Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Po ponad 6 miesiącach wreszcie doczekaliśmy się zatwierdzenia listy rankingowej wniosków złożonych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nasz wniosek, jak już wcześniej informowaliśmy został bardzo dobrze przygotowany i wysoko oceniony także w ramach MRPO.
Jednak na decyzję musieliśmy czekać, aż do dziś! Przypomnijmy Gmina złożyła wniosek na inwestycję pod nazwą: "Modernizacja Domu Ludowego w Wawrzeńczycach z przeznaczeniem na Centrum Kultury i Promocji w Igołomi - Wawrzeńczycach wraz z otoczeniem i małą infrastrukturą". Koszty całkowite inwestycji to 1.499.878 zł, w tym koszty kwalifikowane wynoszą 1.067.418 zł. Przyznana nam kwota dotacji to 500.000 zł. Dla wyjaśnienia dodajemy, że w ramach PROW podatek vat jest kosztem niekwalifikowanym oraz niekwalifikowane są koszty związane z remontem pomieszczeń wynajętych przez Pocztę. Ponadto zasady tego konkursu nie przewidują dotacji większej jak 500.000 zł. W ciągu najbliższego miesiąca Urząd Gminy wyłoni wykonawcę generalnego remontu budynku wraz z otoczeniem i ogrodzeniem. Planowany termin rozpoczęcia prac to grudzień 2009, a zakończenie w grudniu 2010 roku.
Niecałe 2 miesiące temu Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce podpisała umowę na realizację dodatkowych zajęć lekcyjnych, poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, poradnictwa zawodowego i wycieczek w obu naszych gimnazjach. Wartość przyznanej nam dotacji unijnej to 669.762 zł. Można zatem powiedzieć, że nareszcie pieniądze unijne są dostępne dla gmin po ponad 2 latach od ich zapowiedzenia przez media! Długo musieliśmy czekać ale w końcu są i kolejna inwestycja będzie dzięki nim uruchomiona.
 
     


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć