Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
Absolutorium dla Wójta

Wójt gminy otrzymał już drugie absolutorium od Rady Gminy. Jednak to dopiero pierwszy budżet który realizował w całości. Przypomniał on, że w roku 2007 zostały zakończone dwie ważne inwestycje, które były opóźnione w realizacji i groziła gminie konieczność zwrotu otrzymanego dofinansowania (wodociąg w Pobiedniku Małym i Wielkim oraz w Tropiszowie, sala gimnastyczna w Wawrzeńczycach). Został oddany do użytku, a także wykonano elewację i remont dachu w Ośrodku Zdrowia w Wawrzeńczycach, który był nieczynny przez 2 lata. Nie oszczędziły nas kataklizmy w postaci nawałnicy w Tropiszowie i Igołomi oraz wichury. Były także weselsze momenty: Małopolskie Święto Warzyw na lotnisku w Pobiedniku, Małopolska Inauguracja Roku Szkolnego w Wawrzeńczycach, Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego i Sesja Albertyńska w Igołomi.
Zgodnie z obowiązującą procedurą, Komisja Rewizyjna Rady Gminy po zbadaniu wykonania budżetu wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla wójta. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie dokonała szczegółowej analizy dochodów i wydatków budżetu. Dochody zostały zrealizowane w 96%, a wydatki w 98%. Rok budżetowy został zamknięty nadwyżką w wysokości ponad 200.000 zł. W związku z powyższym sprawozdanie finansowe, które nie miało żadnych uchybień zostało zaopiniowane pozytywnie przez RIO w Krakowie.
Gratulacje dla Wójta Rysaka i życzenia jeszcze większych sukcesów i wielu inwestycji zrealizowanych w kolejnych latach.

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć