Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
Biblioteki
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WAWRZEŃCZYCACH

Biblioteka mieści się w Wawrzeńczycach. Posiada dwie filie w Igołomi i  Dobranowicach.

Kierownik Gminnej Biblioteki – Małgorzata Zimny
Adres:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Wawrzeńczycach – Budynek Gimnazjum
32-125 Wawrzeńczyce
tel. 012 287-42-55
e-mail: gbpwawrzenczyce@interia.pl

Biblioteka w Wawrzeńczycach posiada trzy stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, udostępniane wszystkim mieszkańcom Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 10.00 – 15.00
Wtorek 9.30 - 17.00
Środa 9.30 – 15.00
Czwartek 9.30 - 17.00
Piątek 9.30 - 15.00
Filia w Igołomi – Budynek Gimnazjum
http://www.bibliotekaigolomia.dbv.pl
32-126 Igołomia 256
tel. 287 – 30 - 31
Osoba odpowiedzialna za bibliotekę – Katarzyna Gągol
Biblioteka posiada 2 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu,

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8.30 - 15.00
Wtorek 8.30 - 15.00
Środa 8.30 - 15.00
Czwartek 8.30 – 15.00
Piątek 8.30 – 15.00
Filia w Dobranowicach – Budynek Szkoły Podstawowej
Dobranowice
tel. 012 - 287-42-30
Osoba odpowiedzialna za bibliotekę – Halina Samborek
Godziny otwarcia:

Wtorek 8.00- 14.00
Środa 12.30 – 15.00
Czwartek 12.30 – 14.00
Piątek 8.00- 13.00

Sprawozdanie z działalności bibliotek w 2009 roku.


Drodzy czytelnicy miło jest nasm poinformować, że czytelnictwo w Gminnej Bibliotece Publicznej wzrasta. W 2009 roku zarejestrowanych zostało 821 czytelników - dla porównania w 2008 roku było ich 764.
W ciągu roku wypożyczono na zewnątrz 9485 książek, a na miejscu udostępniono 1523 woluminy.
Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej wynosi 19457 woluminów, w 2009 roku zakupiono 363 książki za kwotę 5500,00 złotych. Wzorem lat ubiegłych biblioteka otrzymała dotację Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Literatura i Czytelnictwo w wysokości 2050,00 zł. za którą zakupiono 152 pozycje książkowe.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia naszych placówek.
Informacje na bieżąco znajdują się na stronie:
http://biblioteka-wawrzenczyce.bloog.pl/
 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

1/2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć