Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Do piątku (21 listopada 2008 r.) do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego można było składać wnioski w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” o dofinansowanie budowy/remontu dróg powiatowych i gminnych. Wpłynęło 166 wniosków.

22 powiaty złożyły 38 wniosków na łączną kwotę ponad 61,5 mln. zł. Całkowita wartość inwestycji zgłoszonych przez powiaty wynosi ponad 127,5 mln.
Gminy złożyły 128 wniosków o dofinansowanie w wysokości ponad 85,5 mln. zł. Wartość inwestycji planowanych przez gminy wynosi ponad 174 miliony.
Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi K600005 o wartości 756.400,00 zł
W sumie małopolskie samorządy starają się o ponad 147 milionów złotych.
Przypomnijmy, że kwota którą dysponuje wojewoda to 62,5 mln zł, która będzie przeznaczona w równych częściach ba drogi gminne i drogi powiatowe, czyli po 31,25 mln zł. Jak łatwo wywnioskować powiaty znowu mają większą szansę na dofinansowanie niż gminy. A ze wszystkim gmin Małopolski na dofinansowanie mogę najprędzej liczyć gminy miejskie niż gminy wiejskie! Dlaczego? A w których gminach najczęściej przy remontowanych drogach buduje się chodniki, zatoki przystankowe, oświetlenie uliczne czy sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach? Komisja wojewódzka będzie punktować szczególnie te wnioski które zawierają w/w elementy inwestycji. Odpowiedź jest chyba prosta.
     


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007_2008

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć