Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
Aeroklub Krakowski - www.aeroklubkrakowski.pl

Aeroklub
Atrakcją sportowo - turystyczną jest lotnisko Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim, oferujące przeloty samolotami oraz balonami. Podczas sezonu letniego można podziwiać pokazy skoków spadochronowych. To dogodne miejsce do organizacji targów, zawodów, pokazów modeli latających, wystaw oraz imprez plenerowych.

LOTNISKO W POBIEDNIKU WIELKIM - historia

Po północnej stronie szosy Kraków-Sandomierz w Pobiedniku Wielkim rozpościerały się pola uprawne należące do rodziny Prus-Lisickich. Przez miejscową ludność miejsce to zwane było Sewerynowem od imienia współ właściciela Seweryna Prus Lisickiego herbu Prus II. Najstarsi mieszkańcy pracujący niegdyś w majątku wspominają, że ziemia była tu niezwykle urodzajna. Uprawiano na niej głównie zboża, a z czasem wprowadzono warzywnictwo. W ówczesnych czasach dniówka przy plewieniu wynosiła 80 groszy. Z końcem 1920 roku właściciele majątku: Ludmiła i Seweryn Prus Lisiccy wraz z młodziutką dziedziczką Kazimierą postanawiają na tej ziemi zastosować kolejny płodozmian. Zakładają sad owocowy. 

Po śmierci Seweryna żona wraz z córką postanawiają sprzedać Sewerynów ówczesnym władzom państwowym. Miejscową ludność zatrudniono do przesadzania młodych drzewek owocowych na drugą stronę szosy w okolice folwarku, parku dworskiego i stawów. W latach 1934\35 rozpoczyna się budowa lotniska. Do powstałego Urzędu Zatrudnienia tłumnie zgłaszają się mieszkańcy Pobiednika i okolicznych wiosek. Zdziwieni tubylcy do tej pory wspominają nadciągające tabory Ukraińców z charakterystycznymi kołbakami na końskich łbach. Każdy ubiegający się o pracę musiał przed Urzędem okazać się odpowiednim sprzętem (koń z wozem, narzędzia do karczowania i ubijania). Poszczególnym robotnikom do "obróbki" przyznawane były różnej wielkości kwadraty, które trzeba było wykarczować, wywieźć z nich ziemię, wyrównać i ubić. Płacono dobrze za każdy metr sześcienny wywiezionej ziemi i metr kwadratowy wyrównanego poletka. Prace przy budowie lotniska trwały kilka lat i dla wielu mieszkańców biednych podkrakowskich wiosek były jedynym źródłem utrzymania. Już w 1937 roku na lotnisku w Pobiedniku Wielkim dzieci z miejscowej szkoły powszechnej wraz z kierownikiem Iwaniukiem oglądają lądujące tu pierwsze szybowce i dwupłatowce RWD. 
Podczas II wojny światowej Niemcy zajęli lotnisko w Pobiedniku Wielkim. Na środku płyty, pod ziemią pobudowali ogromne bunkry na sprzęt wojskowy i amunicję. Na lotnisku stacjonowało kilkadziesiąt samolotów niemieckich gotowych do boju. W styczniu 1945 roku uciekając przed wkraczającą Armią Radziecką, Niemcy wysadzają w powietrze wszystkie bunkry i detonują amunicję. Eskadry radzieckie chcąc lądować na pobiednickim lotnisku wydają miejscowej ludności rozkaz natychmiastowej odbudowy zapadniętej płyty. Pomimo iż była to niedziela wszyscy mieszkańcy w trwodze i strachu przed "wyzwolicielami" stawiła się do pracy ze swoim sprzętem i obowiązkowym materiałem budulcowym do zasypywania i równania płyty. Uciekający Niemcy strzelali do pracujących robotników, na co wojsko radzieckie odpowiedziało atakiem bombowym i w rezultacie opanowało lotnisko w Pobiedniku.
W okresie powojennym lotnisko rzadko było wykorzystywane do celów ćwiczebnych i szkoleniowych. Dopiero lata 50 przyniosły mu właściwą przynależność i rangę specjalistycznego lotniska sportowego.
Oficjalną datą początkującą działalność lotniska w Pobiedniku Wielkim jest rok 1952. Lotnisko w Pobiedniku Wielkim należy do Aeroklubu Krakowskiego, który przeniósł się z dawnych lotnisk w Balicach i Pasterniku. Początkowy okres pracy na tym lotnisku był wyjątkowo trudny, gdyż nie posiadało ono żadnych zabudowań specjalistycznych i socjalnych. Jedynym wyposażeniem była stara stodoła, w której mieściło się "wszystko". Najpierw praca członków i kadry Aeroklubu dostosowana była do hangarowania szybowców. Dopiero w latach 1953/56 powstały na tym lotnisku zabudowania - hangary i budynek portowo - warsztatowy. Obecnie do wyposażenia Aeroklubu Krakowskiego z siedzibą w Pobiedniku Wielkim należą samoloty: Piper - Cup, później CSS-13, Żak-2, Zuch-2. Od samego początku działalności lotnisko ma charakter treningowo - szkoleniowy z przeznaczeniem na zawody sportowe i imprezy kulturalno - rozrywkowe. Jedną z największych imprez sportowych były rozegrane w 1967 roku Samolotowe Mistrzostwa Polski. W latach 1986/87 część lotniska klubowego zostaje dostosowana do potrzeb zawodów modelarskich. Wykonywane są prace adaptacyjne budynków i otoczenia lotniska.
Ostatnie dwudziestolecie to okres reorganizacji i nieustannych trudności finansowych Aeroklubu Krakowskiego a co za tym idzie działalności treningowej lotniska w Pobiedniku. Koniecznością stała się komercjalizacja usług i organizacja imprez o charakterze dochodowym. Proceder ten chociaż w ograniczonym zakresie pozwala kontynuować działalność statutową / szkolenie i trening / i zapewnić sprawność posiadanego sprzętu.
Ostatnie lata to ożywiona działalność sportowa i kulturalno - rozrywkowa na lotnisku w Pobiedniku Wielkim. Najważniejsze imprezy to: 
· Mistrzostwa Aeroklubu Krakowskiego dla Juniorów Młodszych w Modelarstwie Lotniczym
· Ogólnopolski Pokaz Ogni Sztucznych, Laserów i Iluminacji Świetlnych
· XXXVIII Lot Południowo - Zachodniej Polski imienia Franciszka Żwirki - /zawody samolotowe /
· Międzynarodowe Zawody Spadochronowe
· Mistrzostwa Polski Modeli Akrobacyjnych i Śmigłowców dla Juniorów i Seniorów
· Puchar Polski Modeli akrobacyjnych
· Odlotowy Piknik Rodzinny
· Inwazja Mocy 
· Okręgowe Zawody Spadochronowe oraz wiele innych.

Urszula Gałdzińska 
Iwona Pająk
 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

1/2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć