Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi – Wawrzeńczycach informuje
o przystąpieniu do realizacji wniosku systemowego Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" Działanie 7.1.1
Tytuł projektu „Nowa droga. aktywizacja społeczno-zawodowa osób biernych zawodowo z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce".
Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2008 roku – 31 grudnia 2008 roku.
Wydatki kwalifikowane projektu ogółem: 9.836,74 zł
Wartość wkładu własnego: 1.032,88 zł
Kwota dofinansowania: 8.803,86 zł

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć