Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

UROCZYSTOŚCI ŚW. FLORIANA
W dniu 4 maja o godzinie 930 uroczystości związane z dniem św. Floriana patrona Strażaków rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Igołomi. Na mszy św. obecni byli członkowie OSP Tropiszów i OSP Igołomia-Zofipole oraz zaproszeni goście, m.in. poseł na Sejm RP Jacek Krupa, Starosta Powiatu Krakowskiego Józef Krzyworzeka, Wójt Gminy Józef Rysak, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot oraz członkowie Prezydium Zarządu Gminnego z Prezesem Andrzejem Knapikiem i Komendantem Gminnym Janem Dziegą na czele.
Po zakończeniu mszy św. przy udziale orkiestry dętej z Igołomi pod batutą kapelmistrza Tadeusza Poręby odbył się uroczysty przemarsz strażaków na plac przy ośrodku zdrowia, a następnie druhowie z OSP Igołomia-Zofipole wraz z zaproszonymi gośćmi przeszli przy dźwiękach orkiestry dętej do budynku remizy strażackiej. Tam zostały wręczone odznaczenia resortowe zasłużonym druhom z OSP Igołomia-Zofipole, m.in. złoty, srebrny i brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa, odznaki „strażak wzorowy” oraz odznaczenia za wysługę lat, którym m.in. za 40-letnią działalność w OSP został uhonorowany Franciszek Lachla sołtys wsi Igołomia. Po części oficjalnej nastąpił poczęstunek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Igołomi.
Druga część uroczystości z udziałem władz gminy w osobie Wójta Józefa Rysaka
i Przewodniczącego Rady Gminy Stefana Nawrota, Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie brygadiera Ryszarda Gaczoła oraz przedstawicieli Zarządu Gminnego Zw. OSP miała miejsce
w Wawrzeńczycach w godzinach popołudniowo–wieczornych i rozpoczęła się od uroczystego przemarszu strażaków jednostek z terenu parafii t.j. z OSP Wawrzeńczyce, OSP Złotniki, OSP Stregoborzyce i OSP Żydów spod budynku remizy OSP Wawrzeńczyce do kościoła p.w. śś. Zygmunta i Marii Magdaleny. Strażacy przy dźwiękach orkiestry dętej z Igołomi dotarli do kościoła na godz. 1700 kiedy to proboszcz ks. Feliks Formas odprawił jak co roku uroczystą mszę św. w intencji strażaków, połączoną z uroczystościami 90-lecia istnienia jednostki OSP Wawrzeńczyce. Po zakończeniu mszy św. wszyscy druhowie i zaproszeni goście uroczyście przeszli do budynku remizy OSP w Wawrzeńczycach, gdzie miał miejsce dalszy ciąg uroczystości. Na wstępie prezes OSP Artur Kasprzyk przywitał zebranych i w kilku zdaniach przedstawił rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej z Wawrzeńczyc. Po wystąpieniu prezesa głos zabrali kolejno Komendant Miejski PSP Ryszard Gaczoł, Wójt Gminy Józef Rysak oraz Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot.
W dalszej części uroczystości zostały wręczone odznaczenia resortowe zasłużonym członkom OSP z Wawrzeńczyc. Najwyższym wyróżnieniem Złotym Znakiem Związku nadanym przez Prezesa Zarządu Głównego OSP RP Waldemara Pawlaka został odznaczony Józef Tomerski
z Wawrzeńczyc, najstarszy druh honorowy, liczący 93 lata, z których 68 lat przypada na działalność w OSP Wawrzeńczyce. Poza tym wręczono także złote, srebrne i brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa, odznaki za wysługę lat i „strażak wzorowy”.
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, przygotowana i przedstawiona na scenie przez młodzież gimnazjalną z Wawrzeńczyc. W programie słowno – muzycznym „na wesoło” opowiedziano losy 90 –cio letniej OSP. Po występie wszyscy udali się na piętro odnowionej wewnątrz remizy na poczęstunek, który uprzyjemniła niezwykle w tym dniu wytrwała orkiestra dęta z Igołomi.


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć