Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Budżet na rok 2008

25 stycznia 2008 roku Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2008. Budżet ten, przez wielu nazywany ambitnym, bo większy o 2,5 mln złoty od budżetu na rok 2007 oraz obejmujący rozpoczęcie dużych inwestycji. Planowane wydatki opiewają na kwotę 17.500.000 zł. Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2008 wynosi 2.085.000 zł. Planowana spłata długu to 400.000 zł. plus koszt obsługi długu w wysokości 140.000 zł.
W 2008 roku planowane są inwestycje na kwotę ponad 2.400.000 zł.
Planuję się rozpoczęcie:
1. II etapu wodociągowania gminy (Koźlica, Odwiśle, Zofipole, część Igołomi), szacunkowy koszt całej inwestycji 5.000.000 zł.
2. budowy sali gimnastycznej w Igołomi, szacunkowy koszt całej inwestycji 4.000.000 zł
3. remontu dróg gminnych na odcinkach o długości 20 kilometrów, szacunkowy koszt 5.700.000 zł
4. remontu Domu Ludowego w Wawrzeńczycach, szacunkowy koszt remontu 1.000.000 zł
5. remontu świetlicy wiejskiej w Odwiślu, szacunkowy koszt remontu 600.000 zł
6. prac projektowych kanalizacji gminy etap I i II, szacunkowy koszt dokumentacji 200.000 zł
7. wykonanie elewacji na budynku szkoły w Wawrzeńczycach,
8. budowy chodników w miejscowościach: Pobiednik i Złotniki, koszt 300.000 zł
Wykonanie tych zadań oraz utrzymanie wydatków w innych działach na poziomie z lat poprzednich będzie możliwe tylko dzięki tak długo obiecywanym funduszom unijnym oraz rozsądnej polityce finansowej gminy. W 2008 roku planowane są także większe środki na realizację Programu EKODACH, na dofinansowanie zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej wśród młodzieży i dzieci, na odmulanie i odkrzaczanie rowów.
W tym roku, zgodnie ze strategią rozwoju gminy planowane są do zbycia następujące nieruchomości komunalne:
1. IGOŁOMIA, działka nr 306/3 o pow. 0,3950 ha, budowlana oraz działka nr 708/2 o pow. 0,1650, także budowlana
2. STRĘGOBORZYCE, działka nr 805 o pow. 1,8783, cegielnia oraz część planowanej strefy gospodarczej (przed bazą SUR) o pow. ok. 4,0 ha, przeznaczona pod przechowalnictwo i przetwórstwo warzywne.
3. TROPISZÓW, działka nr 82/6 o pow. 0,4878 ha, budowlana
4. ZOFIPOLE, działka nr 341 o pow. 1,4870 ha, od drogi budowlana, dalej rolna.
Nieruchomości te w niedługim czasie będą miały wykonane operaty szacunkowe określające ich wartość, a następnie wystawione na sprzedaż w drodze przetargu, ponieważ taka zasada obejmuje zbywania mienia gminnego. Tak zaplanowany budżet na rok 2008 pozwala myśleć optymistycznie o kolejnych latach i kolejnych inwestycjach, które także są już od dłuższego czasu oczekiwane w naszej gminie. Kolejne inwestycje przy braku środków w budżecie będą mogły być sfinansowane z udziałem kredytów, na których wzięcie nasza gmina może sobie pozwolić. Na dzień dzisiejszy nawet w wysokości ok. 7.000.000 zł

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć