Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju
 

Boże Narodzenie 2009
... W drodze do Betlejem trzeba przejść przez serce drugiego człowieka...
Niech Błogosławiony czas Bożego Narodzenia umocni Wiarę, Nadzieję i Miłość, przyniesie prawdziwy Pokój
i niezmąconą Radość...
Życzliwość i dobroć okazywana drugiemu człowiekowi niech znajdzie stokrotne wynagrodzenie w szczęśliwych dniach Nowego Roku.31.12.2009
NOWA NIERUCHOMOŚĆ GMINNA
Wójt Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce w dniu 30.12.2009 r podpisał akt notarialny przenoszący własność z Agencji Mienia Wojskowego na Gminę. Nieruchomość położona w Zofipolu zabudowana budynkiem administracyjnym (283 m2 pow. użytkowej) Czytaj dalej...


30.12.2009
Sesja budżetowa
29 grudnia 2009 roku po raz drugi z rzędu Rada Gminy Igołomia uchwaliła jeszcze w starym roku budżet na kolejny rok. Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy nie był zbyt przeciążona bo zawierał trzy ważne punkty (oprócz obligatoryjnych punktów każdej sesji: zatwierdzenie protokoły, interpelacje, wolne wnioski, Czytaj dalej...

23.12.2009

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na tzw. Małe projekty. Czytaj dalej...


23.12.2009
W okresie Świąt Bożego Narodzenia tradycją naszą jest składanie sobie życzeń i organizowanie spotkań opłatkowych.
W naszej Gminie po raz trzeci miało miejsce spotkanie opłatkowe wszystkich tych którzy stanowią o tej Gminie. Czytaj dalej...


21.12.2009
Powiatowy Konkurs Szopek organizowany przez Centrum Kultury
i Promocji w Igołomi - Wawrzeńczycach

W ostatnich dwóch latach konkurs szopek w naszej gminie cieszył się tak dużą popularnością, że w tym roku organizator, Centrum Kultury
i promocji postanowiło pokusić się zorganizowanie konkursu na szczeblu powiatowym. Czytaj dalej...

17.12.2009
Informacja o zimowym utrzymaniu dróg i chodników na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w okresie zimowym 2009/2010.  Czytaj dalej...

Wigilijna zbiórka żywności "Paczka pod Choinkę" - organizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi-Wawrzeńczycach Czytaj dalej ...(plik pdf)


17.12.2009

Informacja
Kursy zawodowe organizowane przez MODR (Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego) Czytaj dalej… (plik pdf)


12.12.2009

Remont budynku szkoły w Pobiedniku Małym
Całą parą rozpoczął się remont łazienek i zaplecza socjalnego w byłej szkole w Pobiedniku Małym. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół, za wsparciem Urzędu Gminy otrzymało dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 188 167 zł. Czytaj dalej...


07.12.2009

VI. Dzień Pielgrzyma
6 grudnia w niedzielę, pięć jednostek OSP z naszej gminy wzięło udział w obchodach Dnia Pielgrzyma w Hebdowskim Klasztorze. Były to OSP: Igołomia, Tropiszów, Wawrzeńczyce, Stręgoborzyce, Żydów. Dzień Pielgrzyma wypadł w V rocznicę otrzymania darów od Ojca Świętego Jana Pawła II dla Matki Boskiej Hebdowskiej. Czytaj dalej...


02.12.2009 INFORMACJA
W związku z tym, iż Strażnik Gminny Pan Tomasz Makowski obsługuje kilka okolicznych gmin na naszym terenie przebywa nieregularnie. Mieszkańcy mogą zgłaszać interwencje Strażnikowi poprzez Urząd Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce lub bezpośrednio telefonicznie pod numerem: 601 – 768 – 469 oraz mailem: tomaszek_maki@poczta.fm


01.12.2009

Informacja
W dniu 24.12.2009 Urząd Gminy będzie nieczynny. Czytaj dalej...


26.11.2009

We wtorek 24 listopada 2009 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy zebrali się radni na XXXV sesji Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Jak zwykle sesja liczyła kilkanaście tematów, którymi musieli się zająć. Z ważniejszych spraw, radni zostali zapoznani z sytuacją dotyczącą wymiaru podatków od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego i leśnego. Czytaj dalej...


25.11.2009

Praca dla rehabilitanta w Pobiedniku Małym. Czytaj dalej...


21.11.2009

POGODA SPRZYJA INWESTYCJOM!
Po krótkim załamaniu pogody, szczególnie dotkliwej dla robotników wykonujących chodnik, nastąpiło ocieplenie, jak na listopad niespodziewane. Słoneczna i ciepła aura zadowala nie tylko rolników, którzy jeszcze dużo "pekinki" na polu mają i przez brzydką aurę wywlekają na nasze drogi MNÓSTWO BŁOTA!!!!!!!!! Czytaj dalej...


17.11.2009

DO PRACY PILNIE POSZUKIWANI!
W Pobiedniku Małym od grudnia ruszą zajęcia z niepełnosprawnymi. Pilnie potrzebni są pracownicy o specjalnościach: instruktora zawodu w pracowni: urządzeń biurowych, ogrodniczej, techniczno - ceramicznej; oraz psycholog i specjalistę ds. rewalidacji
Więcej szczegółów w załącznikach (plik zip)

12.11.2009

ODSŁONIĘCIE POMNIKA ŻOŁNIERZY Z 1914 ROKU
W przeddzień 91 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 10 listopada 2009 roku, w polach, nieopodal przysiółka Igołomi Luborzyczka został odsłonięty POMNIK ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH W CZASIE
I WOJNY ŚWIATOWEJ W 1914 ROKU Czytaj dalej...


07.11.2009

Koło Łowieckie sarenka ma 59 lat!
W sobotę, 7 listopada 2009 w kościele parafialnym w Wawrzeńczycach mszę św. w intencji członków Koła Łowieckiego "SARENKA" odprawił ks. Feliks Formas. Złożył myśliwym ciepłe i serdeczne życzenia przywołując w pamięci patrona myśliwych św. Huberta.  Czytaj dalej...


07.11.2009

PRZEBUDOWA MOSTU NA ROPOTKU ZAKOŃCZONA.
Zakończony został remont mostu na potoku Ropotek w miejscowości Wawrzeńczyce. Inwestycja BARDZO pożądane z powodu dużego
i intensywnego natężenia ruchu samochodów ciężarowych na tej drodze.
Czytaj dalej...


05.11.2009

Pani Dorota Ryńca-Ropek odbiera podziękowania
Zarząd Krajowy LOK na wniosek Gminnego Koła LOK odznaczył medalem dyrektora GCE w Igołomi za zaangażowanie w powstanie Gminnego Koła LOK i zagospodarowanie wolnego czasu dla młodzieży naszej gminy i nie tylko. Czytaj dalej...


30.10.2009

XXXIV  Sesja Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce.
Dnia 27 października 2009 r. odbyła się sesja Rady Gminy. Czytaj dalej...


29.10.2009
Ośrodek Diagnostyki Prewencji i Telemedycyny zaprasza mieszkańców Małopolski do udziału
w BEZPŁATNYM programie "Wczesna prewencja i profilaktyka choroby niedokrwiennej serca
z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych” Czytaj dalej...

23.10.2009
Remont Domu Ludowego w Wawrzeńczycach
Po ponad 6 miesiącach wreszcie doczekaliśmy się zatwierdzenia listy rankingowej wniosków złożonych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nasz wniosek, jak już wcześniej informowaliśmy został bardzo dobrze przygotowany i wysoko oceniony także w ramach MRPO. Czytaj dalej...
 

21.10.2009

W budynku Szkoły Podstawowej w Igołomi 21.10.2009 odbyło się szkolenie na temat zasad i rodzajów małych projektów, które będzie można składać w grudniu 2009 do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. PRZYPOMNIJMY KTO MOŻE APLIKOWAĆ I JAKIE WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ Czytaj dalej...


21.10.2009
Budowa wodociągów rozpoczęta!
Tak jak wcześniej informowaliśmy wykonawca Zakład Sieci Sanitarnych Zbigniew Kutryba z Myślenic rozpoczął roboty ziemne przy budowie wodociągu gminnego, etap II. Czytaj dalej...

16.10.2009
ZAPROSZENIE           Szanowni Państwo!
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oraz Urząd Gminy Igołomia Wawrzeńczyce serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania na realizację projektów do 25 tys. zł.
Jeżeli Twój projekt jest realizowany na obszarze Gminy; jego koszt nie przekracza 25 tys. zł oraz służy realizacji przynajmniej jednego z poniższych celów:
1.wykreowanie atrakcyjnej oferty rekreacyjno - turystycznej
2.zachowanie zasobów naturalnych i kulturowych
3.stworzenie warunków do rozwoju usług i przetwórstwa
4.rozwój oferty społeczno - kulturalnej,
możesz ubiegać się o dofinansowanie nawet do wysokości 70 %. Spotkanie odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej w Igołomi 21.10.2009 GODZ. 10.00 w auli.
 

14.10.2009
Szanowni Państwo!
Nauczyciele, Kierownicy, Dyrektorzy i Pracownicy Edukacji,
Rodzice i Uczniowie Szkół i Placówek oświatowych!
Czytaj dalej...

12.10.2009

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Dariusz Korepta, absolwent Gimnazjum w Wawrzeńczycach został nagrodzony stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki osiągnięte w roku szkolnym 2008/2009. Dariusz jest obecnie uczniem II klasy Zespołu Szkół Mechanicznych w Krakowie, a w ubiegłym roku szkolnym oprócz udziału w konkursach przedmiotowych zdobył najwyższą średnią ocen w szkole 5,08!!
Gratulujemy sukcesu oraz życzymy powodzenia i  powtórzenia wyniku  w II klasie!


05.10.2009
PIECZENIE ZIEMNIAKA W POBIEDNIKU

4 października 2009 w godzinach: 14.00 -18.00 na terenie naszej Gminy miał miejsce I PIKNIK INTEGRACYJNY "PIECZENIE ZIEMNIAKA
W POBIEDNIKU" Czytaj dalej...

30.09.2009

Nowe drogi asfaltowe w Gminie
Miesiąc temu zakończona została inwestycja drogowa w Dobranowicach. Wybudowana została nowa droga asfaltowa od Dobranowic w kierunku Żębocina. Jest to najkrótsza droga dla tych mieszkańców do sklepów, na jarmark, do urzędu skarbowego i co najważniejsze do lekarza
w Proszowicach. Czytaj dalej...


28.09.2009

W dniu 28.09.2009 r. Wójt Gminy, Józef Rysak podpisał umowę na wykonanie wodociągu gminnego etap II. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest Lider Konsorcjum: Zakład Sieci Sanitarnych Zbigniew Kutryba Sp. z o.o. 32-400 Myślenice, ul. Cegielskiego 3; Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "ENERGOTERM" Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Płaska 4-10; Partner Konsorcjum: "INSTALATORSTWO SANITARNE i C.O. - Czesław Ciszewski" "FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA CISZEWSKI" 32-104 Koniusza, Biórków Mały 79. Cena ofertowa przedmiotu zamówienia, objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 5.429.246,07 zł (brutto).
 Wykonawca przy podpisaniu umowy zgłosił, że 10.10.2009 roku będzie wchodził w teren z dwoma brygadami, a za 2 tygodnie planuje oddelegowanie kolejnych brygad. Jego zdaniem jest realna szansa wykonania zadania w krótszym, co będzie zależeć od tego jak ostra czeka nas zima.


28.09.2009

Plebiscyt EURO GMINA
Rozstrzygnięty został plebiscyt "EURO GMINA". Liderem w dziedzinie warzywnictwa została Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce. Wójt Gminy Józef Rysak uczestniczył 24 września 2009r. w uroczystej gali wręczenia wyróżnień w hotelu Cracovia. Plebiscytowi patronuje Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Roman Ciepiela. Czytaj dalej...


23.09.2009
BUDOWA CHODNIKÓW W WAWRZEŃCZYCACH
Trwają prace na chodnikach w Wawrzeńczycach oraz na granicy Wawrzeńczyc i Złotnik. Wykonawcą tego drugiego chodnika wyłonionym w przetargu nieograniczonym został BRUK-BUD z Łapanowa, który do końca października 2009 r. powinien całe zadanie zrealizować. Inwestycja ma kosztować prawie 300.000 zł Czytaj dalej...

23.09.2009

BUDOWA BOISKA W WAWRZEŃCZYCACH
W dniu 22.09.2009 r. podpisana została umowa na wykonanie boiska wielofunkcyjnego (do siatkówki, koszykówki itp.) przy szkole w Wawrzeńczycach. CZEMU DOPIERO TERAZ? Powody są dwa. Pierwszy to konieczność konsultacji projektów z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, ponieważ szkoła położona jest w strefie ochronnej i Starostwo Powiatowe w Krakowie narzuciło obowiązkową konsultację. Drugi i najważniejszy powód to fakt że do przetargu ogłoszonego w lipcu, żaden wykonawca nie podjął się zadania (nie złożył oferty). Do drugiego przetargu zgłosił się TYLKO jeden wykonawca. Wykonawcą wyłonionym w drugim przetargu jest firma SAMSON Sp. z o.o. Koszt wykonania to 115.228,06 zł


22.09.2009
MAZURSKA FUNDACJA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ rozpoczęła realizację ogólnopolskiego programu informacyjnego „Dotacje Unii Europejskiej dostępne dla przedsiębiorców z miejscowości do 5 tyś. mieszkańców”. Czytaj dalej...  

15.09.2009
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim ma zaszczyt zaprosić Państwa na:
"Redyk na Bielanach - wystawa dorobku kultury pasterskiej"
który odbędzie się 20 września 2009 r. na terenie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w Stacji Doświadczalnej Katedry Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy na Bielanach k/Krakowa przy ul. Rędziny 1, w Krakowie.
Wstęp wolny   Zaproszenie

11.09.2009
XXXIII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Czytaj dalej...

10.09.2009

Dożynki Powiatowe w Skale
W niedzielę 23 sierpnia br. już po raz jedenasty odbyły się Dożynki Powiatu Krakowskiego. Naszą Gminę reprezentowało w Skale Koło Gospodyń Wiejskich z Wawrzeńczyc. Panie z Wawrzeńczyc przygotowały na tegoroczne Dożynki Powiatowe nie tylko tradycyjny wieniec dożynkowy, ale i wspaniałe stoisko  Czytaj dalej...


07.09.2009
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa mostu na potoku Rudnik w km 0+632 w miejscowości Wawrzeńczyce w km 318+801.00 w ciągu drogi krajowej nr 79 wraz z objazdem" Czytaj dalej...

07.09.09
Przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce zwołuję XXXIII/2009 sesję Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, która odbędzie się dnia 10 września 2009 roku (tj. czwartek) o godz. 9.00 Czytaj dalej...

„Wyprawka Szkolna”-
dofinansowanie do zakupu podręczników. Czytaj dalej...

W dniach 29 i 30.08.2009 roku na Placu Wolnica w Krakowie, na V Małopolskim Festiwalu Smaku nasze Panie z KGW Igołomia walczą o główną nagrodę (wyjazd do Brukseli) promując produkt kulinarny: pieczone pierogi igołomskie. Dziś w sobotę mimo deszczowej pogody uzbierały mnóstwo zwolenników pierogów, którzy zagłosowali właśnie na pierogi. Czytaj dalej...

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje o naborze wniosków dla mikroprzedsiębiorstw w ramach schematu A działania 2.1
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Czytaj dalej...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi – Wawrzeńczycach informuje, że nasza gmina  zakwalifikowała się do realizacji programu pilotażowego „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy wiejsko-miejskie”.  W związku z powyższym od dnia 1 września do 30 września 2009 roku przyjmowane będą w GOPS wnioski w ramach w.w. programu  Czytaj dalej...


21.08.2009

Pani Zofia Trętko z Odwiśla już dziś przyjmowała gości z okazji swoich urodzin. Niezwykłe to urodziny bo 103-cie. Pani Zofia Trętko urodziła się w Złotnikach, 23.08.1906 roku. Przeżyła pierwszą i drugą wojnę światową. Przeżyła okupację i komunizm... Teraz od 80 lat mieszka pod opieką córki w Odwiślu. Doczekała się 8 wnuków i 20 prawnuków i 15 praprawnuków. Dziś z życzeniami odwiedziły Panią Zofię, najstarszą mieszkankę Gminy, Pan Józef Rysak, Wójt Gminy oraz Pan Stefan Nawrot, przewodniczący Rady Gminy. Szacowna jubilatka otrzymała kosz pełen kwiatów oraz upominek, który wręczyła Pani Grażyna Kaczor, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.


14.08.2009

Krajowa Rada Izb Rolniczych jest organizatorem wypoczynku letniego dla dzieci rolników.
Z terenu naszej gminy skorzystało 9-cioro dzieci. Jednym ze sponsorów kolonii była spółka PKP Intercity Zobacz .pdf


13.08.2009

Wójt Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce informuje mieszkańców, że od 3 sierpnia 2009r. w Starostwie Powiatowym w Krakowie ruszył punkt konsultacyjno – informacyjny, w którym mieszkańcy powiatu ziemskiego krakowskiego mogą uzyskać pomoc w uporządkowaniu stanu prawnego nieruchomości.  Czytaj dalej...


13.08.2009
Oświetlenie uliczne w Koźlicy
W tym tygodniu kończą prace w Koźlicy dotyczące przebudowy sieci niskiego napięcia. Czytaj dalej...

12.08.2009

XXXII Nadzwyczajna sesja Rady Gminy
Na wniosek Wójta Gminy na dzień 11 sierpnia 2009 r. zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce. Czytaj dalej...


05.08.2009
Organizatorzy V Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej serdecznie zapraszają kibiców, mieszkańców oraz całe rodziny na "Piknik rodzinny w Igołomi" Czytaj dalej...

05.08.2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przyznał dofinansowanie w wysokości
672 176,00 zł na realizację projektu nr WND-POKL.09.01.02-12-224/09 złożonego w konkursie nr POKL/9.1.2/II/08 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce złożyła odpowiedni wniosek w lutym 2009 r. Tytuł projektu "LEPSZY START-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ". Projekt będzie realizowany przez 2 lata szkolne w Gimnazjum w Igołomi oraz w Wawrzeńczycach. Uczniowie naszych gimnazjów będą realizować zaplanowane działania od 1 września 2009r. do 31 sierpnia 2011r. Przewidzianych jest szereg różnorodnych zajęć doskonalących, utrwalających oraz pogłębiających ich wiedzę ogólną. Zaplanowane są także zajęcia z psychologiem oraz doradztwo zawodowe, które ma pomóc naszym uczniom w wyborze szkoły średniej. Oczywiście pomysłodawca, Pani Jola Głowa, przewidziała także i milsze dla uczniów zajęcia, a wśród nich kilkudniowe wycieczki. I rzecz jasna wszystko to będzie finansowane ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego. Kwota jest ogromna i Gmina odpowiada za prawidłową realizację wszystkich zaplanowanych działań, w przypadku  ich niezrealizowania dotacja będzie musiała zostać zwrócona.


31.07.2009

KOMUNIKAT
W związku z 65 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego dla uczczenia pamięci ofiar tego wydarzenia, w dniu 1 sierpnia 2009 r. o godzinie 17:00 na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na jedną minutę zostaną uruchomione syreny alarmowe w ramach ogólnokrajowego treningu uruchamiania systemów alarmowych i ich pracy.
( podst. Prawna: § 11 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006r.
w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach, Dz. U. Nr 191, poz. 1415)


30.07.2009
W dniu 26.07.2009r na terenie Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim wzorem lat ubiegłych odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które poprowadził Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Zw. OSP RP Andrzej Knapik. W przygotowaniu imprezy znaczną pomocą wykazali się Komendant Gminny Jan Dzięga i Prezes OSP Pobiednik Mały Tadeusz Tacik (wraz ze strażakami jednostki). Czytaj dalej...

22.07.2009

NUDZISZ SIĘ, nie masz planów na niedzielę 26 lipca 2009 r.?
ZAPRASZAMY wszystkich mieszkańców Gminy i nie tylko na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbędą się jak co roku na lotnisku Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku od godziny 14.00. Do zawodów zgłosiły się wszystkie jednostki OSP: Dobranowice, Igołomia, Pobiednik Mały, Rudno Górne, Stręgoborzyce, Tropiszów, Wawrzeńczyce, Złotniki, Żydów. Oprócz Dobranowic i Żydowa wszystkie jednostki wystawiły także drużyny młodzieżowe chłopców, a 3 jednostki wystawiły także drużyny młodzieżowe dziewcząt. Które wsie będą reprezentowane przez drużyny dziewcząt, kto chce wiedzieć musi przyjść. Po odprawie przed zawodami, która była w piątek 17 lipca, na pewno zapowiada się zacięta rywalizacja i walka o zwycięstwo. Przypomnijmy w tym roku Wawrzeńczyce bronią tytułu mistrza z 2008 roku.


21.07.2009
KOMUNIKAT ARiMR
W sprawie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności na gruntach rolnych deklarowanych do płatności bezpośredni. Czytaj dalej...

20.07.2009
Wójt Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce informuje, że od 1 października 2008r. w Starostwie Powiatowym w Krakowie ruszył punkt konsultacyjno – informacyjny, w którym mieszkańcy powiatu ziemskiego krakowskiego mogą uzyskać pomoc w uporządkowaniu stanu prawnego nieruchomości.  Czytaj dalej...

20.07.2009
Dwie duże inwestycje mają szansę na dofinansowanie. Czytaj dalej...

16.07.2009
Z dniem 1 lipca 2009 r. weszła w życie ustawa z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2009 nr 97, poz. 799, dalej: Ustawa) z mocy której powołanych zostało 9 odrębnych funduszy promocji:. Czytaj dalej...

04.07.2009
Marszałek Województwa Małopolskiego zawiadamia iż.... Czytaj dalej...

03.07.2009
Zaproszenie na BEZPłATNE badania profilaktyczne:
Zaproszenie do programu CCS
Zaproszenie do programu RAKA PIERSI
 

30.06.2009

XXXII Sesja Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce
W dniu 23 czerwca 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się kolejna sesja Rady Gminy. Obrady rozpoczęły się miłym akcentem tj. wręczeniem dyplomu i przyznaniem nagrody od Wójta i Przewodniczącego Rady dla Koła Gospodyń Wiejskich w Igołomi za udział i zdobycie pierwszego miejsca w półfinale Małopolskiego Festiwalu Smaku na Placu Wolnica w Krakowie. Czytaj dalej...


26.06.2009
Zarząd Województwa Małopolskie ocenił i zatwierdził listę Lokalnych Grup Działania z terenu województwa.
Między innymi zatwierdzona została realizacja Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD Korona Północnego Krakowa. Ta decyzja ważna jest też dla naszej Gminy, która wchodzi w skład LGD Korona Północnego Krakowa, a w ramach LSR LGD Korony Północnego Krakowa Nasza Gmina będzie realizować między innymi budowę ogólnodostępnych boisk trawiastych. Ranking na http://www.wrotamalopolski.pl/

26.06.2009
Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2008/2009 zostały wręczone nagrody Wójta Gminy oraz listy gratulacyjne dla rodziców. Nagrody za wyróżniające wyniki w nauce i wzorową postawę uczniowską, reprezentowanie i promowanie szkoły i gminy poprzez udział w konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2008/2009 otrzymało siedem uczennic.
Czytaj dalej...
 

25.06.2009
Sezonowa praca dla mężczyzn
Zapracuj na wakacje 8 zł netto na godzinę tel. 519117121

19.06.2009

Gminny Dzień Sportu
Miesiąc czerwiec, stojący na progu lata i wakacji, jest czasem, w którym każdy człowiek marzy o spotkaniu z przyrodą, o wysokogórskich podbojach, zasłuchaniu się w szum morza, czy też dalekiej podróży rowerem... Po czasie nauki, zmagania się z szkolną, niejednokrotnie bardzo męczącą rzeczywistością, w młodych ludziach drzemią ogromne pokłady energii. Czytaj dalej...


17.06.2009
W trakcie Święta Chleba na Placu Wolnica w Krakowie odbyły się półfinałowe rywalizacje w ramach konkursu: "Małopolskie Smaki"
Produkty startowały w czterech kategoriach: "Ekologiczne przysmaki", "Tradycyjne specjały", "Smakołyki z legendą" oraz "Jak u mamy". Wystarczyło wrzucić wypełniony kupon do specjalnie przygotowanych urn odrębnych dla każdego zgłoszonego produktu. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody ufundowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego.
W kategorii "Jak u mamy" wystartowały panie z KGW Igołomia z pieczonymi pierogami igołomskimi i zwyciężyły w tej rywalizacji. Z tego powodu jesteśmy bardzo dumni i szczerze gratulujemy sukcesu. Więcej przeczytacie na stronie
http://www.malopolskie.pl/Wydarzenia/Index.aspx?id=4652   w informacji z 14 czerwca 2009 r.  pt. Smakowanie Małopolski.

12.06.2009
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Wawrzeńczycach. Zobacz ulotkę.

12.06.2009
6 czerwca w nowym ogrodzie zabaw przy Przedszkolu w Wawrzeńczycach odbył się festyn "Mamo, tato baw się z nami". Ta plenerowa impreza przyciągnęła wielu gości, rodziców i mnóstwo dzieci. Czytaj dalej...

30.05.2009
Dnia 26 maja 2009 r. odbyła się XXXI sesja Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce.
Czytaj dalej ...

30.05.2009

Rozpoczęty został remont mostu na potoku Ropotek w miejscowości Wawrzeńczyce.  Planowany termin zakończenia inwestycji 30 listopada 2009 roku. Wykonawcą po przetargu został Budownictwo Komunikacyjne, inż. Walenty Kuśnierz, Nowy Sącz. Wartość inwestycji
2 837 514,53 zł brutto. Czytaj dalej...


28.05.2009
ZAPROSZENIE
dla wszystkich zainteresowanych biografią św. Brata Alberta 16.06.2009 godz. 1800-
Wieczór Albertyński w Igołomi.

22.05.2009
W ostatnich dniach w czterech miejscowości (Igołomia, Koźlica, Odwiśle i Zofipole) odbyły się spotkania Wójta Gminy z mieszkańcami, a tematem było przystąpienie Gminy do budowy wodociągu w tych miejscowościach. W spotkaniach wzięło udział dość sporo mieszkańców, czasami nawet więcej niż na corocznych zebraniach wiejskich.
Czytaj dalej...

05.05.2009
FOTOINTERWENCJA

"Pokaż mi swoje śmieci, a powiem Ci kim jesteś"
Strażnik gminny Pan Tomasz Makowski bez problemu znalazł właściciela nieruchomości, z której pochodzą te śmieci. Czytaj dalej...

30.04.2009

Międzyprzedszkolny konkurs tańca
28 kwietnia Przedszkole Samorządowe w Wawrzeńczycach było gospodarzem (już po raz drugi) Turnieju Tańca Ludowego Przedszkolaków. Konkurs został objęty patronatem Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, odbył się na terenie hali sportowej
w Wawrzeńczycach. Czytaj dalej...


30.04.2009
Już po raz kolejny przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich prezentował swoje wytwory kulinarne na corocznym wyborze ,,Chłopa Roku” w Racławicach. Panie z KGW w Żydowie i KGW w Koźlicy przygotowały degustację potraw regionalnych... Czytaj dalej...

27.04.2009
Wybory do parlamentu europejskiego. Czytaj dalej...

27.04.2009
W remizie OSP Igołomia-Zofipole miała miejsce piękna uroczystość, Dzień Seniora. Uroczystość dla wszystkich seniorów z Igołomi i Zofipola zorganizowali: OSP Igołomia-Zofipole, Rada Sołecka Igołomi, Rada Sołecka Zofipola, KGW Igołomia i KGW Zofipole. Czytaj dalej...

25.04.2009

Wizyta Węgrów
W sobotę 25 kwietnia naszą Gminę odwiedziła delegacja z Węgier. Byli to przedstawiciele węgierskiej wsi, członkowie Węgierskiej Izby Rolniczej. Nasza Gmina ich zainteresowała ze względu na specyficzną uprawę warzyw pod osłonami. Czytaj dalej...


24.04.2009
Informacja na temat dyżurów Doradców pomagających wypełniać wnioski o płatności obszarowe na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w 2009 r. Czytaj dalej...

22.04.2009
Dnia 21 kwietnia 2009 r. odbyła się XXX sesja Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce. Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Gminy sesja poświęcona była ochronie przeciwpowodziowej gminy oraz udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy w 2008 r. W części pierwszej udział wzięli zaproszeni goście: Pan Wojciech Kozak  i pan Antoni Łach. Czytaj dalej...

Wielkanoc 2009

Radosnych, pogodnych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy, nadziei i wiary w lepsze jutro. Pozytywnych myśli, optymizmu, pięknej wiosny w sercu i za oknem oraz dobrego wypoczynku w gronie najbliższych
życzy
Wójt Gminy Józef Rysak


10.04.2009

Projekt socjalny „Zajączek Wielkanocny 2009” Zakończony - Czytaj dalej...


06.04.2009
Spotkanie z sołtysami.
Dnia 1 kwietnia 2009 r. odbyło się spotkanie władz gminy z sołtysami. Czytaj dalej...

06.04.2009

NAWARÓWKA - droga asfaltowa w Dobranowicach
Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce złożyła w lutym 2009 roku do Programu "Przebudowa Dróg Lokalnych" wniosek o dofinansowanie generalnego remontu drogi gminnej w Dobranowicach na odcinku od Państwa Wojnarowskich w kierunku Żębocina. Czytaj dalej...


03.04.2009
Święcone w Dobranowicach - artykuł w "Nowej Gospodyni" Czytaj dalej...

03.04.2009
Wsparcie szkoleniowo-doradcze osób zatrudnionych w rolnictwie na terenie woj małopolskiego  Czytaj dalej...

26.03.2009
Dnia 24 marca 2009 r. odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce.
Jednym z pierwszych punktów programu była ocena funkcjonowania służby zdrowia. W tym temacie przybyli zaproszeni goście: pan dr Tadeusz Augustyn – Dyrektor ds. lecznictwa SP ZOZ w Proszowicach, pani dr Barbara Szałkowicz – Dziób – kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Igołomi i pani dr Hanna Jastrząb – kierownik Ośrodka Zdrowia w Wawrzeńczycach. Czytaj dalej...

25.03.2009
ZAPRASZAMY do wzięcia udziału w spotkaniu na temat:
Jak i na co może przedsiębiorca uzyskać dotację w wysokości od 100 do 300 tyś. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Spotkanie odbędzie się 7 kwietnia 2009 r. (wtorek), godzina 9.00, na sali konferencyjnej
w Urzędzie Gminy. Czytaj dalej...

24.03.2009

Samorządowcy w Raciborowicach
W sobotę 21 marca b.r. Samorządowcy Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce brali udział w Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Michałowie. W turnieju wzięło udział 7 drużyn (5 gmin powiatu krakowskiego, Urząd Marszałkowski i Starostwo Powiatowe).
Czytaj dalej...


21.03.2009

Gazownia Krakowska uprzejmie informuje, że nastąpiła zmiana Biura Obsługi Klienta prowadzącego kompleksową obsługę naszych mieszkańców. Nowy adres siedziby Biura Obsługi Klienta oraz nowy numer rachunku bankowego podawany jest na fakturze, którą otrzymali korzystający z gazu ziemnego. Zmiana ma na celu ułatwić dostęp klientów do Biura oraz jest efektem żądań klientów. Nowy adres to:
Biuro Obsługi Klienta ul. Piękna 1 32-005 Niepołomice tel. 012 281-05-18 fax 012 281-05-20
kom. 603-926-009


18.03.2009
Terminy uruchamiania w 2009 roku poszczególnych działań z PROW 2007 – 2013 Czytaj dalej...

18.03.2009
Informacja na temat dyżurów Doradców pomagających wypełniać wnioski o płatności obszarowe na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w 2009 r  Czytaj dalej...

18.03.2009
Zawiadomienie
Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce zawiadamia, że w związku z obowiązującą ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 że podobnie jak w latach poprzednich na obszarze całej gminy Igołomia- Wawrzeńczyce obowiązuje w 2009 roku całkowity zakaz uprawy maku i konopi na tzw. potrzeby własne.

12.03.2009
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w gminie Igołomia- Wawrzeńczyce ogłasza akcję Wielkanocną - Zbiórka Żywności w dniach od 12 marca do 5 kwietnia 2009r., dla najuboższych rodzin i osób samotnych  korzystających z pomocy społecznej.  Czytaj dalej...

11.03.2009
Połowa kadencji Wójta - sprawozdanie (plik pdf)

08.03.2009

Dzień Kobiet w KGW
Nasze wspaniałe Panie z Kół Gospodyń Wiejskich miały w ostatnich dniach swoje świąteczne spotkania. To najbardziej uroczyste, III Forum Kobiet w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce odbyło się w tym roku w Tropiszowie w sobotę 7 marca 2009 r. Czytaj dalej...


07.03.2009

W sobotę 7 marca 2009 r. w budynku SP w Tropiszowie spotkały się aktywne społecznie kobiety z terenu całej gminy. Jest to już III Forum Kobiet w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. Pierwsze miało miejsce w Stręgoborzycach, drugie w Złotnikach. Organizatorki, KGW w Tropiszowie, zaprosiły wszystkie aktywne kobiety z terenu naszej gminy. Najwięcej jak zwykle było pań z Kół Gospodyń Wiejskich. Czytaj dalej...


06.03.2009
Zawiadomienie
Na podstawie informacji z MPWiK w Krakowie Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce informuje, że w dniu 9 marca 2009r. (poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. 8.00-17.00 dla miejscowości Tropiszów, Pobiednik Wielki i Pobiednik Mały - z powodu awarii sieci na terenie Krakowa przy ul. Wyciąskiej.

04.03.2009

Świątecznie, wiosennie, kolorowo i smakowicie było w Dobranowicach 01.marca 2009 r. Z inicjatywy pani Marii Jagły przewodniczącej KGW odbyło się tam spotkanie gospodyń wiejskich, władz gminy z zaproszonymi gośćmi z gazety ,, Nowa gospodyni”. Jego organizatorzy przygotowali wiele wielkanocnych atrakcji. Czytaj dalej...


03.03.2009

Centrum Kultury i Promocji
Na ostatniej sesji 26 lutego 2009 r. radni jednogłośnie podjęli uchwałę o utworzeniu nowej jednostki organizacyjnej, która ma działać w obszarze szeroko pojętej kultury i promocji. Instytucja ta także przez społeczeństwo od bardzo dawna była oczekiwana. Czytaj dalej...


26.02.2009
Szkolenie dotyczące przechowywania nawozów 10.03.2009  Czytaj dalej...

26.02.2009
Spotkanie dotyczące wypełniania wniosków o płatności obszarowe 16.03.2009 w Domu Ludowym w Wawrzeńczycach. Czytaj dalej...

24.02.2009
60 lat temu powstało pierwsze prawo Murph'ego. Czytaj dalej...

23.02.2009
Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza do udziału w konkursie internetowym dotyczącym przełomu 1989 roku. Czytaj dalej...

13.02.2009
Szybki internet tam, gdzie nie było go wcześniej - oferta firmy Orange. Czytaj dalej...

07.02.2009
DZIEŃ SENIORA W STRĘGOBORZYCACH
7 lutego w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach odbył się uroczysty Dzień Seniora. Punktualnie o 11.00 pojawili się zaproszeni goście, których witała Pani Prezes - Wioletta Klęk, sołtys wsi, Pan Zbigniew Zając oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich w krakowskich strojach. Czytaj dalej...

06.02.2009

UWAGA!
Dofinansowanie do ok. 50% kosztów w zakresie zakupu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej.
Czytaj dalej...


31.01.2009

W sobotę, 31 stycznia w jednostce OSP Złotniki odbyło się zebranie sprawozdawcze. Strażacy podsumowali rok 2008, który nie był łatwy z powodu dość licznych wyjazdów, szczególnie do zdarzeń na drodze krajowej nr 79. Kronikarz jednostki ze wszystkich wyjazdów zebrał w albumie zdjęcia pokazujące tragiczne skutki, najczęściej nadmiernej prędkości. Komisja rewizyjna udzieliła absolutorium finansowego ale wniosła także o odwołanie aktualnego prezesa oraz o wybór nowego prezesa jednostki. Druhowie jednogłośnie odwołali dotychczasowego prezesa, Pana Miklasa, a w wyborach uzupełniających wybrano na prezesa Pana Tomasza Skalskiego.
Jednostce OSP Złotniki życzymy jak najmniej wyjazdów oraz spełnienia ambitnych planów postawionych sobie na 2009 rok


28.01.2009
W Wawrzeńczycach, w budynku Szkoły podstawowej, w niedzielę 25 stycznia 2009 r. spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, klubów sportowych i druhów OSP) z terenu naszej Gminy. Czytaj dalej...

21.01.2009
104 gminy z Małopolski otrzymają ponad 26,8 mln złotych, a 13 powiatów - ponad 14 milionów. Za te pieniądze samorządy mogą odbudować drogi i mosty zniszczone przez powodzie i ulewy w latach 2005-2008.
Zgodnie z wymogami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na liście znalazły się gminy i powiaty, w których w roku wystąpienia klęski żywiołowej, straty w infrastrukturze wyniosły co najmniej 5% w stosunku do dochodów własnych. Na podstawie listy rankingowej przygotowany został także wykaz priorytetowych zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, które jednostki samorządu terytorialnego chcą zrealizować w 2009 roku.
Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce prawdopodobnie otrzyma 150.000,00 zł na usuwanie skutków powodzi z lat 2007 i 2008.

20.01.2009
Od 13 stycznia trwają zebrania sołeckie w naszej Gminie. Do tej pory odbyły się w Stręgoborzycach i Wygnanowie, Żydowie, Igołomi, Wawrzeńczycach, Pobiedniku Wielkim i Małym oraz w Rudnie Górnym. Frekwencja niestety nie jest zachwycająca, a przecież powinni być mieszkańcy ciekawi co było robione w roku ubiegłym i co jest planowane w 2009 roku. Czytaj dalej...

20.01.2009
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w roku 2009.Czytaj dalej...

13.01.2009
11 stycznia 2009 roku w hali sportowej  w Zielonkach odbył się Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych. Imprezę zorganizowało Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, a patronat nad Przeglądem objął Starosta Powiatu Krakowskiego oraz Wójt Gminy Zielonki.
Czytaj dalej...

09.01.2009
CZAD - Cichy Zabójca. Bądź czujny!  Czytaj dalej...

03.01.2009
Informacja o zimowym utrzymaniu dróg i chodników na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w okresie zimowym 2008/2009. Czytaj dalej...

02.01.2009
Wójt Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce informuje, że od 1 października 2008r. w Starostwie Powiatowym w Krakowie ruszył punkt konsultacyjno – informacyjny, w którym mieszkańcy powiatu ziemskiego krakowskiego mogą uzyskać pomoc w uporządkowaniu stanu prawnego nieruchomości. Czytaj dalej...

30.12.2008

Sesja budżetowa
Święta, święta i po świętach...
Nasi radni nie próżnują. Jeszcze przed świętami komisje merytoryczne: Komisja Oświaty, Komisja Kultury i Sportu, Komisja Drogowa oraz Komisja Rolnictwa przeanalizowały projekt budżetu na rok 2009, a następnie swoje wnioski przekazały do Komisji Budżetowej Rady Gminy. Czytaj dalej...


Boże Narodzenie 2008
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niech będą dla Państwa niezapomnianym czasem spędzonym w gronie rodzinnym, bez pośpiechu, trosk i zmartwień. Życzę, aby każdy z nas miał tyle dobra w sobie ile miał Adam Chmielowski, św. Brat Albert, nasz rodak, byśmy mogli dobrem dzielić się z innymi, byśmy mieli na tyle ciepłe serce, żeby przyjąć Nowonarodzoną Miłość


Jakub Chmielek Przedszkole
w Igołomi
Na zbliżający się Nowy Rok życzę błogosławieństwa Bożej Dzieciny. Niech nie opuszcza Państwa zdrowie, szczęście i pomyślność oraz spełnią się najskrytsze marzenia.

Gwiazda Betlejemska, na roziskrzonym niebie

zdaje się wskazywać miejsce narodzenia- cudu

-Oto On Zbawiciel przyszedł na świat,

by odkupić Ciebie, Mnie, każdego z nas.
 
Przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Stefan Nawrot
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Józef Rysak

30.12.2008
Terminy wywozu śmieci 2009r. - plik pdf

24.12.2008
Wigilia w polskiej tradycji i obyczaju
Święta Bożego Narodzenia w Polsce tak naprawdę zaczynały się od cudownej, wspaniałej gęsi, spożywanej na św. Marcina, którą można było wspominać przez całe 40 dni Adwentu, aż do uroczystej postnej kolacji - polskiej Wigilii. Czytaj dalej...

20.12.2008
Remont chodnika w Złotnikach.
Niektórych zdziwił remont chodnika w Złotnikach, a przyczyna jest prosta!  Czytaj dalej...

18.12.2008

Wigilia dla Seniorów
Koło Gospodyń Wiejskich ze Złotnik zorganizowało "Wigilię dla seniorów". Na spotkanie opłatkowe przybyło bardzo wielu ludzi starszych i samotnych ze Złotnik. Ks. prałat Feliks Formas poświęcił odnowioną przez mieszkańców kapliczkę stojącą tuż obok remizy OSP w Złotnikach.
Czytaj dalej...


17.12.2008
5 grudnia 2008 roku miało miejsce spotkanie z kobietami z Kół Gospodyń Wiejskich gminy Igołomia – Wawrzeńczyce. Na zaproszenie pani Joanny Murek- koordynatora do spraw kulturowych przybyły przedstawicielki poszczególnych kół oraz władze gminy. Zebranie miało charakter nie tylko informacyjny ale również zapoznawczy. Czytaj dalej...

"KRAJOBRAZ BOGIEM MALOWANY"
W grudniu 2008 roku ukazała się publikacja książkowa dotycząca terenu naszej gminy "Krajobraz Bogiem malowany". Czytaj dalej...

15.12.2008
W naszej gminie odbył się II konkurs na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową. Patronem konkursu był wójt gminy Igołomia- Wawrzeńczyce mgr inż. Józef Rysak. W Konkursie mogły wziąć udział dzieci przedszkolne, szkolne i gimnazjalne z gminy Igołomia -Wawrzeńczyce. Czytaj dalej...

Aktualności 2007r.  
Aktualności 2008r.

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć