Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Poświęcenie sztandaru na 80- lecie OSP w Tropiszowie

W niedzielę 27 lipca 2008 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Tropiszowie świętowała 80-lecie swojej działalności.
Uroczystość odbyła się na terenie Szkoły Podstawowej w Tropiszowie i rozpoczęła się uroczystą mszą św. którą w intencji Strażaków odprawił proboszcz Parafii Igołomi – ksiądz Władysław Dankowski. Słowa uznania i podziękowania druhowie usłyszeli od Wójta Gminy Józefa Rysaka, Przewodniczącego Rady Gminy Stefana Nawrota, Stanisława Nowaka – zastępcy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Leszka Zięby – Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP.
Podczas uroczystości poświęcony i przekazany został sztandar ufundowany przez Marię i Franciszka Mierników.
Jednostkę Straży przed 80 laty założył dzierżawca z Tropiszowa Henryk Wójcicki z Piotrem Kitą i Stanisławem Płaszewskim, wybranym na pierwszego Prezesa. Straż ogniowa miała swoją siedzibę w dworskim folwarku zarządzanym przez Wójcickiego, który został naczelnikiem jednostki. Dwór i folwark stanowiły wówczas własność Szpitala św. Łazarza w Krakowie. Druhowie wyposażyli jednostkę w sprowadzaną z Warszawy – pompę ręczną, 600-litrową beczkę jezdną, węże, toporki bosaki. Do dzisiaj druhowie mają zachowany obraz przedstawiający św. Floriana na którym widnieje data 1929 rok.
Po kilku latach działalności, na parceli Państwa Łobodów, zbudowali drewnianą remizę. Po wojnie w 1946r. zaczęli budowanie murowanej, służącej im do dziś. Po kilku latach przerwy w działalności na przełomie lat 80 i 90 ub. wieku, jednostka z nowym zarządem powstałym w 1996 zaczęła działać bardzo prężnie.
Prezesem został pełniący tą funkcję do dzisiaj Stefan Wilkosz. Jana Dzięgę wybrano na naczelnika , ale po dwóch latach w związku z jego awansem na komendanta gminnego, zastąpił go Tadeusz Bracha, wielokrotnie chwalony przez władze gminy i przez Wilkosza m.in. za przygotowanie drużyn pod względem sprawnościowym. Jednostka jest dosyć dobrze wyposażona w sprzęt. Posiada 2 samochody, pompę szlamową, motopompę , agregaty prądotwórcze, piły do drewna, 2 radiostacje, dwa komplety aparatów powietrznych.

Jednostka jest wyjątkowo liczna:
- 14 członków honorowych
- 49 czynnych ochotników
-11 członków młodzieżowej drużyny chłopców
- 10 w drużynie dziewcząt
W czasie rocznicowej ceremonii uhonorowano wyróżniających się druhów:
„Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Adam Gwzóźdź, Marcin Janowski, Grzegorz Juszczyk, Marcin Kukuła, Grzegorz Motylski, Wiesław Nowak, Grzegorz Pluta, Kazimierz Semper. Srebrnym wyróżniono: Sylwestra Lutego, a brązowymi: Łukasza Ciastonia, Artura Jangrota, Michała Lasonia, Łukasza Łobodę, Stefana Nawrota, Dariusza Pacule, Marcina Palucha, Marcina Pycka, Stanisława Wilkosza, Grzegorza Zapałę.
Obchody rocznicowe uświetniła orkiestra dęta „Hejnał” z Igołomi prowadzona przez kapelmistrza Tadeusza Porębę.
 


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007 2008

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć