Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
 
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (BIS) w ramach realizowanego projektu "Budzimy aktywność NGO's" finansowanego z Funduszy Inicjatyw Obywatelskich zaprasza osoby aktywnie działające w małopolskich organizacjach pozarządowych do udziału w Szkole Liderów NGO.
 
Do uczestnictwa w Szkole, zapraszamy w szczególności pracowników oraz osoby działające w organizacjach, które zostały zarejestrowane w okresie ostatnich 3 lat lub mających siedzibę na obszarach gmin wiejskich lub wiejsko - miejskich. Zajęcia będą odbywać się w Krakowie. Zgłoszenia są przyjmowane do 15 września 2008.
Udział w zintegrowanym cyklu Szkoły Liderów NGO pozwoli uczestnikom na zwiększenie profesjonalizacji i wszechstronności ich działania, a tym samym przyczyni się do skuteczniejszego funkcjonowania organizacji.

Program szkoleń Szkoły Liderów NGO

I moduł – Organizacje pozarządowe w rozwoju lokalnym

  1. Organizacje pozarządowe w systemie instytucjonalnym państwa
  2. Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem i dobre praktyki

II moduł – Zarządzanie organizacją pozarządową

  1. Zarządzanie organizacją – budowa strategii rozwoju
  2. Kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowej w społeczności lokalnej
  3. Rachunkowość organizacji pozarządowej i sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
  4. Źródła finansowania działalności organizacji w zakresie integracji społecznej i zawodowej
  5. Zarządzanie cyklem życia projektu

W ramach Szkoły zostanie przeprowadzonych łącznie 10 dni szkoleń. Liczba dni zajęć w ramach poszczególnych tematów zostanie dostosowana do oczekiwań wyłonionej grupy uczestników. Zajęcia będą się odbywać co dwa tygodnie przez dwa dni (w ciągu tygodnia lub w piątek i sobotę) od października do grudnia 2008 r. Podczas trwania cyklu zajęć uczestnicy będą mieli możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji związanych z tematyką szkoleń. Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe i edukacyjne oraz zaświadczenie ukończenia Szkoły Liderów NGO.

Wszystkie formy oferowanego wsparcia mają charakter bezpłatny.

Termin przesyłania zgłoszeń do udziału w Szkole Liderów NGO upływa 15 września. Zgłoszenia (CV + formularz zgłoszeniowy) należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail tomasz.otko@bis-krakow.pl  

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do Szkoły Liderów (formularz zgłoszeniowy, regulamin), znajdą Państwo na stronie Fundacji BIS - www.bis-krakow.pl

 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007 2008

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć