Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Tony azbestu
Najwięcej materiałów zawierających azbest znajduje się na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego - poinformowała we wtorek w Radomiu Stanisława Szałucha, ekspert Rady Programowej "Programu usuwania azbestu na terytorium Polski".

Realizacja programu trwa już pięć lat; ciągle prowadzona jest inwentaryzacja obiektów wybudowanych z użyciem tego niebezpiecznego materiału - powiedziała Szałucha na konferencji prasowej. Przypomniała, że materiały zawierające azbest (m.in. pokrycia dachowe) mają być usunięte do 2032 r.

Program usuwania w Polsce azbestu (jako jednego z najbardziej szkodliwych dla zdrowia związków chemicznych - włókna azbestowe są rakotwórcze) został przyjęty przez rząd 14 maja 2002 r.
Szacuje się, że na terenie Polski znajduje się 15,5 mln ton wyrobów zawierających azbest. Azbest zawierało ponad 3 tys. rodzajów wyrobów produkowanych na świecie, m.in. kuchenki elektryczne, sprzęgła, wyroby budowlane.
W naszej gminie jest realizowany program "Ekodach" w ramach którego udzielana jest pomoc finansowa na usunięcie i zutylizowanie eternitu usuwanego z budynków mieszkalnych. W tym roku wyjątkowo dużo gospodarstw przystąpiło do programu, ponieważ już do października została wykorzystana pula środków przeznaczona na ten cel. W ciągu ostatnich kilku lat pieniądze te nie były wykorzystywane w 100%. Aby umożliwić wywóz i utylizację płyt eternitowych z budynków mieszkalnych osób, które jeszcze się do programu zgłosiły Wójt Gminy uruchomił dodatkowe środki finansowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W naszej gminie wg obliczeń około 400 gospodarstw domowych pokrytych jest eternitem co daje ponad 1000 ton.

 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć