Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Dzień  Strażaka

W ostatnich dniach druhowie OSP naszej gminy obchodzili swoje święto. Św. Florian patron strażaków w 1436 r. został zaliczony, wraz ze świętym Wojciechem, Stanisławem i Wacławem do głównych patronów Polski. Kult św. Floriana przybierał różne formy. Organizowane były uroczyste procesje z katedry do kościoła św. Floriana, podczas których niesiono relikwiarz z głową świętego. Od czasu wielkiego pożaru Kleparza (w Krakowie) w 1528 r., kiedy to nadprzyrodzonej interwencji patrona od ognia przypisano cudowne ocalenie świątyni, kult św. Floriana stał się jeszcze żywszy. W Klejnotach stołecznego miasta Krakowa Piotra Hiacynta Pruszcza czytamy, że „w tymże pożarze był widziany św. Floryan w powietrzu z naczyniem wody, zalewając kościół pod jego tytułem zmurowany; po tem widzeniu on pożar ogniowy zaraz ugasił, za co Panu Bogu i po dziś dzień w poniedziałek przywodny przy mszy świętej obywatele z postronnymi ludźmi świętemu Floryanowi dziękują”. Tylko raz w roku w czasie tej Mszy świętej dziękczynnej zapalano wielką świecę, ustawioną pośrodku kościoła pod krucyfiksem. Zwyczaj palenia świecy przetrwał po dziś dzień. Od czasu ocalenia kościoła pod wezwaniem św. Floriana na Kleparzu zaczęto czcić Floriana jako patrona od pożaru, a strażacy jako swojego patrona. Z biegiem lat św. Floriana zaczęli czcić nie tylko strażacy, ale także wszyscy, którzy, na co dzień ocierają się o ogień, jak: hutnicy, metalowcy, kominiarze.

W podsumowaniach Zarząd Gminny wskazuje na zmieniającą się rolę strażaka ochotniczej straży pożarnej w XXI wieku. Coraz mniej zdarzeń pożarowych, co cieszy ale coraz więcej tragicznych, śmiertelnych wypadków na drogach. Wypadki drogowe co jest znaczące pociągają za sobą największą ofiarę, ofiarę życia ludzkiego. Trudno dziś ocenić, co dla strażaka trudniejsze: gasić pożar czy zabezpieczać wypadek na drodze krajowej nr 79?

Na pewno praca strażaka-ochotnika jest trudna i bardzo niebezpieczna.
W niedzielę medale za wzorową służbę w szeregach OSP oraz podziękowania za wieloletnią służbę otrzymało wielu druhów z Tropiszowa i Igołomi. Więcej przeczytasz w najbliższym numerze IGWY. Zapraszamy do lektury, a strażakom naszym z okazji ich święta życzymy jak najmniej wyjazdów do akcji oraz tyle samo powrotów, co wyjazdów.

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

1/2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć