Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

30.12.2008

Sesja budżetowa
Święta, święta i po świętach...
Nasi radni nie próżnują. Jeszcze przed świętami komisje merytoryczne: Komisja Oświaty, Komisja Kultury i Sportu, Komisja Drogowa oraz Komisja Rolnictwa przeanalizowały projekt budżetu na rok 2009, a następnie swoje wnioski przekazały do Komisji Budżetowej Rady Gminy. Czytaj dalej...


Boże Narodzenie 2008
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niech będą dla Państwa niezapomnianym czasem spędzonym w gronie rodzinnym, bez pośpiechu, trosk i zmartwień. Życzę, aby każdy z nas miał tyle dobra w sobie ile miał Adam Chmielowski, św. Brat Albert, nasz rodak, byśmy mogli dobrem dzielić się z innymi, byśmy mieli na tyle ciepłe serce, żeby przyjąć Nowonarodzoną Miłość


Jakub Chmielek Przedszkole
w Igołomi
Na zbliżający się Nowy Rok życzę błogosławieństwa Bożej Dzieciny. Niech nie opuszcza Państwa zdrowie, szczęście i pomyślność oraz spełnią się najskrytsze marzenia.

Gwiazda Betlejemska, na roziskrzonym niebie

zdaje się wskazywać miejsce narodzenia- cudu

-Oto On Zbawiciel przyszedł na świat,

by odkupić Ciebie, Mnie, każdego z nas.
 
Przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Stefan Nawrot
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Józef Rysak

30.12.2008
Terminy wywozu śmieci 2009r. - plik pdf

24.12.2008
Wigilia w polskiej tradycji i obyczaju
Święta Bożego Narodzenia w Polsce tak naprawdę zaczynały się od cudownej, wspaniałej gęsi, spożywanej na św. Marcina, którą można było wspominać przez całe 40 dni Adwentu, aż do uroczystej postnej kolacji - polskiej Wigilii. Czytaj dalej...

20.12.2008
Remont chodnika w Złotnikach.
Niektórych zdziwił remont chodnika w Złotnikach, a przyczyna jest prosta!  Czytaj dalej...

18.12.2008

Wigilia dla Seniorów
Koło Gospodyń Wiejskich ze Złotnik zorganizowało "Wigilię dla seniorów". Na spotkanie opłatkowe przybyło bardzo wielu ludzi starszych i samotnych ze Złotnik. Ks. prałat Feliks Formas poświęcił odnowioną przez mieszkańców kapliczkę stojącą tuż obok remizy OSP w Złotnikach.
Czytaj dalej...


17.12.2008
5 grudnia 2008 roku miało miejsce spotkanie z kobietami z Kół Gospodyń Wiejskich gminy Igołomia – Wawrzeńczyce. Na zaproszenie pani Joanny Murek- koordynatora do spraw kulturowych przybyły przedstawicielki poszczególnych kół oraz władze gminy. Zebranie miało charakter nie tylko informacyjny ale również zapoznawczy. Czytaj dalej...

"KRAJOBRAZ BOGIEM MALOWANY"
W grudniu 2008 roku ukazała się publikacja książkowa dotycząca terenu naszej gminy "Krajobraz Bogiem malowany". Czytaj dalej...

15.12.2008
W naszej gminie odbył się II konkurs na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową. Patronem konkursu był wójt gminy Igołomia- Wawrzeńczyce mgr inż. Józef Rysak. W Konkursie mogły wziąć udział dzieci przedszkolne, szkolne i gimnazjalne z gminy Igołomia -Wawrzeńczyce. Czytaj dalej...

12.12.2008

Ośrodek zdrowia w Wawrzeńczycach doczekał się ładniejszego parkingu. Mamy nadzieję, że użytkownikom też się podoba.
Ps. Natomiast patrząc na wiaty przystankowe w Wawrzeńczycach i nie tylko można sądzić, że się nie podobają i dlatego rozbijane są szyby. Chyba trzeba będzie wyszklić boki, a zostawić sam dach.


12.12.2008
Oświetlony Pobiednik
Po kilku latach starań jest w końcu efekt! Historia ta, pewnie jest typowa dla wszystkich tych, którzy muszą załatwić ważne sprawy w kilku urzędach. Historia zaczyna się w 2005 r. Wówczas zlecone zostało wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 79.  Czytaj dalej...

11.12.2008

Nareszcie dobiega końca remont chodnika w Wawrzeńczycach. Dla zainteresowanych i dla tych którzy wolą konkrety to należy tu parę słów informacji dodać. Po sesji majowej, na której był przedstawiciel GDDKiA zapadły wstępne ustalenie, że nastąpi przegląd chodników, które wymagają pilnego remontu. Czytaj dalej...


11.12.2008
W dniu 9 grudnia 2008r. odbyła się XXV sesja Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce   
Czytaj dalej...

08.12.2008

W niedzielę 7 grudnia 2008r. w Szkole Podstawowej w Igołomi miało miejsce spotkanie mieszkańców gminy z eurodeputowanym Czesławem Siekierskim. Mimo nie do końca odpowiedniej pory (godzina 14) przybyło sporo osób ciekawych i zainteresowanych problematyką wsi widzianej z poziomu Parlamentu Europejskiego. Czytaj dalej...


03.12.2008

ZAWIADOMIENIE
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie z posłami Polskiego Stronnictwa Ludowego
Czytaj dalej...


29.11.2008

Gminne koło Platformy Obywatelskiej powiększyło się o 17 nowych członków. Dotychczas liczyło tylko 12 członków.
Na spotkanie przybył także poseł do sejmu RP Pan Jacek Krupa, starosta Powiatu Krakowskiego Pan Józef Krzyworzeka, który jednocześnie jest przewodniczącym powiatowego koła PO oraz pełnomocnik wojewody małopolskiego Pan Andrzej Kliszczak. Czytaj dalej...


28.11.2008

Po Wawrzeńczycach akcję zbierania zużytych opon przeprowadzili mieszkańcy Stręgoborzyc. Sołtys wsi Pan Zbigniew Zając uzgodnił termin odbioru zgromadzonych opon przez KOMBUD i mimo, że termin był dość krótki efekty były imponujące! Setki zużytych opon trafią do zakładów przetwarzających odpady gumowe, a nie z dymem do atmosfery, co bywało najczęstszym sposobem usuwanie tego typu odpadów. Gratulujemy pomysłu!! Ciekawe czy będą inne sołectwa chętne do przeprowadzenia podobnych akcji?


24.11.2008

Nasza Gmina znalazła się na 11 miejscu w rankingu pozyskanych funduszy z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zobacz ranking .pdf


22.11.2008
Do piątku (21 listopada 2008 r.) do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego można było składać wnioski w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” o dofinansowanie budowy/remontu dróg powiatowych i gminnych. Wpłynęło 166 wniosków.
Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi K600005 o wartości 756.400,00 zł.  Czytaj dalej...

22.11.2008

Z życzeniami u księdza dziekana....
W środę 19 listopada 2008 r. w kościele parafialnym w Wawrzeńczycach licznie zgromadzeni wierni, uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wawrzeńczycach oraz wójt gminy Józef Rysak modlili się w intencji księdza dziekana Feliksa Formasa, który obchodził imieniny. Po mszy świętej wiele ciepłych i życzliwych słów oraz mnóstwo wierszy przygotowanych przez uczniów usłyszał solenizant.


21.11.2008

W dniu 19.11.2008 r. na wniosek Wójta Gminy odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Rada Gminy wyraziła wolę przebudowy drogi gminnej Nr K 600005 Igołomia-Koźlica w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Na realizację zadania została zabezpieczona kwota 380.000zł. jest to wkład gminy wynoszący 50% kosztów zadania pozostałe 50% kosztów zadania jest szansa pozyskać z Narodowego Programu ( Uchwała nr XXIV/211/2008 z dnia 19.11.2008 r.- strona UG -BIP).


19.11.2008
Jak chronić się przed czadem – bezpłatna Infolinia
Infolinia czynna będzie 26 listopada (środa) w godzinach 16-20 oraz 27 listopada (czwartek w godzinach 10–14 w małopolskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Basztowej 22 w Krakowie. Czytaj dalej...

14.11.2008

W dniu 10 listopada br. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Krakowskim w sprawie przystąpienia do realizacji projektu. "Stypendia dla najzdolniejszych" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego... Priorytet II, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne". Najzdolniejsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski, pochodzący z rodzin o niskich dochodach mogą ubiegać się o stypendia w wysokości 2000 zł. brutto. Stypendia otrzyma 98 osób, które spełnią ściśle określone kryteria zawarte w projekcie Regulaminu przyznawania stypendiów.


14.11.2008

W dniu 7.11.2008 r. odbyło się XXIV posiedzenie Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
W punkcie 2 porządku obrad Rada uchwałą wyraziła negatywną opinię dotyczącą likwidacji oddziału długoterminowej opieki zdrowotnej, Samodzielnego Publicznego ZOZ w Proszowicach następnie Rada podjęła uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2009 ( ustalono stawki podatku od nieruchomości, stawki podatku od środków transportu oraz obniżono cenę żyta będąca podstawą obliczania podatku rolnego- ustalona cena 47zł./1q) ponadto uchwalono cenę 1m3 wody z wodociągu gminnego ( cena na 2009 wynosi 2,40 zł. netto), ustalono stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę wody w wysokości 2,50 zł netto – patrz załącznik  Uchwały Rady Gminy strona UG BIP. W kolejnych punktach porządku obrad Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie zmian w budżecie oraz podjęta została uchwała w sprawie zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1.000.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy GCE w Igołomi”.


12.11.2008

Czy potrzebne są nam wiaty przystankowe? Może ładna, na razie, pogoda powoduje, że nie cenimy sobie oczekiwania na autobus w zaciszu? A może jesteśmy Gminą tak bogatą, że możemy co miesiąc co najmniej 1 szybę wymienić!!!!!!!!! To koszt od 350 do 500 zł w zależności od wielkości szyby. Czytaj dalej...


11.11.2008

Święto Odzyskania Niepodległości - Najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku, po 123 latach zaborów, niepodległości. Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym i wybór 11 listopada jest dość arbitralny. Uzasadnieniem może być zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z końcem I wojny światowej na świecie. Czytaj dalej...


10.11.2008

Koło Łowieckie Sarenka
Od 58 lat Koło Łowieckie SARENKA w Wawrzeńczycach uczy szacunku i umiłowania przyrody. Edukuje corocznie pokolenia młodych  ludzi z naszych szkół. Coroczne spotkania przy ognisku i z opowieściami Pana Witolda Latały cieszą się wielkim zainteresowaniem. Czytaj dalej...


09.11.2008
Stowarzyszenie Pomocy Szkole, Zarząd Krajowy z Panią Prezes Zofią Grzebisz Nowicką zawitał do szkoły w Igołomi i Wawrzeńczycach.
Czytaj dalej...

05.11.2008
Walne zebranie członków Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa.

W dniu 5 listopada o godz. 17.00 w Zespole Szkół w Bibicach odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa.
Czytaj dalej...

04.11.2008

Minister Finansów Jan Vincent Rostowski wydał Rozporządzenie o udzieleniu od 16 października „stałej” akredytacji na pełnienie przez ARiMR funkcji płatniczej do obsługi działań PROW 2007-2013, które do tej pory Agencja uruchomiła na podstawie akredytacji tymczasowej. Czytaj dalej...


29.10.2008
Odmulanie rowów przy drogach powiatowych.
Zarząd Dróg Powiatowych na odmulanie, karczowanie i odtwarzanie rowów wzdłuż dróg powiatowych wydatkuje prawie 200.000 zł do końca roku. Czytaj dalej...

28.10.2008

Ludowcy na „Zaduszkach Witosowych” Wierzchosławicach
Tegoroczne „Zaduszki Witosowe” 26 października 2008 r. w Wierzchosławicach obchodzone były w 63 rocznicę śmierci Wincentego Witosa, 23 rocznicę śmierci Stanisława Mierzwy i w 90 rocznicę odzyskanie niepodległości przez Polskę. Czytaj dalej...


21.10.2008
Świetlica w Wawrzeńczycach
Świetlicę środowiskową w Domu Ludowym prowadzi Pani Joanna Murek. Świetlica czynna jest poniedziałki, czwartki i piątki w godz. 16.00-20.00, tel. 012 287 40 10.

14.10.2008

Dzień Edukacji Narodowej, święto wszystkich Pracowników Oświaty. Czytaj dalej...


03.10.2008

Spotkanie z Sołtysami
Dnia 1 października 2008 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się kolejne spotkanie składu Gminy: Wójta p. Józefa Rysaka i Przewodniczącego Rady p. Stefana Nawrota z Sołtysami.  Czytaj dalej ...


03.10.2008

Budowa chodników
Nareszcie budowa chodników wzdłuż drogi krajowej rozpoczęta!!! Całoroczne prace projektowe w roku 2007 oraz negocjacje i TRUDNE rozmowy z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zostały zwieńczone namacalnym i widocznym gołym okiem efektem w postaci rozpoczętych prac. Czytaj dalej...


03.09.2008
XXIII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Czytaj dalej ...

19.09.2008

14 września 2008 r. Aeroklub świętował 80-lecie swojej działalności. Z tej okazji na lotnisku w Pobiedniku wielkim kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił kaplicę Matki Boskiej Loretańskiej - patronki lotników, którą ufundował Prezes Aeroklubu Mirosław Dura. Na lotnisku w intencji lotników odprawiona została msza święta. Czytaj dalej...


16.09.2008
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Igołomi – Wawrzeńczycach Czytaj dalej ...

12.09.2008
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (BIS) w ramach realizowanego projektu "Budzimy aktywność NGO's" finansowanego z Funduszy Inicjatyw Obywatelskich zaprasza osoby aktywnie działające w małopolskich organizacjach pozarządowych do udziału w Szkole Liderów NGO.  Czytaj dalej ...

11.09.2008

Granty dla organizacji i stowarzyszeń. Program RÓWNAĆ SZANSE
W konkursie o dotacje do 7 000 zł na projekty trwające do 6 miesięcy mogą się ubiegać organizacje pozarządowe zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji, gminne domy kultury i biblioteki oraz grupy nieformalne zamierzające powołać stowarzyszenie. Działania realizowane w ramach projektu powinny być adresowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimanzjalnej (13-19 lat) ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców.
Wszystkie informacje na temat konkursu (zasady, formularz wniosku oraz kryteria oceny) znajdują się na stronie http://www.rownacszanse.pl/ Informacji udzielamy także drogą mailową: http://poczta.onet.pl/napisz.html?e=rownacszanse%40pcyf.org.pl oraz telefonicznie: (22) 826 10 16.


09.08.2008
II Małopolskie Święto Warzyw - Czytaj dalej...    galeria zdjęć

03.09.2008
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi – Wawrzeńczycach informuje, że trwa przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy Czytaj dalej ...

02.09.2008
Bezpośrednie wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przez mikroprzedsiębiorców. Czytaj dalej ...

01.09.2008
W niedzielę 31 sierpnia 2008 r. w Goszczy odbyły się IV Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze.
W zawodach brało udział 21 drużyn w tym 2 kobiece.
Czytaj dalej...

28.08.2008
Uwaga
Od dnia 01.09.2008 na okres 3 miesięcy wystąpią utrudnienia w prawidłowości kursowania autobusów firmy "CB" na trasie Nowe Brzesko - Kraków tzn: autobusy Gawłówek - Nowe Brzesko - Kraków zostaną przekierowane na trasę Gawłówek - Niepołomice - Nowa Huta.

27.08.2008

Zaproszenie
na bezpłatne badania mammograficzne
dla Pań w wieku 50-69 lat - w ramach NFZ,
dla Pań w wieku 40-49 lat - badanie sponsorowane.
Badania wykonywane będą w mammobusie przy Ośrodku Zdrowia Igołomia 16 w dniach 4-5 września 2008. Zapisy telefoniczne do badań pod numerem 012 287 30 14.


27.08.2008

X Dożynki Powiatu Krakowskiego
W dniu 24 sierpnia 2008r w Słomnikach na stadionie LKS „Słomniczanki”odbyły się Jubileuszowe X Dożynki Powiatu Krakowskiego. Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Zofipola na czele z Przewodniczącą - Bernardyną Trętko. Czytaj dalej...


25.08.2008

Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce serdecznie zaprasza na II Małopolskie Święto Warzyw które odbędzie się w dniu 7września 2008 na terenie lotniska Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim. Czytaj dalej...


25.08.2008
Rozpoczęcie roku szkolnego 2008/09 już niebawem. W szkołach ostatnie przygotowania do tego miłego momentu, szczególnie dla tych, którzy pierwszy raz pójdą do szkoły. Czytaj dalej...

25.08.2008
Piękny Jubileusz !!!
W dniu 23 sierpnia 2008 r. Pani Zofia Trętko z Odwiśla obchodziła 102 rocznicę urodzin. Pani Zofia jest najstarszą mieszkanką naszej Gminy. Czytaj dalej...

19.08.2008
Wyprawka szkolna 2008
-wnioski do pobrania i złożenia ( termin do 8 września 2008r. włącznie) u dyrektora szkoły. Czytaj dalej...

Do dnia 15 września 2008r należy składać wnioski o stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2008/09 dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy.
Czytaj dalej...


11.08.2008

W ramach sektorowego Programu Operanie "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 14 małopolskich gminach wykonał 13 inwestycji za 34,3 mln zł
 Czytaj dalej...


05.08.2008

Gminne zawody Sportowo - Pożarnicze

W dniu 20.07.2007r na terenie Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim wzorem ubiegłych lat odbyły się gminie zawody sportowo-pożarnicze, które poprowadził Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP Andrzej Knapik .  Czytaj dalej...


05.08.2008

W dniu 20.07.2008 załoga rajdowa w składzie Mateusz Cygan (kierowca), Marcin Cichy (pilot) samochodem Fiat Seicento, wystartowała KJS (Konkursowa Jazda Samochodem) w trzeciej eliminacji Pucharu Toyoty "Anwa" 2008 zajmując pierwsze w karierze miejsce na podium. Czytaj dalej...


04.08.2008

Zestawy solarne z PROW nie dla mieszkańców gminy
W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013 nie będzie można sfinansować zakupu i montażu zestawów solarnych w prywatnych domach mieszkańców gminy – czytamy w odpowiedzi resortu rolnictwa. Czytaj dalej...


31.07.2008
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi – Wawrzeńczycach informuje o przystąpieniu do realizacji wniosku systemowego Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" Działanie 7.1.1 Czytaj dalej

29.07.2008
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie oraz
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Mają zaszczyt zaprosić mieszkańców Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na uroczyste otwarcie oraz poświęcenie przepompowni melioracyjnych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Uroczystości odbędą się dnia 08.08.2008 r. (piątek) o godz. 11.30 na obiekcie nr 2 Przepompownia P-2 „BAŚKA” w Wawrzeńczycach Czytaj dalej...

28.07.2008
80-lecie OSP Tropiszów
W niedzielę 27 lipca 2008 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Tropiszowie świętowała 80-lecie swojej działalności. Uroczystość odbyła się na terenie Szkoły Podstawowej w Tropiszowie i rozpoczęła się uroczystą mszą św. którą w intencji Strażaków odprawił proboszcz Parafii Igołomi – ksiądz Władysław Dankowski. Czytaj dalej...

28.07.2008

Wakacje na całego ale w szkołach naszych dzieje się bardzo wiele....
W  Igołomi już drugi miesiąc trwa budowa sali gimnastycznej. Mury pną się do góry. Prace przebiegają płynnie, bez zakłóceń i wiele na to wskazuje, że wykonawca inwestycji Firma budowlana Samson z Tarnowa wykona zaplanowane na ten rok prace z nawiązką! Przypomnijmy, że inwestycja kosztować ma ponad 3,2 miliona złotych. Czytaj dalej...


22.07.2008
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi – Wawrzeńczycach informuje o wolnym miejscu pracy na stanowisku pracownik socjalny. Czytaj dalej...
14.07.2008
Informacja o obowiązku ubezpieczenia upraw i wysokości kar. Czytaj dalej...

12.07.2008
W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i działania 6.2. schemat A-Odnowa centrum wsi, o ponad 168 mln zł wnioskowały gminy z Małopolski ze środków UE w 116 projektach z zakresu odnowy centrów wsi. Kwota dostępna w ramach naboru, to tylko - 28 187 200 zł zaspakaja zaledwie 1/5 potrzeb zgłoszonych przez wnioskodawców. Czytaj dalej...

03.07.2008
ZAPROSZENIE
Właścicielka Kawiarni w Złotnikach Laura Włodarczyk serdecznie zaprasza na ,,Biesiadę Złotnicką” w dniu 06 lipca 2008 (niedziela) w godzinach 15-24 w Kawiarni w Złotnikach.
Program Biesiady: gry i zabawy dla dzieci, karaoke, bezpłatna zabawa z DJ, konkursy dla dorosłych, wesołe miasteczko: zjeżdżalnie, samochodziki, trampoliny, balony, wata cukrowa.
Bufet obficie zaopatrzony, dania grillowe i tradycyjne oraz ciasta. Ilość piwa nieograniczona.
Laura Włodarczyk

01.07.2008

Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce informuje o wolnym miejscu pracy na umowę zlecenie: prowadzenie świetlicy dla młodzieży z terenu gminy w Domu Ludowym w Wawrzeńczycach. Warunki umowy: 20 godzin tygodniowo w tym 10 godzin dyżur na świetlicy w piątki, soboty
z wyjątkiem świąt w godzinach popołudniowych i wieczornych. Przygotowywanie imprez kulturalnych, współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich.
Osoby chętne do podjęcia pracy proszone są o składanie podań do Urzędu Gminy do 31 lipca 2008r.


27.06.2008

W piątek po godzinie 16.00 nad miejscowościami Rudno Górne, Dobranowice, Stręgoborzyce, Żydów przeszła nawałnica. Opad deszczu był tak duży, że wystąpiły lokalne podtopienia oraz co zawsze następuje na naszym rolniczym terenie-namuliska. Zamulone zostały drogi, rowy, place, podwórka, uprawy...  Czytaj dalej...


26.06.2008

W Pałacu w Igołomi odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Modernizacji Trenów Wiejskich Sejmiku Województwa Małopolskiego, w posiedzeniu udział wzięli pan Wójt Gminy, Zastępca Wójta Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Przedstawiciele Rady Gminy, Prezesi Grup Producenckich z terenu Gminy („WITAMEX” i „KRAKROL”). Czytaj dalej...


26.06.2008

Przedsiębiorco! Skorzystaj! Bezpłatne usługi informacyjne!
Szanowni Państwo!
W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pragnę zachęcić przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP) do korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych świadczonych przez ogólnokrajową sieć Punktów Konsultacyjnych. Czytaj dalej...


24.06.2008
W naszej gminie w lipcu zostanie zorganizowany turniej piłki nożnej. Organizowany turniej nosi nazwę WTPN i jest to już jego IV edycja. Więcej informacji na stronie organizatorów: http://wtpn2008.ovh.org.

20.06.2008

Koniec Roku Szkolnego 2007/2008  Czytaj dalej...


19.06.2008

W dniu 19 czerwca 2008 r. na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce    miało miejsce ważne wydarzenie, odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanych jubilatom przez Prezydenta RP - Lecha Kaczyńskiego. Czytaj dalej...


17.06.2008

W dniu 17.06.2008 r. Sesji Rady Gminy radni zajmowali się aż 13 tematami. Miedzy innymi podjęli uchwałę pozwalającą Wójtowi Gminy na podpisanie porozumienia z GGDKiA na budowę chodników wzdłuż drogi krajowej nr 79 w miejscowościach Pobiednik Wielki i Złotniki. Na wykonanie i rozliczenia inwestycji mamy czas do końca listopada 2008 r. Czytaj dalej...


16.06.2008

W niedzielę 15.06.2008 r. w Wawrzeńczycach odbyło się zebranie wiejskie, którego głównym tematem było uchwalenie Planu Odnowy Miejscowości Wawrzeńczyce. Dokument który powstał z inicjatywy lokalnej społeczności zawiera  w swoich planach prace inwestycyjne/modernizacyjne Domu Ludowego w Wawrzeńczycach
i jego otoczeniu. Czytaj dalej...


14.06.2008

Gminny Dzień Sportu.
W piątek 13 czerwca 2008 r. na boiskach Wiejskiego Ośrodka Sportu w Igołomi pierwszy raz odbył się Gminny Dzień Sportu. Na wszystkich boiskach, w różnych dyscyplinach i konkurencjach rywalizowali w sportowym duchu uczniowie wszystkich szkół podstawowych oraz z gimnazjów w Wawrzeńczycach i Igołomi. Czytaj dalej...


02.06.2008
Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa OSChR w Krakowie informuje zainteresowanych badaniami gleb, że w miesiącu czerwcu i lipcu br. Punkt Przyjęcia Próbek w Centrum Ogrodniczym „Kwiatek” będzie nieczynny. W tym czasie próbki można dostarczać bezpośrednio do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie ul. Kołowa 3; w godz. 7³º do 14³º. Zapraszamy. Więcej informacji w dziale "dla mieszkańców".

27.05.2008

Przedszkolaki nie zapominają o swoich kochanych mamach i tak 27 maja odbył się uroczysty Dzień Matki. Tym razem impreza odbyła się
w plenerze: muzyka, sceneria i nutka tajemnicy zachęcały gości do udziału. Wszystkie grupy przygotowały niecodzienny pokaz mody, piosenki, tańce, wiersze i upominki. Czytaj dalej...


27.05.2008

Dziś Dzień Samorządowców!
Naszym Samorządowcom w dniu ich święta życzymy realizacji wszystkich planów!

Dzień Samorządowca obchodzony jest 27 maja, w rocznicę wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym z  8 marca 1990 roku. Nowe prawo, wraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r.
o terenowych organach rządowej administracji ogólnej ukształtowało dualistyczny (rządowy i samorządowy) model ustroju administracji publicznej w terenie.

Jedynym szczeblem samorządu terytorialnego była wtedy gmina. Ustawa nadała jej osobowość prawną i umożliwiła ochronę sądową samodzielności. Jako organy gminy wskazano: radę oraz kilkuosobowy zarząd z wójtem, burmistrzem lub prezydentem na czele. Samorząd otrzymał prawo do posiadania mienia ko­munalnego oraz wyposażony został w dochody własne dodatkowo uzupełnione subwencjami i dotacjami z budżetu państwa


26.05.2008
„Szkolny Telefon Pomocy i Wsparcia”-inicjatywa policji w ramach programu Bezpieczny Powiat Krakowski. Czytaj dalej...

20.05.2008

W dniu 17 maja 2008 r. odbyły się V Dni Powiatu Krakowskiego, które zorganizowane zostały na Placu Wolnica w Krakowie. Na Placu tym prezentowały się Gminy Powiatu Krakowskiego. Naszą Gminę reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Żydowa. Na zaproszenie Starosty Krakowskiego Pana Józefa Krzyworzeki w uroczystości tej
z ramienia Gminy wziął udział Pan Józef Rysak – Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce i Pani Grażyna Kaczor- Z-ca Kierownika USC, nadzorująca sprawy kultury. Czytaj dalej...


16.05.2008

15 maja 2008 roku odbyła się XX sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyłączenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z terytorium powiatu krakowskiego
z jednoczesnym włączeniem gminy do powiatu proszowickiego.
Czytaj dalej...


15.05.2008
Rajd Baba Jagi 2008 - kobieta za kierownicą.
Z Krakowa z ul. Kolnej 2 wyruszy w sobotę 17 maja raj samochodowy załóg kobiecych.
Po drodze jak co roku ciekawe konkurencje. W tym roku planowane są atrakcyjne konkurencje w Rudawie, Pasterniku i STRĘGOBORZYCACH ok. godz. 15.00
Więcej na stronie www.soroptimist.krakow.pl/rajd.htm

14.05.2008

W 50 dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa, przypada Święto Zesłania Ducha Świętego, zwane „Zielonymi Świętami”. Ten dzień to również doroczne Święto Ludowe. W tym roku obchody Małopolskiego Święta Ludowego odbyły się w niedzielę 11 maja 2008 r. w gminie Szczurowa.
W uroczystości tej naszą gminę reprezentowali: Józef Rysak – wójt gminy i poczet sztandarowy w składzie: Maria Wójcik, Mirosława Dziża i Kazimierz Kazanecki. Więcej w zakładce: Organizacje polityczne.


14.05.2008

W dniu 27 kwietnia 2008 r. w Racławicach odbył się coroczne święto „Wybór chłopa roku 2008”. Na zaproszenie Wójta Gminy Pana Adama Samborskiego  udział w tym święcie wziął Pan Józef Rysak – Wójt Gminy  Igołomia - Wawrzeńczyce  oraz dwa Koła Gospodyń Wiejskich  z terenu Gminy. Czytaj dalej...


12.05.2008

Modernizacja przepompowni melioracyjnych gmina Igołomia-Wawrzeńczyce
12.05.2008r. zostały oddane do użytku po modernizacji trzy przepompownie mieszczące się na terenie naszej gminy. Są to budowle które w czasie wystąpienia podniesionych poziomów wody na rzece Wiśle przepompowują wody opadowe spływające potokami, zapobiegając tym samym wystąpienia podtopień na terenach położonych
w południowej części gminy. Czytaj dalej...


10.05.2008
Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego określił i podał szczegółowe terminy planowanych do ogłoszenia do końca tego roku konkursów. Trochę się to ZNOWU zmieniło względem planów i wcześniejszych informacji podawanych do publicznej wiadomości ale z tym się już oswoiliśmy, że Media co innego,
a życie i realia co innego.
Te wielkie pieniądze, które miały być dostępne już od ponad roku, uruchomione zostały dopiero niedawno!!!!!
Te wielkie pieniądze nie zaspokajają potrzeb gmin nawet w 20%!!!!!!
No cóż, takie jest życie! A my musimy się dostosować do tych co dzielą i rozdają te pieniądze.

Harmonogram szczegółowy MRPO

09.05.2008

W ramach działania 6.2 schemat A Odnowa centrów wsi MRPO Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce przygotowała i złożyła fiszkę na odnowę centrum wsi Wawrzeńczyce. Czytaj dalej...
 


08.05.2008
Komunikat ARiMR

   W związku z upływającym w dniu 15 maja 2008 r. terminem składania wniosków o przyznanie płatności do gruntów rolnych na rok 2008 kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Krakowie informuje, iż w/w wnioski będą przyjmowane w dniach 7.05.2008r. do 09.05.2008r. od godz. 7.00 do godz. 19.00, a w dniach od 12.05.2008r. do 15.05.2008r. od godz. 6.00 do godz. 22.00. Ponadto wnioski będą przyjmowane również w sobotę 10.02.2008r. w godz. 7.00 do 15.00.
Wnioski należy składać w Punkcie obsługi Klienta ARiMR (parter) ul. Lubicz 25.

05.05.2008

UROCZYSTOŚCI ŚW. FLORIANA
W dniu 4 maja o godzinie 930 uroczystości związane z dniem św. Floriana patrona Strażaków rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Igołomi. Na mszy św. obecni byli członkowie OSP Tropiszów i OSP Igołomia-Zofipole oraz zaproszeni goście, m.in. poseł na Sejm RP Jacek Krupa, Starosta Powiatu Krakowskiego Józef Krzyworzeka, Wójt Gminy Józef Rysak, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot oraz członkowie Prezydium Zarządu Gminnego z Prezesem Andrzejem Knapikiem
i Komendantem Gminnym Janem Dziegą na czele. Czytaj dalej...


05.05.2008

"Pierwszy milion"
Dotychczas zdobyte środki zewnętrzne w 2007 r. na realizację różnych zadań to kwoty kilku, kilkunastu tysięcy. Większe kwoty to 22.000, na Małopolskie Święto Warzyw, 50.000 zł na doposażenie sali w Wawrzeńczycach i 100.000 zł na usuwanie skutków powodzi
w infrastrukturze oraz 32.000 dla Gimnazjum w Wawrzeńczycach na projekt wymiany uczniów ze Szwecją.
W piątek 25 kwietnia Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę pod nazwą "Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego w latach 2008-2010", w którejzyznał nam dotację w wysokości 1.000.000 zł na budowę sali gimnastycznej przy Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi. Nasz wniosek został wysoko oceniony, bo zajął 7 lokatę na 33 nowe zadania inwestycyjne zakwalifikowane do dofinansowania. Na tym nie poprzestaniemy. Nawet na to zadanie będziemy dodatkowo składać wniosek o dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 6.2 schemat B.


03.05.2008
Młodzież pamięta
Młodzież Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach wraz z kombatantami uczciła pamięć wszystkich tych którzy w historii naszej ojczyzny poświęcili często nawet życie aby Polska mogła być wolna.
W intencji ojczyzny ks. dziekan odprawił mszę św., a ks. Grzegorz wygłosił słowo boże. Czytaj dalej...

01.05.2008
Rezolucja w sprawie K-79
W piątek 25 kwietnia 2008 r. w Nowym Brzesku spotkali się przedstawiciele policji, samorządowcy z powiatu Proszowice oraz gmin Koszyce, Nowe Brzesko i Igołomia-Wawrzeńczyce. Tematem spotkania była poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej K-79. Czytaj dalej...

30.04.2008
FOTORADARY na terenie gminy
W środę zostały zamontowane przy drodze krajowej nr 79 dwa maszty pod fotoradary, które są kolejnym działaniem podejmowanym przez wójta w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej. Wiemy, że to nie rozwiąże problemu ale jest jednym z kolejnych działań, oprócz apeli, rezolucji, rozmów z przedstawicielami GDDKiA.
Mamy także pozwolenie na budowę prawie 3 kilometrów chodników, a na odcinek o długości 1,1 kilometra, od Złotnik do Ośrodka Zdrowia w Wawrzeńczycach złożona została pełna dokumentacja z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę do Wojewody Małopolskiego.
Jednak drodzy mieszkańcy, także Wy starajcie się jeździć wolniej i bezpieczniej, bo statystyki Komendy Powiatowej Policji w Krakowie mówią, że większość zdjęć zrobionych przenośnym fotoradarem na drodze krajowej, to zdjęcia naszych mieszkańców.

30.04.2008
Absolutorium dla Wójta
Wójt gminy otrzymał już drugie absolutorium od Rady Gminy. Jednak to dopiero pierwszy budżet który realizował w całości. Czytaj dalej...

28.04.2008
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że od 23.04.2008r., można składać Wnioski do PROW, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Czytaj dalej...

25.04.2008

Turniej tańca towarzyskiego, udany i widowiskowy.
W czwartek 24 kwietnia Przedszkole Samorządowe w Wawrzeńczycach było gospodarzem Turnieju Tańca Towarzyskiego Przedszkolaków, na którym gościło wychowanków z przedszkoli w Proszowicach, Niegardowie, Nowym Brzesku, Piotrkowicach Małych. Czytaj dalej...


21.04.2008
Nasz wniosek obejmujący budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Złotniki i Wawrzeńczyce złożony do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego został odrzucony. Czytaj dalej...

18.04.2008

Prawie 10 mln zł wsparcia uzyskała gmina do końca 2007 roku.
Gazeta Prawna nr 70 z dnia 9 kwietnia 2008 r. przedstawiła ranking wartości dofinansowania gmin środkami z Unii Europejskiej w Województwie Małopolskim. Wartość wsparcia unijnego dla naszej gminy (na koniec 2007 roku) wyniosła 9.731.400,00 zł. Mieszkańcy uczestniczyli łącznie w 64 projektach. W przeliczeniu na 1-go mieszkańca daje to kwotę 1.272,52 zł. W ramach restrukturyzacji sektora żywnościowego i obszarów wiejskich dofinansowanie wynosi 8.310.200,00 zł, a w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 1.421.200,00 zł. W rankingu prezentowanym na łamach Gazety Prawnej nasza gmina zajmuje 31 miejsce na 182 gminy w Małopolsce, a pierwsze w Powiecie Krakowskim. W rankingu projektów rolnych zajmujemy 4 miejsce w województwie, po Nowym Sączu, Tymbarku i Krakowie.


16.04.2008
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Renty Strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od 30 czerwca 2008 r. Czytaj dalej...

14.04.2008
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do oddania w użytkowanie w trybie bez przetargowym na rzecz Kółka Rolniczego w Odwiślu. - Czytaj dalej...

12.04.2008

Dar dla przedszkola
Od niedawna Przedszkole Samorządowe w Wawrzeńczycach
i Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach podjęło współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących w Krakowie. Dzięki tej współpracy skorzystają wszystkie placówki Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach. Czytaj dalej...


09.04.2008

W urzędzie gminy miało miejsce spotkanie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego, Pana Andrzeja Sztorca z Wójtem Józefem Rysakiem, Przewodniczącym Rady  Gminy Stefanem Nawrotem, radnymi Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz członkami PSL z naszej Gminy. Czytaj dalej...


05.04.2008
Fundusze Europejskie w Małopolsce
Finansowanie działalności gospodarczej we wczesnej fazie rozwoju MSP z wykorzystaniem środków w ramach unijnych programów 2007-2013
. Czytaj dalej...

05.04.2008
Bezpłatne kursy języka angielskiego i podstaw obsługi komputera dla pracujących osób
w wieku powyżej 45 roku życia, które posiadają co najwyżej średnie wykształcenie.
Zobacz ulotkę
Zapisy w dniu 22 kwietnia 2008 r w budynku szkoły w Wawrzeńczycach o godzinie 18.00

04.05.2008
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI- przeznaczonej do oddania w najem.

29.03.2008
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w dniu 27 marca 2008 roku
ogłosił dwa konkursy otwarte w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Wnioski o dofinansowanie projektów będzie można składać w ramach następujących działań:
I. Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, kwota przeznaczona na konkurs: 12 108 297 PLN;
II. Działanie 9.3, Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego, kwota przeznaczona na konkurs: 9 052 723 PLN. Szczegółowe informacje:
http://www.wup-krakow.pl.

25.03.2008
Urząd Gminy Igołomia -Wawrzeńczyce informuje, że w okresie od 31 marca do 30 kwietnia 2008 r. będą pełnione dyżury doradców świadczących pomoc w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie w Urzędzie Gminy Igołomia -Wawrzeńczyce w każdy wtorek, środę
i piątek w godzinach pracy urzędu.

 
25.03.2008
ZAWIADOMIENIE
Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce zawiadamia, że w związku z obowiązującą ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 że podobnie jak w latach poprzednich na obszarze całej gminy Igołomia - Wawrzeńczyce obowiązuje w 2008 roku całkowity zakaz uprawy maku i konopi na tzw. potrzeby własne.

18.03.2008

II Gminne Forum Kobiet
Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Wójta Gminy mag inż. Józefa Rysaka. W spotkaniu wzięły udział przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu całej gminy oraz zaproszeni goście. Czytaj dalej...


07.03.2008
Szwedzi w Gminie

Uczniowie z Gimnazjum w Boden Szwecji odwiedzili swoich kolegów i koleżanki z Gimnazjum w Wawrzeńczycach. Projekt współpracy szkół napisali wspólnie nauczyciele obu szkół w grudniu 2006r. Czytaj dalej...

03.03.2008

" Halowy Turniej piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce"
W sobotę na sali gimnastycznej w Wawrzeńczycach rywalizację
o puchar Wójta podjęło 6 drużyn z trzech klubów sportowych. Czytaj dalej...


01.03.2008
W czwartek 28.02.2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XVII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. W sesji uczestniczyli wszyscy radni i ponad połowa sołtysów oraz kilku mieszkańców. Wizyta mieszkańców już mówiła, iż tematy posiedzenia są dla nich ważne. Wśród tematów sesji dwa z nich wywołały najwięcej emocji. Czytaj dalej...

25.02.2008
Od 3 marca 2008 roku uprawnieni rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy
w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Czytaj dalej...

18.02.2008
W sobotę, 16 lutego w hali sportowej w Białym Kościele, gm. Wielka Wieś odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Samorządowców Korony Północnego Krakowa. W imprezie sportowej wzięli udział Wójtowie, Radni oraz pracownicy Urzędów Gmin z Igołomi-Wawrzeńczyc, Liszek, Michałowic, Zabierzowa, Zielonek i Wielkiej Wsi. Czytaj dalej...

18.02.2008
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Czytaj dalej...

14.02.2008
Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce informuje, iż - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
w Krakowie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na szkolenie z zakresu:
„ Płatności na rok 2008, Rozwój Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013, Wspieranie Gospodarstw Niskotowarowych”
Szkolenie odbędzie się w dniu 26.02.2007 r. od godziny 10.00 w Domu Ludowym w Wawrzeńczycach.
Przedmiotem szkolenia będzie omówienie niżej wymienionych programów:
1. Przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2008 (omówienie zasad przyznania płatności, omówienie instrukcji wypełniania wniosku)
2. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych ( informacje dot. oświadczeń składanych po wypłacie trzeciej raty WGN)
3. PROW 2007 – 2013

08.02.2008

Gmina sprzedaje działki
W budżecie gminy 2008 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży działek gminnych. Nieruchomości zbywane będą w drodze przetargu nieograniczonego, po wcześniejszej ich wycenie przez rzeczoznawcę majątkowego. Terminy i zasady przetargów zostaną podane do publicznej wiadomości w prasie regionalnej, lokalnej, na stronie internetowej gminy i tablicach ogłoszeń. Czytaj dalej...


07.02.2008
Projekt „Nasza świetlica, nasz klub”
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach ma już pierwszy większy sukces na swoim koncie, 30 stycznia dostaliśmy informację, że jesteśmy jednym ze zwycięzców w konkursie „Nasza świetlica, nasz klub” Czytaj dalej...

06.02.2008
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2008" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców. Czytaj dalej...

30.01.2008

Podziękowania dla Kół Gospodyń
W dniu 16 stycznia 2008 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Odbyło się wręczenie podziękowań dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy za udział w Małopolskim Święcie Warzyw w dniu 2 września 2007 r. Czytaj dalej...


30.01.2008
Pobór 2008
W okresie od 4 lutego 2008 do 30 kwietnia 2008 roku na terenie województwa małopolskiego przeprowadzony zostanie pobór mężczyzn urodzonych w roku 1989.
Dla poborowych z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce zgłoszenie się przed Powiatową Komisję Lekarską wyznaczono na dzień 18 - 19 luty 2008 roku. Czytaj dalej...

29.01.2008

Uroczysty Dzień Babci i Dziadka, Przedszkole Wawrzeńczyce
24.01.2008r. w Remizie Strażackiej w Wawrzeńczycach odbyła się uroczystość Dnia Babci i Dziadka. Dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Wawrzeńczycach przygotowały dla swoich kochanych babci i dziadków, program artystyczny składający się
z wierszy, piosenek oraz inscenizacji. Czytaj dalej...


29.01.2008

DZIEŃ SENIORA W STRĘGOBORZYCACH

26 stycznia w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach odbył się uroczysty Dzień Seniora. Punktualnie
o 11.00 pojawili się zaproszeni goście, których witała pani prezes stowarzyszenia i panie z Koła Gospodyń Wiejskich w krakowskich strojach. Czytaj dalej...


28.01.2008
25 stycznia 2008 roku Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2008. Budżet ten, przez wielu nazywany ambitnym, bo większy o 2,5 mln złoty od budżetu na rok 2007 oraz obejmujący rozpoczęcie dużych inwestycji. Planowane wydatki opiewają na kwotę 17.500.000 zł. Czytaj dalej...

26.01.2008

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
Wsparcie doradcze.

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa w ramach realizacji projektu „Korona Północnego Krakowa razem w przyszłość” zaprasza mieszkańców Gmin: Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce do korzystania z bezpłatnych porad w zakresie zasad przygotowania projektów inwestycyjnych oraz z porad i konsultacji prawnych. Czytaj dalej...


17.01.2008
Wizyta gimnazjalistów z Wawrzeńczyc w Szwecji w ramach programu ComeniusCzytaj dalej...

11.01.2008
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. I Inspektorat w Krakowie ul, Dunajewskiego 3
Informujemy iż w dniach 21, 22, 23. 01. 2008 r. w Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
w godzinach od 8:00 do 15:00 będzie możliwość opłacenia ubezpieczeń Rolnych (tz. OGNIÓWKI), komunikacyjnych i majątkowych u naszego przedstawiciela który jak w ostatnich latach będzie przyjmował w Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Wawrzeńczyce 57, 32-125 Wawrzeńczyce. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

07.01.2008

Spotkanie z sołtysami.
W dniu 2 stycznia 2008 roku Wójt Gminy Józef Rysak oraz Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot spotkali się z sołtysami naszej gminy. Czytaj dalej...


04.01.2008
24 stycznia 2008r. o godzinie 10.00 w Domu Ludowym w Wawrzeńczycach
odbędzie się spotkanie w ramach akcji promocyjnej działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw” prowadzone przez specjalistów Biura Wsparcia Inwestycyjnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Czytaj dalej...

03.01.2008

XV sesja Rady Gminy
28  grudnia 2007 roku w  Sali konferencyjnej Urzędu Gminy miała miejsce ostatnia sesja Rady Gminy w 2007 roku, a piętnasta od początku kadencji. Głównym i jak co roku wywołującym dużo emocji punktem było uchwalenie maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu gminy. Czytaj dalej...


Aktualności 2007r.

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007 2008

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć

odwiedzin od 12.06.2007