Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

20.12.2007
PRZY WIGILIJNYM STOLE W NASZEJ GMINIE
W naszych obchodach Świąt Bożego Narodzenia szczególne miejsce zajmuje stół, wokół którego gromadzi się rodzina, aby modlić się, łamać opłatkiem, składać sobie życzenia i spożywać wieczerzę wigilijną. Pięknym zwyczajem pozostawia się przy stole jedno miejsce wolne dla kogoś, kto może przyjść z drogi, dla nieznajomego. Te proste gesty znaczą bardzo wiele. Czytaj dalej...

19.12.2007
Pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego pełni dyżur
w Urzędzie Gminy w każdą środę w godz. 9.00-13.00
pokój nr 8 (pokój Przewodniczącego Rady Gminy)

14.12.2007
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej lub których rodzice nie są w stanie samodzielnie wypełniać funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Rodziny zastępcze, których w powiecie krakowskim jest 173, mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i finansowe ze strony Starostwa Powiatowego w Krakowie - zaapelował starosta krakowski Józef Krzyworzeka. Czytaj dalej...

08.12.2007
FOTOINTERWENCJA
Trzeba powiedzieć sobie szczerze, że tak wykonywana orka na pewno przyczyni się do zwiększonego plonu, ponieważ będzie można nawet na DRODZE posadzić trochę jarzynek!
Czy po takich drogach chcemy jeździć?
Czy nie szkoda publicznych pieniędzy wydanych na tą drogę?
Na te i podobne pytania odpowiedzmy sobie sami.

07.12.2007
Jubileusz 25-lecia wyniesienia na ołtarze świętego Brata Alberta w Igołomi

Pałac w Igołomi już na stałe wpisał się w życie Szkoły w Igołomi, uczniowie mieli już niejednokrotnie okazję bywać w tym pięknym miejscu, najczęściej bywa tam chór CARMEN, który miał okazję występować i uświetniać różne organizowane tu spotkania (jak np. IX Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego), w parku koło Pałacu organizowany był również plener malarski.
Czytaj dalej...

03.12.2007
Wójt Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, z przeznaczeniem na cele rolne: plik w formacie Word

27.11.2007
W Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyła się Konferencja: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki w praktyce", skierowana do społeczności lokalnych z terenu powiatu krakowskiego. Czytaj dalej...

24.11.2007
Powstał Krakowski Obszar Metropolitarny
W dniu 22 listopada 2007 r. w Krakowskim Magistracie Wójtowie Gmin podpisali deklarację o utworzeniu Rady Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego.
Celem podpisanej deklaracji są wspólne działania w przyszłości w celu zwiększenia współpracy i zapewnienia wzrostu konkurencyjności gmin i miast w dłuższym horyzoncie czasowym. Czytaj dalej...

23.11.2007
Anna Sroga, członek stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa i jednocześnie pracownik UG ds. funduszy europejskich oraz z-ca wójta gminy Henryk Jończyk wraz z Prezesem Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa Piotrem Adamczukiem wzięli udział w konferencji nt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  Czytaj dalej...  

17.11.2007
W dniach 12-13 listopada 2007 r. Starostwo Powiatowe w Krakowie, w ramach współpracy z powiatem monachijskim, gościło 11 rolników z tego regionu. Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów miedzy rolnikami z naszych powiatów. Czytaj dalej...

15.11.2007
Z okazji Święta Niepodległości, na boisku Wiejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Igołomi, 11 listopada 2007 r., już tradycyjnie rozegrano mecz Olboyje Wiarusy – Samorządowcy Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Mimo niezbyt sprzyjającej aury i przenikliwego zimna rozegrany mecz charakteryzował się dużą wolą sportowej zaciętości i rywalizacji. Czytaj dalej...

13.11.2007

Ludowcy z naszej gminy na Zaduszkach Witosowych

Po raz kolejny w dniu 4 listopada b.r. w Wierzchosławicach odbyły się Zaduszki w miejscu urodzin, życia i spoczynku Wincentego Witosa. Czytaj dalej...
 


13.11.2007
DEKLARACJA
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 8.11.2007 r.
w sprawie uznania za niecelowe udzielania pomocy finansowej innym gminom prowadzącym przedszkola samorządowe z tytułu uczęszczania do tych placówek dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Czytaj dalej...

11.11.2007
Święto Odzyskania Niepodległości.
Uroczystą mszę świętą za ojczyznę w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach odprawił ks. dziekan Feliks Formas. Czytaj dalej...
 


11.11.2007
Nasza flaga.
Od połowy 2004 roku wszyscy obywatele mają prawo używania polskich barw narodowych, szczególnie w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń, oczywiście w sposób zapewniający otoczenie ich należytą czcią i szacunkiem.
Zgodnie z przepisami, flagą państwową jest prostokątny płat tkaniny o barwach RP umieszczony na maszcie. W ustawie o godle przypomniano, że barwami są kolory biały i czerwony ułożone w dwóch poziomych równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego. W układzie pionowym biały jest po lewej stronie. W załączniku ustalono stosunek szerokości flagi do jej długości na 5:8.
Zgodnie z przyjętą praktyką obowiązkowe dekorowanie flagami obywa się cztery dni w roku: 1,2,3 maja oraz właśnie 11 listopada. Przepisy nie określają przy tym pory wywieszania i zdejmowania flagi, co przyczynia się do znacznej dowolności w tym względzie.
A jak to u nas bywa?

06.11.2007
Oferta szkoleniowa skierowana jest do osób - właścicieli gospodarstw
rolnych - min 1 ha oraz współmieszkańców w/w rolnika. Czytaj dalej...

02.11.2007
Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce zawiadamia, że w dniu 13.11.2007r (tj. wtorek) o godz. 9.00 w Domu Ludowym w Wawrzeńczycach odbędzie się szkolenie organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
dot. PROW 2007-2013. Czytaj dalej...

30.10.2007
Modernizacja gospodarstw rolnych - nabór wniosków. Czytaj dalej...

29.10.2007
W dniu 26.10.2007 w budynku Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce miało miejsce spotkanie przedstawicieli lokalnych przedsiębiorców z władzami samorządowymi gminy. Wójt gminy zaprosił na spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, którzy przybliżyli przedsiębiorcom możliwości rozwoju firmy przy współfinansowaniu jej ze środków unijnych przewidzianych na lata 2007-2013. Czytaj dalej...

29.10.2007
Dnia 8.11.2007 r. w godz. 15.00-18.00 w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Krakowie odbędzie się XI Dzień Samarytański, który tym razem poświęcony został profilaktyce schorzeń prostaty oraz miażdżycy kończyn dolnych. Czytaj dalej...

28.10.2007
Z wizytą u księdza Tadeusza Korczaka. Czytaj dalej...
 

26.10.2007
Urząd Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce informuje mieszkańców że Ośrodek Zdrowia w Wawrzeńczycach funkcjonuje w godz. 8°° do 18°°.  Zostały zatrudnione, dwie lekarki internistki: pani dr Edyta Cywa i pani dr Anna Batko - na godziny popołudniowe tj. od 15°° do 18°°. Obydwie Panie Doktor będą przyjmowały pacjentów w poniedziałki, wtorki, środy i piątki - przemiennie. W czwartki będzie przyjmować pediatra - pani dr Anna Faryna - Piątkiewicz w godz. 15°°- 18°°, Kierownik Ośrodka Pani dr H. Jastrząb pracuje codziennie i będzie przyjmować pacjentów w godz. 8°° do 1330, w tym wizyty domowe.
25.10.2007
Szanowni Państwo

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego przystępując do realizacji projektu "Nowa rola" zwraca się z prośbą do wszystkich rolników oraz domowników rolników zamieszkałych na terenie powiatu krakowskiego, zainteresowanych udziałem w szkoleniach zawodowych i przekwalifikowaniach o kontakt z Biurem Projektu.
Informacji o projekcie udziela: Biuro Projektu "NOWA ROLA":
30-037 Kraków, al. Słowackiego 39 III piętro, pokój 42
(Centrum Aktywizacji Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego) tel./fax 12 633 83 80,
e-mail: krkrpow@praca.gov.pl

Rz.P Łukasz Salwarowski
www.powiat.krakow.pl 

23.10.2007

Remont Ośrodka Zdrowia w Wawrzeńczycach zakończony!
Czytaj dalej...

 

23.10.2007
24 października 2007 r. o godz. 9.30 w sali 100 w Starostwie Powiatowym w Krakowie (al. Słowackiego 20, Kraków) rozpocznie się XI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Czytaj dalej...

21.10.2007
Tony azbestu
Najwięcej materiałów zawierających azbest znajduje się na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego - poinformowała we wtorek w Radomiu Stanisława Szałucha, ekspert Rady Programowej "Programu usuwania azbestu na terytorium Polski". Czytaj dalej...

 

08.10.2007
Darmowy internet: mieszkańcy gminy którzy znajdują się z zasięgu sieci PSTI (Podkrakowski System Teleinformatyczny) mogą się podłączyć do internetu za darmo.
Dokładne informacje tutaj oraz w GCI w Wawrzeńczycach.

04.10.2007
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
BUDOWA CHODNIKÓW W ZŁOTNIKACH, IGOŁOMII, ZOFIPOLU I POBIEDNIKU WIELKIM PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 79 SANDOMIERZ - KRAKÓW. Czytaj dalej...

03.10.2007

XII sesja Rady Gminy
Na ostatniej sesji radni gościli Starostę Krakowskiego Józefa Krzyworzekę. FATALNY stan dróg powiatowych (szczególnie Żydów-Wawrzeńczyce), utworzenie punktu filialnego Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy Czytaj dalej...


02.10.2007
Badania Mammograficzne w powiecie krakowskim
ZAPRASZAMY wszystkie zainteresowane kobiety naszej gminy do skorzystania z...Czytaj dalej...

01.10.2007
Okręgowa Stacja Cemiczno –Rolnicza w Krakowie informuje zainteresowanych badaniami gleb, że w miesiącu październiku Punkt Przyjęcia Próbek w CENTRUM OGRODNICZYM “KWIATEK” czynny będzie w każdą środę w godz. 10.00-13.00. Czytaj dalej...

01.10.2007
Sprawozdanie z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego po wrześniowych powodziach. Czytaj dalej...

30.09.2007
Remonty dróg w latach 2007-2012 przy udziale środków unijnych. Czytaj dalej...

27.09.2007
Ponad 700 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu krakowskiego uczestniczyło wczoraj w Powiatowych Jesiennych Biegach Przełajowych, zorganizowanych w Skawinie przez Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka, Gimnazjum nr 1 w Skawinie oraz Starostwo Powiatowe. Czytaj dalej...

22.09.2007
19 września 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyło się spotkanie robocze w sprawie przygotowania projektu programu "Bezpieczny Powiat Krakowski" zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie. Czytaj dalej...

04.09.2007
PIERWSZE MAŁOPOLSKIE ŚWIĘTO WARZYW w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce na LOTNISKU AEROKLUBU KRAKOWSKIEGO w Pobiedniku Wielkim zostało zorganizowane przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa do którego nasza gmina należy. Czytaj dalej...

04.09.2007
Małopolska Inauguracja Roku Szkolnego 2007/2008, która odbyła się 1 września 2007r. w nowej sali gimnastycznej w Wawrzeńczycach. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym p.w. św. Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach, której przewodniczył ksiądz biskup Tadeusz Pieronek. Czytaj dalej..

28.08.2007
Dofinansowanie zakupu samochodu lub do kursu prawa jazdy dla niepełnosprawnych. Czytaj dalej...

26.08.2007
W parafii pw. św. Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach o godzinie 11.00 na sumie rozpoczęły się Parafialne Dożynki. To święto plonów miało charakter bardzo uroczysty ale także i bardzo serdeczny. Ks. Dziekan Feliks Formas w swoim kazaniu nawiązał do obchodów na Jasnej Górze, do matki wszystkich Polaków. Czytaj dalej...

11.08.2007
Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Czytaj dalej...

08.08.2007
Konkurs Na Estetyczną Zagrodę. Czytaj dalej...

02.08.2007
Warzywa z naszej gminy podbijają Europę. Obejrzyj kronikę TVP 3.

01.08.2007
Sala gimnastyczna w Wawrzeńczycach już otwarta. Czytaj dalej...

23.07.2007
Ksiądz infułat Jerzy Bryła, duszpasterz artystów, głuchoniemych, pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, kapelan Bractwa Kurkowego, obchodził w Parafii w Wawrzeńczycach 55. rocznicę święceń kapłańskich. W obchodach święta udział wzięli nasi mieszkańcy oraz kapłani Dekanatu Wawrzeńczyce. Czytaj dalej...

19.07.2007
Długo(!!) trzeba było pertraktować z generalnym wykonawcą odnowy drogi krajowej 79 oraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad ale udało się! W końcu brakujący odcinek chodnika o długości 30 metrów (!!!), bo tylko tyle trzeba było uzupełnić, będzie oddany mieszkańcom Zofipola do użytkowania.
Wykonawca przewiduje zakończenie prac do 21 lipca. Cieszymy się razem z mieszkańcami z tego faktu, który poprawi bezpieczeństwo pieszych.

12.07.2007
W dniu 24.06 trampkarze KS Wiarusy o godzinie 07.00 wyjechali na obóz sportowy do Fegen w Szwecji na zaproszenie Klubu Sportowego Ätran FF. Czytaj dalej...

04.07.2007
Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tak udanych IX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W tym roku w dniach 26-27 maja 2007 r. otwartych szerokiej publiczności zostało 12 obiektów. Czytaj dalej...

29.06.2007
W dniu 29.06.2007 r. w Urzędzie Gminy odbyły się posiedzenia komisji konkursowych powołanych przez Wójta Gminy w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach oraz Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi. Czytaj dalej...

18.06.2007
Wizyta duszpasterska biskupa Jana Szkodonia w Parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Igołomi rozpoczęła się w czwartek spotkaniem z uczniami, nauczycielami i pracownikami Szkoły Podstawowej. Czytaj dalej...

04.06.2007

Piknik rodzinny w Dobranowicach.

Kolejny, już IV Dzień Rodziny miał miejsce na boisku szkolnym w Dobranowicach. Jest to święto dedykowane matkom, ojcom, babciom, dziadkom, wujkom, itp. i oczywiście dzieciom. Czytaj dalej... 

30.05.2007
Wizyta duszpasterska Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Albina Małysiaka w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach. Czytaj dalej...

28.05.2007
Ponad trzy tysiące osób odwiedziło zespół pałacowo-parkowy w Igołomi w sobotę i niedzielę w ramach IX. Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Czytaj dalej...

22.05.2007

FOLKLOR, TRADYCJE i POTRAWY REGIONALNE….

Tak promowały się gminy na IV Dniach Powiatu Krakowskiego w sobotę 19 maja 2007r. Organizowany w Krakowie na Placu Wolnica dzień powiatu ma na celu zaprezentowanie mieszkańcom Krakowa walorów podkrakowskich gmin. Czytaj dalej...

21.05.2007

Ksiądz infułat Jerzy Bryła, duszpasterz artystów, głuchoniemych, pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, kapelan Bractwa Kurkowego, obchodził 55. rocznicę święceń kapłańskich. W obchodach święta udział wzięli nasi mieszkańcy, drużyna OSP ze Stręgoborzyc ze sztandarem, Kierownik Szkoły Filialnej im. Alicji i Franciszka Bryłów w Stręgoborzycach P. Beata Marzec, kierownik Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach P. Beata Sonik-Marchewka oraz z-ca wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Henryk Jończyk.  Czytaj dalej...


11.05.2007

IX sesja Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce. Głównym tematem sesji  było pozyskiwanie środków pomocowych do realizacji inwestycji gminnych. Na posiedzenie Rady przybył zaproszony   pan Wojciech Kozak – Marszałek Województwa Małopolskiego. Czytaj dalej...


07.05.2007
Dzień  Strażaka w naszej gminie. Czytaj dalej...

07.05.2007
Odwiśle chce aplikować o środki unijne na remont i funkcjonowanie świetlicy. Czytaj dalej...
04.05.2007
Zarządzenie w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości na terenie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce.
pobierz plik (Word 71 kB)
Na X Giełdzie Agroturystycznej w Krakowie  
W dniach 14-15 kwietnia 2007 roku, prezentowały się m.in. Lokalne Grupy Działania powstałe w ramach schematu I, projektu Leader+. Promowały reprezentowany region, jego walory turystyczne czy gospodarcze. Nasza Gmina jest członkiem w projekcie pn. „Korona Północnego Krakowa”. Tworzyło ją początkowo 7 gmin, a obecnie (w schemacie II) tylko 3: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca i Michałowie, tzw. „Mała Korona północnego Krakowa”. Giełdę odwiedziło wielu mieszczuchów i nie tylko! Materiały promocyjne naszej gminy zniknęły  już w sobotę! Członkiem Stowarzyszenia „Korona Północnego Krakowa” została Anna Sroga pracownik ds. funduszy unijnych, naszego urzędu gminy. Na realizację projektu w ramach schematu II na obszarze „Małej Korony” ma być wydatkowane 750.000PLN.
Na jakie zadania i co w naszej gminie będzie się działo?
Czytaj niebawem na naszych stronach.


Nową płatność dla producentów rolnych wprowadza od 2007 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – płatność zwierzęcą. Czytaj dalej...

Oddział w Krakowie (WFOŚiGW województwa małopolskiego)
Kredyty ze środków BOŚ S.A. z dopłatami WFOŚiGW do oprocentowania. Czytaj dalej...

Budżet gminy na rok 2007 uchwalony. Czytaj dalej...

 

FOTOINTERWENCJA

Czy to rozwiązuje problem?
Czy chciałbyś aby ktoś Tobie wyrzucił śmieci pod domem lub na Twoje pole?
Czy wyrzucone płyty eternitowe na sąsiada pole to dobry sposób na załatwienie sprawy?
Nie pozwólmy aby tak było w naszej gminie!

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć

odwiedzin od 12.06.2007