księdza Dziekana Feliksa Formasa – Proboszcza Parafii Wawrzeńczyce. Słowo Boże do Jubilatów wygłosił - Ksiądz Proboszcz Feliks Formas w którym podkreślił, że „w życiu najważniejsza jest miłość nie ta na którą czekamy, lecz ta którą chcemy ofiarować drugiemu człowiekowi”.
Na zakończenie Mszy Świętej Ksiądz Dziekan złożył Jubilatom życzenia. „By żyli z sobą jeszcze długie lata w zdrowiu i pogodzie ducha”. Dalsza część uroczystości odbyła się w Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach. Część oficjalną uroczystości rozpoczęła Pani Grażyna Kaczor – Z-ca Kierownika USC, która powitała wszystkich bardzo serdecznie, a szczególnie szanownych Jubilatów i zaproszonych gości: Państwa Radnych Gminy z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Stefanem Nawrotem, Państwa Sołtysów, Pracowników Urzędu Gminy, a także Panią Mieczysławę Stawarz – Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach, Panią Beatę Sonik – Marchewka – Kierownika Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach oraz młodzież z GCE w Wawrzeńczycach pod kierunkiem Pani Beaty Mes-Jordan.
Następnie głos zabrał Pan Józef Rysak – Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Pan Wójt powitał wszystkich Jubilatów oraz ich rodziny, a także zaproszonych gości.
Pan Wójt zwracając się do Jubilatów w krótkich słowach podziękował Jubilatom za postawę i wkład na rzecz Gminy i swoich rodzin i życzył wszystkim zdrowia i pomyślności na dalsze lata życia i doczekania dalszych wspaniałych jubileuszy.
Z kolei głos zabrał Pan Stefan Nawrot – Przewodniczący Rady Gminy, który w swoim wystąpieniu dał Jubilatów za przykład młodemu pokoleniu i życzył im długich lat życia w zdrowiu i szacunku
Po oficjalnych przemówieniach Pan Józef Rysak – Wójt Gminy przystąpił do odznaczenia Jubilatów „Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stefan Nawrot wręczył Jubilatom list gratulacyjny z życzeniami od Siebie i Wójta Gminy. Legitymacje nadania medalu przez Prezydenta RP – Lecha Kaczyńskiego przekazał Jubilatom Pan Henryk Jończyk – Z-ca Wójta Gminy oraz Pani Iwona Kubik – Sekretarz Gminy.
Następnie Pan Wójt Józef Rysak skierował życzenia do Jubilatów ze stażem małżeńskim 60 lat i ponad 60 lat, życząc zdrowia i doczekania dalszych wspaniałych Jubileuszy. W imieniu Jubilatów na ręce Wójta Gminy podziękowania złożył Pan Mirosław Kwiatek, który podziękował za przygotowanie uroczystości, zaproszenie i tak wspaniałe przyjęcie.
Po uroczystości wręczenia medali Szanowni Jubilaci zostali zaproszeni na poczęstunek i tradycyjną lampkę szampana. Toast wniósł Pan Józef Rysak- Wójt Gminy- życząc Jubilatom dalszej radości, uśmiechów i wszelkiej pomyślności.
Uroczystość uświetnił występ młodzieży Gimnazjum z Wawrzeńczyc, która przy akompaniamencie fortepianu w wykonaniu Pani Beaty Mes - Jordan zaśpiewała utwory z dawnych lat, które przypomniały Jubilatom ich młodość i w nie jednym oku zakręciła się łza wspomnień. Jubilaci zostali obdarowani pięknymi koszami kwiatów i prezentami w postaci ciepłych kocy ufundowanych przez Wójta Gminy.
Pani Grażyna Kaczor- podziękowała młodzieży za piękny występ, który wszystkim bardzo się podobał, podziękowania skierowała również do Pani Mieczysławy Stawarz - Dyrektorowi GCE w Wawrzeńczycach za przygotowanie dekoracji do uroczystości oraz za gościnę na terenie placówki
Uroczystość upłynęła w miłej rodzinnej atmosferze.
Grażyna Kaczor

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007 2008

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć