Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

BUDOWA CHODNIKÓW W WAWRZEŃCZYCACH
Trwają prace na chodnikach w Wawrzeńczycach oraz na granicy Wawrzeńczyc i Złotnik. Wykonawcą tego drugiego chodnika wyłonionym w przetargu nieograniczonym został BRUK-BUD z Łapanowa, który do końca października 2009 r. powinien całe zadanie zrealizować. Inwestycja ma kosztować prawie 300.000 zł i połączy Złotniki z Wawrzeńczycami (aż do Ośrodka Zdrowia). Jest to szczególnie ważne szczególnie teraz gdy Państwowa Inspekcja Transportu Samochodowego zakwestionowała zatrzymywanie się autobusu szkolne poza zatokami przystankowymi i przewoźnik nie może się zatrzymywać np. pod Panem Dziubdzielą. Odcinek przy moście także realizowany jest bez przeszkód i w ciągu miesiąca powinien być oddany do użytku chodnik łączący most ze skrzyżowaniem przy drodze powiatowej do Proszowic. Ten 130-metrowy odcinek jest bardzo kosztowny
(ok 180.000 zł), ponieważ konieczne są do wykonania skomplikowane roboty budowlane oraz podwójne poręcze, umocnienie skarp, nowe przepusty pod wjazdami itd.
 
 


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć