Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Informacja o wynikach wyboru na stanowisko pracownika socjalnego
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Igołomi – WawrzeńczycachInformujemy, że w wyniku zakończenia procedury wyboru na w.w. stanowisko została wybrana Pani Magdalena Szczęsna zam. Złotniki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Magdalena Szczęsna podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się największą wiedzą dotyczącą problematyki pomocy społecznej, oraz ukończyła kierunkowe studia wyższe na kierunku praca socjalna na Uniwersytecie Jagiellońskim .


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
W Igołomi – Wawrzeńczycach
Katarzyna Ulicka
 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć