Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
Gmina sprzedaje działki
  
  W budżecie gminy 2009 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży działek gminnych. Nieruchomości zbywane będą w drodze przetargu nieograniczonego, po wcześniejszej ich wycenie przez rzeczoznawcę majątkowego. Terminy i zasady przetargów zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w prasie regionalnej, lokalnej, na stronie internetowej gminy i tablicach ogłoszeń.
  
  Wykaz nieruchomości planowanych do zbycia:
  

  1. Działka ozn. nr ewid. 82/6 o pow. 0,4878 ha położona w Tropiszowie, wg m.p.z.p. działka od strony północnej przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe w pozostałej uprawy polowe. Cena:
89 556 zł
  
  
  2. Działka oza. Nr ewid. 139/1 o pow. 0,7878 ha położona w Tropiszowie, oznaczona w m.p.z.p. symbolem ZN - zieleń nie urządzona o szczególnym znaczeniu. Cena:
31 790 zł
  
  
  3. Działka ozn. nr ewid. 341 o pow. 1,4870 ha położona w Zofipolu , wg m.p.z.p. działka od drogi gminnej położona w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej MN/MR, w pozostałej części w terenach upraw polowych. Cena:
180 256 zł
  
 4. Działka ozn. nr ewid. 870/2 o pow. 0,0751 ha położona w Igołomi (część placu po wyburzonej szkole), wg m.p.z.p. działka w całości położona jest w terenach usług komercyjnych UC. Cena: 110 480 zł. Nieruchomość jest przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 50 lat, pod zabudowę budynkiem handlowo – usługowym. Bliższe informacje dostępne będą w terminie późniejszym.
 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć