Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Budowa chodników
Nareszcie budowa chodników wzdłuż drogi krajowej rozpoczęta!!! Całoroczne prace projektowe w roku 2007 oraz negocjacje i TRUDNE rozmowy z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zostały zwieńczone namacalnym i widocznym gołym okiem efektem w postaci rozpoczętych prac. Przypomnijmy ze wiele spotkań się odbyło, wiele pism oficjalnych zostało wysłanych do GDDKiA w Krakowie i Warszawie. Nawet rezolucje i groźby o blokadzie do Ministerstwa Infrastruktury. Ostatecznie, 17 czerwca 2008 GDDKiA podpisała porozumienie z Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce na współfinansowanie budowy chodników w 50%, na które Gmina uzyskała na tamten czas pozwolenie na budowę. Przypomnijmy, że chodniki POWINNY być wybudowane w 100% przez zarządcę drogi, czyli GDDKiA. Obecnie DROGOP-2, który wygrał przetarg na budowę chodników o długości 1725 metrów w miejscowościach Pobiednik Wielki i Złotniki ma zakończyć prace do połowy listopada 2008 r. Mamy nadzieję, że na etapie realizacji nie będzie przeciwników budowy, którzy ją zahamują, a próby niewpuszczenia wykonawcy na teren budowy miały już miejsce.
W maju 2008 uzyskaliśmy także kolejne pozwolenie na budowę chodnika od Złotnik do Ośrodka Zdrowia w Wawrzeńczycach. Jednak zarządca drogi nie wyraził chęci dofinansowanie jego budowy nawet w 50%.
Ps. Dodajmy, że trwają prace projektowe na dokumentacją dotyczącą chodnika w Wawrzeńczycach od budynku urzędu do końca granic z Nowym Brzeskiem. Właściciele nieruchomości, których działki muszą być zajęte pod chodnik złożyli oświadczenia o nieodpłatnym udostępnienie swego gruntu na ten cel. Jednocześnie trwają też rozmowy z GDDKiA o wyremontowaniu chodnika na odcinku od budynku urzędu do Domu Ludowego w Wawrzeńczycach.


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007_2008

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć