Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju

IV Gminne Forum Kobiet w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce

,,Świat bez kobiet, to jak ogród bez kwiatów”


Już po raz czwarty w miejscowości Odwiśle odbyło się forum aktywnie działających kobiet z ternu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Święto to stało się ze względu na swój charakter uroczystością, która zajęła w kalendarzu imprez stałe miejsce. Nie zabrakło wśród zaproszonych gości władz gminnych z Panem Wójtem Józefem Rysakiem na czele, a także przedstawicieli władz wojewódzkich i powiatowych. Wśród przybyłych na spotkanie osób znaleźli się: przedstawiciele władz urzędu gminy: wójt gminy p. Józef Rysak, zastępca wójta gminy p. Henryk Jończyk, sekretarz gminy p. Iwona Kubik, skarbnik gminy p. Adam Grudzień, przewodniczący Rady Gminy p. Stefan Nawrot a także goście z zewnątrz: p. Wojciech Kozak-Członek Zarządu Województwa Małopolskiego sprawujący opiekę merytoryczną i konsultacyjną nad; ochroną zdrowia, polityka społeczną, prorodzinną, środowiskową, rolnictwem, rozwojem obszarów wiejskich, P. Włodzimierz Okrajek- Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, p. Wiesław Woda- Poseł na Sejm RP, p. Bogdan Bogdali- Prezes zarządu Powiatowego PSL, p. Andrzej Harężlak- Prezes Wojewódzkiego Związku Kółek Organizacji Rolniczych, Pani Urszula Tarnówka- Prezes Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego. Nad całością oprawy czuwała dyrektor Centrum Kultury i Promocji Joanna Murek, a gospodarzami uroczystości było KGW z Odwiśla. Budynek świetlicy nie mógł pomieścić wszystkich pań, które działają w KGW były tylko ich reprezentantki. Wśród zaproszonych Pań były: radne, sołtyski, dyrektorki centrów edukacji, prezeski stowarzyszeń, kierowniczki referatów działających w Urzędzie Gminy, pani sekretarz, dyrektor centrum kultury. Łatwo można zauważyć, że kobiety stanowią filar jeżeli chodzi o aktywną działalność na terenie ,,małej ojczyzny” jaką jest gmina, jak również efekty ich pracy pełnej kreatywności, inwencji twórczej, nowych pomysłów można zauważyć w powiecie, województwie, kraju. Wszystkie przedstawicielki KGW ubrane były w stroje regionalne, bądź stroje, które same zaprojektowały i są charakterystyczne dla danego koła wyglądały bardzo pięknie. Pani Joanna Murek przywitała zebrane licznie kobiety i zaproszonych gości w swoim imieniu jak również organizatorek i zaprosiła do wspólnego spędzenia czasu. Repertuar był następujący:
Powitanie Pań i zaproszonych gości, życzenia od władz lokalnych i państwowych, degustacja regionalnych i tradycyjnych potraw przygotowanych przez KGW z Odwśla, koncert życzeń zespołu A G Musick pana Wojciecha Żabickiego, wiosenna metamorfoza- czyli porady przedstawicieli i wizażystki p. Anny Szyszki szwedzkiej firmy kosmetycznej Oriflame jak zadbać o cerę, jaki makijaż wykonać, aby olśnić swoją urodą wszystkich wiosną, jesienią, latem i zimą. Do miejscowości Odwiśle przybyli także redaktorzy Dziennika Polskiego. Wszyscy zaproszeni goście zostali zaproszeni do wspólnego pamiątkowego zdjęcia przed budynek odrestaurowanej świetlicy wiejskiej w Odwiślu. Czas ,który panie spędziły w przeddzień święta kobiet był chwilą refleksji nad czasem i rolą jaką ma do spełnienia dzisiejsza kobieta pracująca na wsi. Należy stwierdzić, że żadna z Pań nie narzekała na trud jaki wkłada w pracę w gospodarstwie, pracę w domu, aktywne zaangażowanie się w działalność to wszystko można stwierdzić z całą pewnością uszlachetnia nasze kobiety dodając im sił i pomysłów do dalszej pracy.

Joanna Murek

   

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze inwestycje

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Dom Ludowy
w Wawrzeńczycach
Chodniki
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć