Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
II Gminne Forum Kobiet w Kawiarence w Złotnikach w dniu 08. marca 2008r .

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Wójta Gminy mag inż. Józefa Rysaka
W spotkaniu wzięły udział przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu całej gminy oraz zaproszeni goście.
Prowadząca spotkanie Wanda Musiał powitała i przedstawiła zaproszonych gości.
Spotkanie zaszczycili swoją obecnością
Wice Wojewoda Stanisław Sorys, Prezes WZRKiOR Andrzej Haręźlak, Przewodniczący powiatowego zarządu PSL Bogdan Bogdali, przedstawiciel ARiMR Romuald Jaworski,
Członkinie Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa Barbara Kawa i Monika Bieniarz,
Małgorzata Sadowniczyk UG. Racławice.
Gospodarze gminy Wójt Józef Rysak, Wice-Wójt Henryk Jończyk, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot oraz radne gminy Zuzanna Stawinoga, Wiesława Sieja, Danuta
Zasada i Krystyna Kwiatek. Grażyna Kaczor –UG. Dyrektor GCE w Wawrzeńczycach
Mieczysława Stawarz, Dyrektor GCE w Igołomi Dorota Ryńca- Ropek, Kierownik SZ.P w
Wawrzeńczycach Beata Sonik- Marchewka, Kierownik przedszkola w Wawrzeńczycach
Wioletta Klęk. Przedstawiciele prasy- Dziennik Polski, Nowa Gospodyni, IGWA
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorców Danuta Góra, Leszek Bętkowski,
Edward Dziurzyński, Tadeusz Kwiatek.

Program spotkania;
Prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich i podsumowanie ubiegłorocznej działalności Kół.
Informacja o możliwości pozyskiwania środków unijnych przez organizacje pozarządowe.
Integracja środowisk lokalnych promujących gminę i region.
Rola kobiet w środowisku wiejskim.
Prezentacja i degustacja potraw ze; Stołu Szwedzkiego’’
W spotkaniu wzięły udział członkinie z 10 Kół Gospodyń Wiejskich wraz z przewodniczącymi Marią Jagłą z Dobranowic, Anną Rokosz ze Stręgoborzyc, Anną Migas z
Żydowa, Alicją Dudą z Wawrzeńczyc, Jolantą Kisiel ze Złotnik, Elżbietą Sonik z Odwiśla,
Ewą Paluch z Igołomi, Bernardyną Trutko z Zofipola, Aliną Paluch z Koźlicy, Barbarą
Klamrą z Tropiszowa.

W 10 Kołach Gospodyń Wiejskich zrzeszonych jest 203 kobiety, kultywują one tradycje lokalne i regionalne z pełnym zaangażowaniem promują Gminę na różnych imprezach regionalnych jak; Dni Powiatu Krakowskiego, Dożynki Powiatowe, Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, Targi Cepeliowskie, Małopolskie Święto Warzyw. Propagują zdrowy styl życia łącząc tradycję z nowoczesnością poprzez pokazy i degustacje naszych tradycyjnych lokalnych potraw w postaci sałatek, surówek, ciast, bigosów, przetworów warzywnych, lecza czy różnych fasolek.
Wójt Gminy w swoim wystąpieniu złożył serdeczne życzenia wszystkim kobietom z okazji ich święta, podziękował za dotychczasową działalność w krzewieniu kultury i tradycji
naszego regionu. Zachęcał do współpracy między Kołami a także do wymiany doświadczeń.
Wojewoda podkreślił znaczącą rolę kobiet w integrowaniu społeczności lokalnej i podejmowaniu inicjatyw służących rozwojowi całej gminy. Życzył wszystkim paniom sukcesu w podejmowaniu różnych wyzwań pomyślności w życiu osobistym i na niwie społecznej. Wraz z życzeniami wszystkie kobiety otrzymały piękne kwiaty ufundowane przez naszych przedsiębiorców. Uroku całej imprezie dodały stroje krakowskie w których przybyły członkinie z Dobranowic, Stręgoborzyc i Złotnik.
Na zakończenie Forum właścicielka lokalu Laura Włodarczyk dokonała prezentacji; Stołu
 Szwedzkiego; - łączącego tradycję z nowoczesnością i zaprosiła gości do degustacji naszych tradycyjnych wyrobów.

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć