Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju
 

Uwaga

Nowe wzory formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego- załączniki do uchwały Nr III/17/2010 (do pobrania pliki pdf)
Zał_1,  zał_2,  zał_3,  zał_4


29.01.2011
Ruszyły dwa projekty PO KL z działania 7.3 Integracja społeczna.
W styczniu ruszyły dwa projekty w całości finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, a mianowicie. Czytaj dalej...

24.01.1011
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Czytaj dalej...

ZMIANA SIEDZIBY
Wszystkie sprawy związane z wodociągami od 1 stycznia 2011r. mieszkańcy mogą załatwiać w budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach, m.in. takie jak:
- zawieranie umów na dostarczenie wody;
- wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej;
- wydawanie postanowień opiniujących projekty przyłączy wodociągowych;
- odbiór techniczny przyłączy wodociągowych;
- usuwanie awarii sieci i przyłączy wodociągowych;
Kontakt: Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach z siedzibą w Wawrzeńczycach 32-125 Wawrzeńczyce 160 tel. 12 287 44 15
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00-16.00 Środa 8.00-14.00 Piątek 8.00-14.00
poza godzinami pracy sytuacje nagłe (awarie) zgłaszać można pod numerami telefonów:
Wiesław Stala 506 049 519
Szczepan Caba 508 263 286

21.01.2011
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy. Czytaj dalej...

17.01.2011
Spotkanie noworoczne Gminnego Koła PO
 W sobotę, 15 stycznia w Igołomi spotkanie noworoczne zorganizował Zarząd Gminnego Koło Platformy Obywatelskiej. Czytaj dalej...

11.01.2011
CKiP w Igołomi- Wawrzeńczycach zaprasza od poniedziałku do piątku
Siedziba Centrum Kultury i Promocji -Wawrzeńczyce 160. Czytaj dalej...

11.01.2011
Uwaga Producenci !!!
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Oddział w Krakowie informuje, że należy bezwzględnie przestrzegać zapisów ustawy o ochronie roślin. Czytaj dalej...

7.01.2011

PALISZ ŚMIECI -zabijasz dzieci!!!
Niefrasobliwi mieszkańcy naszej gminy trują siebie i innych, wrzucając do pieca dosłownie wszystko: nie tylko papier, kartonowe opakowania po żywności czy stare meble, ale także plastikowe butelki, gumę, a nawet zużyte pieluchy. Dym, który powstaje podczas spalania to prawdziwa bomba ekologiczna. Są w nim szkodliwe pyły zawierające mnóstwo toksycznych substancji: siarkowe, chlorkowe, azotowe, itp. Najgroźniejsze dla zdrowia człowieka jest spalanie tworzyw sztucznych (plastiki, folia, itp.). Szczególnie z tych niskich kominów cieplarek wydobywają się ostatnio czarne i bardzo toksyczne dymy zawierające dioksyny, które powstają po spalaniu plastików i gum. Dym taki zawiera dioksyny, jedne z najbardziej rakotwórczych związków dla człowieka. Taki pełen toksyn dym nie tylko gryzie w oczy i utrudnia oddychanie ale powoduje nieodwracalne zmiany w naszym organizmie, które za kilka lub kilkanaście lat lekarz określi mianem zmian rakowych. CZY NA PEWNO CHCEMY USŁYSZEĆ TAKI "WYROK" Z UST BADAJĄCEGO LEKARZA? Dioksyny działają bardzo powoli, ich toksyczny wpływ na zdrowie może objawiać się po wielu latach, najczęściej w postaci chorób nowotworowych. Lekarze m.in. ze szpitala w Proszowicach informują, że wzrost zachorowań na raka w naszym terenie jest ściśle związany z charakterem i sposobem pracy naszych rolników. Wniosek, Kochasz dzieci? TO NIE PAL ŚMIECI!!!


28.12.2010

W sobotę, 18 grudnia, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbyła się uroczystość przekazania sprzętu zakupionego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Sprzęt zakupiony został w ramach akcji STOP POWODZIOM, którą Fundacja WOŚP przeprowadziła 4 lipca 2010 r. Zebrano wówczas 2.644.507,34 złotych i za te pieniądze kupiono sprzęt dla 575 Ochotniczych Straży Pożarnych. Trafił on przede wszystkim do tych miejsc, które zmagały się w tym roku z powodzią lub które mieszczą się na terenach zagrożonych powodziami w przyszłości.
Nasze dwie jednostki OSP: Igołomia i Wawrzeńczyce także otrzymały sprzęt ratujący życie i mienie. OSP Igołomia otrzymała pompę szlamową WT-40, a OSP Wawrzeńczyce odebrały w Warszawie agregat prądotwórczy Honda o mocy 3 KW.
Fotoreportaż na stronie: http://www.wosp.org.pl


28.12.2010
28 grudnia w Centrum Kultury i Promocji miała miejsce ostatnia sesja radnych Gminy w tym 2010 roku, a trzecia z kolei to już sesja Rady Gminy VI kadencji. Sesja ta choć robocza, na której przyjęte zostały Gminne Programy. Czytaj dalej...

23.12.2010

Serdeczne życzenia aby radość Świąt
Bożego Narodzenia
sprzyjała wierze w dobro i dodawała mocy w zmaganiu się z codzienną rzeczywistością.
Niech nadchodzący Nowy Rok 2011
spełni wszelkie zamierzenia, przyniesie zdrowie
i pomyślność.

Przewodniczący
Rady Gminy
Igołomia – Wawrzeńczyce
Stefan Nawrot

Wójt Gminy
Igołomia – Wawrzeńczyce
Józef Rysak


22.12.2010

Spotkania opłatkowe.
W okresie Świąt Bożego Narodzenia, jak w polskiej kulturze jest zwyczajem, spotykamy się wszyscy z najbliższymi i składamy sobie z tej okazji życzenia świąteczne i noworoczne. W naszych domach, z naszymi bliskimi spotkaliśmy się 24-go grudnia, w dzień wigilii. Łamiąc się opłatkiem składaliśmy sobie życzenia, śpiewaliśmy kolędy. Czytaj dalej...


17.12.2010
Informacja dla mieszkańców gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce informuje, że w związku z oddaniem do eksploatacji II Etapu wodociągowania Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce tj. wodociągu w miejscowościach Odwiśle, Zofipole, Koźlica, Igołomia-część - w referacie Budownictwa Urzędu Gminy utworzone zostało stanowisko ds. Administrowania Siecią Wodociągową gdzie mieszkańcy załatwiać mogą następujące sprawy. Czytaj dalej...

14.12.2010

Centrum Kultury i Promocji  ZAPRASZA
18-go grudnia o godzinie 17.00 zapraszamy na występ zespołu artystycznego KOP. W koncercie ,,Piosenki z półki Gomułki" wybrane przeboje z lat 50-60 tych- utwory takie jak ,,Dni których jeszcze nie znamy", ,,Historia jednej znajomości", ,,Józek wszystko wie", ,,Takie ładne oczy", ,,Kasztany", ,,Spacer dziką plażą"- bilety do nabycia u pani Joanny Murek.
19. grudnia o godzinie 14 w budynku CKiP odbędzie się kiermasz świąteczny przygotowany przez wychowawców i podopiecznych Ośrodka Terapii Zajęciowej,, Ognisko" z Pobiednika Małego oraz występ młodzieżowego chóru ,,Carmen" w koncercie kolęd pastorałek, a także występ grupy kolędniczej ,,Pasterze z Koźlicy" w jasełkach docenionych przez znawców tematu, etnografów i artystów teatralnych na wielu przeglądach.


14.12.2010
Zawiadomienie informuje się, że w dniu 24.12.2010 r. (tj. piątek) Urząd Gminy będzie nieczynny.

7.12.2010
Już po raz kolejny na Placu Szczepańskim w Krakowie w siedzibie Kółek Rolniczych odbył się konkurs na wigilijny stół i potrawy świąteczne. Na zaproszenie organizatorów w tym roku udały się na miejsce docelowe dwa koła gospodyń wiejskich: z Igołomi oraz ze Stręgoborzyc. Czytaj dalej...  

6.12.2010

W II turze wyborów wójta gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wygrał Józef Rysak. Frekwencja wyniosła 32,21%. Oto liczba głosów oddana na kandydatów.


1.12.2010

We wtorek w budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach miało miejsce spotkanie posła do Sejmu RP Jarosława Gowina oraz marszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka z mieszkańcami gminy. Na spotkanie przybyło ok 100 mieszkańców, którzy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wystąpień gości. Czytaj dalej...


30.11.2010

Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce ukonstytuowała się we wtorek 30 listopada 2010r. Radni którzy wygrali w swoich okręgach wyborczych złożyli ślubowanie  oraz odebrali akty powołania na radnego od Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej, Pani Grażyny Kaczor.
W głosowaniu tajnym na przewodniczącego Rady Gminy wybrany został Pan Stefan Nawrot z Odwiśla. Czytaj dalej...


27.11.2010

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg i chodników na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w okresie zimowym 2009/2010. Czytaj dalej...


27.11.2010
Od dnia 30 listopada do dnia 30 grudnia 2010 r., rolnicy poszkodowani przez powódź będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". Kto i na jakich zasadach będzie mógł to uczynić? Czytaj dalej...

26.11.2010
Wyniki wyborów wójta i rady gminy. Czytaj dalej...

26.11.2010
W dniu 30.11.2010 odbędzie się I sesja VI kadencji Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Czytaj dalej...

19.11.2010
Dobiegają końca remonty dróg gminnych.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce promesę w wysokości 1.000.000 zł na usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze drogowej. Z tych środków zaplanowany został remont 8 odcinków dróg asfaltowych. Czytaj dalej...

12.11.2010
We wtorek, 9 listopada oddany został po rocznym remoncie budynek Domu Ludowego w Wawrzeńczycach. Przypomnijmy, że budynek ten został przeznaczony na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Igołomi-Wawrzeńczycach. Czytaj dalej...

08.11.2010
W sobotę 6 listopada 2010 r. w kościele parafialnym w Wawrzeńczycach modliliśmy się w intencji myśliwych. Hubertus 2010 miał bardzo uroczystą oprawę. Ks Feliks Formas podziękował myśliwym za ich troskę o przyrodę, a jednocześnie, prosił o rozsądne polowania. Czytaj dalej...

05.11.2010
SCHETYNÓWKI

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce złożyła do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie remontu drogi w Wawrzeńczycach (od Domu Ludowego do szkoły, Brzegi, do kapliczki św. Marka wraz z wybrukowaniem placu przed szkołą) Szacunkowa wartość tej inwestycji to: 310.000 zł. Do Wojewody wpłynęły łącznie 102 wnioski: 72 gminne oraz 30 powiatowych. Samorządy chcą zmodernizować i wyremontować drogi o łącznej długości ponad 330 kilometrów.
Na realizację programu w 2011 roku Małopolska otrzyma w sumie - podobnie jak w ubiegłym roku - 71,5 mln. złotych. Połowa dotacji przeznaczona będzie na drogi powiatowe, a połowa na gminne. Samorządy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 50 procent planowanych kosztów - pozostałe fundusze samorządy muszą wygospodarować samodzielnie, w ramach swoich budżetów.
18 powiatów złożyło 30 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 70 mln. zł. Całkowita wartość inwestycji zgłoszonych przez powiaty wynosi ponad 146 mln. Powiaty oraz miasta na prawach powiatów mogły aplikować o dofinansowanie dwóch projektów. Z tej możliwości skorzystały powiaty: bocheński, chrzanowski, dąbrowski, krakowski, limanowski, miechowski, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, wielicki oraz miasta: Nowy Sącz i Tarnów. Pozostałe powiaty: brzeski, gorlicki, myślenicki, tarnowski, wadowicki i miasto Kraków złożyły po jednym wniosku.
Gminy złożyły 72 wnioski (każda gmina może otrzymać dotację na jedno zadanie) o dofinansowanie w wysokości ponad 100 mln. zł (do rozdysponowania jest kwota 35 mln. zł). Wartość inwestycji zaplanowanych przez gminy wynosi ponad 197 mln. złotych.


02.11.2010
XLVII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce która odbędzie sie dnia 09.11.2010r. w budynku centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, Wawrzeńczyce Nr 160
Czytaj dalej...

29.10.2010
Po rocznej pracy mamy nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce. Czytaj dalej...

29.10.2010

Dyżury doradcy MODR
Wójt Gminy informuje mieszkańców, że począwszy od miesiąca listopada w Urzędzie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce w każdą środę w godzinach od 9.00 do 12.00 pełni dyżur Pani Monika Oczkowska - pracownik Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.


29.10.2010
Wyniki naboru na stanowiska urzędnicze: referent ds. ewidencji i księgowości oraz  referent ds. administrowania siecią wodociągową. Czytaj dalej...

27.10.2010
XLVI/2010 sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, która odbędzie się dnia 28.10.2010r. (tj. czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Czytaj dalej...

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

"Z rąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny". Z okazji Dnia Nauczyciela składam serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Józef Rysak


08.10.2010

W dniu 21.09.2010r odbyła się XLIV sesja Rada Gminy. Głównymi tematami sesji były przynależność gminy do komisariatu Policji, a także udział przedstawicieli firm ubezpieczeniowych w kwestii obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych dotowanych przez Unię i ubezpieczeń dobrowolnych nie dotowanych. Czytaj dalej...


30.09.2010

Informacja o realizacji Projektu „Azbest - stop! . Czytaj dalej...


22.09.2010

U W A G A ! ! ! P I L N E ! ! !
dla mieszkańców, którzy złożyli wnioski do Urzędu w sprawie szacowania strat w uprawach powstałych w wyniku powodzi w lipcu 2010
. Czytaj dalej...


22.09.2010
Wójt Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce zaprasza mieszkańców gminy na szkolenie dotyczące pomocy gospodarstwom dotkniętym klęską powodzi w bieżącym roku w ramach działania PROW „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”, które odbędzie się 29 września 2010 o godz. 13.00 w Remizie OSP w Złotnikach. Pomoc udzielana w ramach tego działania będzie skierowana do poszkodowanych w wyniku powodzi lub obsunięcia się ziemi, w gospodarstwach których łączna wartość szkód w budynkach, budowlach, maszynach, urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, stadach podstawowych zwierząt gospodarskich jest nie mniejsza niż 10 000 zł oraz wysokość szkody w produkcji rolnej wynosi powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.

21.09.2010
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015. Czytaj dalej...

21.09.2010

Szanowni Państwo,
Krajowa Izba Gospodarcza w związku z badaniem przyszłej koniunktury gospodarczej zwraca się o opinie przedsiębiorców. Zwracamy się z gorącą prośbą o wypełnienie załączonego kwestionariusza, w którym proszeni są Państwo o zakreślenie 12-stu opcjonalnych odpowiedzi. Na podstawie ankiet zostanie opracowany raport, który jest znakomitym dopełnieniem prognoz ekonomistów dotyczących nadchodzącej koniunktury gospodarczej.
Ankiety należy przesyłać na podany w stopce kwestionariusza adres do dnia
30 września 2010 roku. Liczymy bardzo na Państwa pomoc w przeprowadzeniu badania
. Pobierz kwestionariusz


Relacja z uroczystej wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego w Igołomi

Internetowa Telewizja Samorządową TV Małopolska
Wojewódzka inauguracja roku szkolnego w Igołomi i Szczyrzycu


8.09.2010

Najstarsza mieszkanka gminy – Pani Zofia Trętko - obchodziła 104 rocznicę urodzin
Pani Zofia Trętko z Odwiśla w dniu 23 sierpnia 2010 r. obchodziła 104 rocznicę urodzin. Jest najstarszą mieszkanką naszej Gminy. Pani Zofia Trętko urodziła się w Złotnikach w rodzinie Jana i Bronisławy Miklas w dniu 23.08.1906 roku na początku ubiegłego wieku. Czytaj dalej...


31.08.2010

Powiatowo-Gminne Dożynki Gminy Liszki 2010
Tegoroczne dożynki w Gminie Liszki miały szczególny charakter, gdyż były to po raz pierwszy w historii Gminy - Dożynki Powiatowo- Gminne. Rok 2010 jest wyjątkowo trudny dla wszystkich pracujących na roli, dlatego w sposób szczególny wszyscy zgromadzeni na tej uroczystości pragnęli wyrazić wdzięczność za uzyskane plony. Czytaj dalej...


23.08.2010

Informacja o rozpoczęciu realizacji Projektu „Azbest - stop! . Czytaj dalej...


23.08.2010

IV Małopolskie Święto Warzyw ODWOŁANE!!!

Komitet organizacyjny IV-go Małopolskiego Święta Warzyw
w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce informuje wszystkich mieszkańców i uczestników święta, że planowane na 5-go września 2010 r. święto warzyw zostało odwołane. Głównym powodem tej decyzji jest powódź, która nawiedziła naszą gminę w maju, czerwcu i lipcu tego roku. Gwiazda wieczoru Golec uOrkiestra, która miała wystąpić w tym dniu składa mieszkańcom i rolnikom naszej gminy wyrazy współczucia.


9.08.2010

Konkurs Grantowy Równać Szanse
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2010" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Czytaj dalej...


4.08.2010

Powódź 27-28 lipiec 2010-07-29
To już czwarty raz kolei powódź od maja bieżącego roku. Po poprzednich opadach, które trwają od połowy maja br. spowodowały wysokie podniesienie się do wód gruntowych. Woda od kliku tygodni stagnuje w terenach obniżonych (nieckach) w wielu miejscach i nie obniża się.
Czytaj dalej...


26.07.2010

PO RAZ TRZECI!!!!!!!!!!
18 i 19 lipca po raz trzeci nawiedziła nas "wielka woda"!
A zaczęło się to tak. W niedzielę w godzinach popołudniowych swoje święto, 85-lecia istnienia, obchodziła jednostka OSP Dobranowice.
O 15.00 miała miejsce msza św. którą celebrował ks. Bogdan Adamus. Już od 14.00 padał ale bardzo delikatny deszcz, mimo, że było strasznie duszno i wszyscy bali się gwałtownej burzy. Czytaj dalej...


20.07.2010
Rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez
Centrum Kultury i Promocji
,, Najpiękniejsza zagroda i posesja wiejska” Czytaj dalej...

12.07.2010

Pomoc dla powodzian z gminy Szczucin
Na sesji w dniu 29.06. 2010 r. Rada Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce podjęła uchwałę o przekazaniu gminie Szczucin 15 000 zł. (10 000 zł
z budżetu gminy i 5000 zł z indywidualnych wpłat mieszkańców i firm).
Czytaj dalej...


12.07.2010

Podziękowania dla druhów OSP z gminy Koniusza i Kocmyrzów - Luborzyca
W dniu 1.06.2010 r. Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józef Rysak dziękował Wójtowi Gminy Koniusza Panu Wiesławowi Rudkowi i druhom jednostek OSP z terenu gminy Koniusza za pomoc w zabezpieczaniu wałów przeciwpowodziowych na terenie naszej gminy podczas majowej powodzi. Czytaj dalej...


9.07.2010

Podróż do przeszłości
 "Szlakiem Jagiellońskim" 1410 - 2010 25 czerwca - 8 lipca

 Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński” chcąc ożywić historyczny trakt zorganizowała wzorem ubiegłego roku ekspedycję miłośników historii z miejscowości znajdujących się na Szlaku Jagiellońskim Kraków – Lublin – Wilno. Czytaj dalej...


8.07.2010
U W A G A ! ! ! P I L N E ! ! !
dla mieszkańców, którzy złożyli wnioski do Urzędu w sprawie szacowania strat w uprawach
Wójt Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce informuje mieszkańców którzy złożyli wnioski dotyczące szacowania szkód w uprawach rolnych że od dnia 14 lipca 2010 rusza
w teren Komisja powołana przez Wojewodę Małopolskiego. Czytaj dalej...

8.07.2010
Informacja
Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje o rozpoczęciu realizacji Projektu „Azbest - stop! Porozumienie ekologicznych i przyjaznych środowisku gmin powiatu krakowskiego w sprawie usuwania azbestu” MRPO.07.03.00-12-43/09, będącego programem partnerskim, wspólnie realizowanym przez siedem Gmin Powiatu Krakowskiego: Krzeszowice, Skała, Kocmyrzów-Luborzyca, Jerzmanowice-Przeginia, Iwanowice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Sułoszowa i Powiat Krakowski, Czytaj dalej...

6.07.2010
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje  w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu: „Małe projekty”, Czytaj dalej...

5.06.2010

Pielgrzymka na Jasną Górę!
50 osób z Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, jako delegacja całej Gminy wybrała się w niedzielę 4-go lipca 2010r. do Częstochowy aby podziękować Matce Boskiej za jej opiekę w takcie majowej i czerwcowej powodzi jaka miała miejsce w Polsce. Czytaj dalej...


3.07.2009
Radni Gminy obradowali w szkole w Igołomi. Czytaj dalej...
 

29.06.2010

Józef Rysak, Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce podpisał umowę na dofinansowanie budowy przedszkola w Igołomi!
Przypomnijmy jak doszło do podpisania umowy. Czytaj dalej...


25.06.2010
Najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni.

W dniu 25.06.2010 r. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2009/2010 zostały wręczone uczniom nagrody Wójta Gminy oraz listy gratulacyjne dla rodziców. Czytaj dalej...

25.06.2010
Wakacje 2010
Minął kolejny rok szkolny.  Był to czas wytężonej pracy, wysiłku, ale także sukcesów i wielu  radości dla Was Drodzy Uczniowie, jak i dla  Waszych Nauczycieli, którzy przekazują  Wam swoją wiedzę, pasję i ciekawość świata. Czytaj dalej...

23.06.2010
Założenia organizacyjne i regulamin konkursu
Najpiękniejsza zagroda i posesja wiejska gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Czytaj dalej...

18.06.2010
Wyłożenie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Czytaj dalej...

16.06.2010
"Podróże Szlakiem Jagiellońskim" - ZAPRASZAMY wszystkich mieszkańców.
Czytaj dalej...

14.06.2010

W dniu 10 czerwca 2010 r. na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce miało miejsce ważne wydarzenie, odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanych jubilatom przez Prezydenta RP - Lecha Kaczyńskiego. Czytaj dalej...


7.06.2010

Powódź 3 - 5 czerwiec 2010 r.
 Po raz kolejny obszar całej gminy został dotknięty BARDZO ulewnymi deszczami i lokalnym oberwaniem chmury. Od północy z 3-go na 4-go czerwca 2010r. spadło na obszarze gminy prawie 40 litrów deszczu na 1m2. Co jak łatwo policzyć daje nam 2.503.600 m3 (kubików) wody spadło na cały obszar gminy! Czytaj dalej...


1.06.2010

Szanowni Państwo
Uprzejmie informuję Państwa, że wszelkie informacje dotyczące odkażania i dezynfekcji studni skażonych w czasie powodzi znajdują się na stronie internetowej Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie http://wsse.krakow.pl. Środki do dezynfekcji studni indywidualnych są wydawane nieodpłatnie przez stacje sanitarno-epidemiologiczne, oraz w Urzędzie Gminy. Natomiast wypompowywanie i oczyszczanie studni jest prowadzone przez Straż Pożarną.
Starosta Krakowski
Józef Krzyworzeka


1.06.2010
Dnia 25.05.2010r. w Zespole Pałacowo-Parkowym PAN w Igołomi odbyła się XLI sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Głównym punktem porządku był udział w sesji zaproszonych gości: Pana Józefa Krzyworzeki – Starosty Powiatu Krakowskiego, Pana Krzysztofa Karczewskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu, Pani Wadny Kułaj -Członka Zarządu Powiatu Krakowskiego, Pana Jerzego Rogali-Członka Zarządu Powiatu Krakowskiego oraz pana Jarosława Gowina Posła na Sejm RP.
Czytaj dalej...

1.06.2010

Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce informuje, że wszelkie obwieszczenia zarówno urzędowe jak i komitetów wyborczych mogą być umieszczone nieodpłatnie na tablicach ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy, jak również przed Urzędem Gminy oraz na tablicach zamontowanych w każdym sołectwie.


28.05.2010
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Igołomia Wawrzeńczyce Czytaj dalej...

Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
dziękuje strażakom–ochotnikom, mieszkańcom Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz wszystkim zaangażowanym w walkę z powodzią.
 

Józef Rysak Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce składa serdeczne podziękowania druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy oraz z jednostek OSP z gminy Koniusza i Kocmyrzów- Luborzyca, funkcjonariuszom policji, mieszkańcom, przedsiębiorcom z terenu gminy za ofiarną, pełną poświęcenia pracę podczas akcji zabezpieczania wałów wiślanych na całej długości południowej granicy gminy.
Żywioł, który nawiedził naszą gminę, spowodował wiele strat materialnych, ale dzięki zaangażowaniu tak wielu osób nie doszło do najgorszego, czyli przerwania wału wiślanego i ewakuacji ponad 1000 mieszkańców.
Liczymy na wyrozumiałość i cierpliwość mieszkańców gminy niezwłocznie po ustaniu akcji przeciwpowodziowej podjęte zostały działania w zakresie usuwania skutków podtopień, szacowania szkód zarówno w gospodarstwach rolnych jak i infrastrukturze komunalnej.20.05.2010

Szanowni Państwo!
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych (mieszkańców, rolników bądź przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gmin: Zabierzów, Liszki, Wielka Wieś, Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce) na spotkanie informacyjno-aktywizujące z zakresu działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Czytaj dalej...


19.05.2010
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce  informuje, że na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w dalszym ciągu trwa akcja zabezpieczenia przecieków oraz uszczelniania wałów i potoku „kościelnickiego’’ przez jednostki OSP wspieranych przez ludność cywilną.
Patrolowanie i sprawdzanie wałów będzie trwać nadal.
O godz. 1.00 podjęta została decyzja o ewakuacji ludności podczas, której z miejsc wyznaczonych przez gminę skorzystało około 30 osób. Większość mieszkańców z terenów zagrożonych ewakuowała się do znajomych i rodziny.
Poziom wody na rzece Wiśle od czterech godzin utrzymuje się na tym samym poziomie.

18.05.2010

Informacja dla mieszkańców Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
W czasie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego należy:
Czytaj dalej...


18.05.2010
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce zawiadamia, że na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce nadal występują lokalne podtopienia, a ogólna sytuacja się pogorszyła, Wisła przybiera nadal w tempie około 5 cm/h. Potoki na terenie gminy od dnia wczorajszego wystąpiły z brzegów tworząc lokalne podtopienia. Od 48 godzin prowadzona jest ciągła akcja przez wszystkie jednostki OSP z terenu gminy i patrol policji. Na bieżąco patrolowane są wały przeciwpowodziowe. O godz. 10:00 odbyło się spotkanie z sołtysami miejscowości położonych wzdłuż rzeki Wisły na którym Panie i Panowie sołtysi zostali poinformowani i poinstruowani o zasadach ewentualnej ewakuacji.

16.05.2010
ZAGROŻENIE POWODZIOWE !!!

W niedzielę 16 maja 2010r. Józef Rysak Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce zwołał Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, który przeanalizował w terenie bieżącą sytuację powodziową na terenie gminy oraz wprowadził dyżury domowe członków zespołu do 8.00 rano w poniedziałek. W związku ze wzrostem zagrożenia powodziowego oraz podtopieniami budynków, po spotkaniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego od godz. 8.00 wprowadzono w Urzędzie Gminy całodobowe dyżury pracowników oraz ogłoszone zostało pogotowie przeciwpowodziowe na terenie całej gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

Jednocześnie Józef Rysak powołał gminne komisje do szacowania strat w uprawach oraz w infrastrukturze. Wszelkich informacji na ww tematy udzielają pracownicy UG pełniący dyżur oraz P. Katarzyna Dziwiszewska pełnomocnik Wójta ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego. 

CO POWINIEN ZROBIĆ ROLNIK PO STWIERDZENIU SZKÓD W JEGO GOSPODARSTWIE


13.05.2010
Szanowni Państwo
PGNiG SA Karpacki Oddział Obrotu Gazem w Tarnowie Gazownia Krakowska informuje o konieczności aktualizacji umów sprzedaży paliwa gazowego. Wymiana i aktualizacja umów wymagana jest przez Urząd Regulacji Energetyki zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa energetycznego. Czytaj dalej...

10.05.2010

Dzień seniora w Igołomi i Zofipolu
Po raz drugi w remizie OSP Igołomia-Zofipole miało miejsce spotkanie seniorów z tych miejscowości, których zaprosiło KGW Igołomia, KGW Zofipole, OSP Igołomia-Zofipole. Czytaj dalej...


08.05.2010

5 maja 2010 Józef Rysak, Wójt Gminy, odebrał z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary umowę na dofinansowanie budowy wodociągów w miejscowościach Koźlica, Odwiśle, Zofipole, Igołomia część o wartości dofinansowania 3.130.706 zł W ramach tego zadania wykonanych będzie 25 km sieci wodociągowej oraz 10,7 km przyłączy. Czytaj dalej...


05.05.2010

KOMUNIKAT
Zmiana godzin pracy w ARiMR Czytaj dalej...


04.05.2010
Przebudowa mostu na potoku Rudnik w Wawrzeńczycach
Już ponad pół roku trwa przebudowa mostu na potoku Rudnik. Do sierpnia powinien być gotowy nowy most o długości 28 mb i szerokości 12 metrów. Przebudowana zostanie także droga krajowa po obu stronach mostu na odcinku 280 m. Czytaj dalej...

30.04.2010

KOMUNIKAT
Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie dotyczący szczepienia lisów Czytaj dalej...


29.04.2010

Jednogłośne absolutorium dla Pana Józefa Rysaka Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
W dniu 27.04.2010r. odbyła się XL sesja Rady Gminy Igołomi-Wawrzeńczyce. Głównym punktem porządku obrad było udzielnie absolutorium dla Pana Józefa Rysaka Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2009.
Czytaj dalej...


28.04.2010

W dniu 7 kwietnia 2010r. odbyło się w Urzędzie Gminy II co kwartalne spotkanie sołtysów gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z Wójtem Gminy.
W spotkaniu udział wzięli Pan Wadim Dyba Komendant Powiatowy Policji w Krakowie, Pan Mariusz Gurda Z-ca Komendanta Policji w Słomnikach. Czytaj dalej...


23.04.2010

W dniu 16 kwietnia 2010 roku odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce, sesja Rady poprzedzona została mszą świętą w intencji ofiar tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w której zginął Pan Lech Kaczyński Prezydent RP jego małżonka oraz wielu posłów, senatorów, duchownych, przedstawicieli rodzin katyńskich a wśród nich poseł Wiesław Woda, który wielokrotnie odwiedzał nasz gminę i zawsze w Naszych sprawach służył pomocą. Czytaj dalej...

 

W imieniu mieszkańców jak i samorządu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce składamy wyrazy największego współczucia Rodzinom i Bliskim Ofiar sobotniej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

Stefan Nawrot
Przewodniczący Rady
Józef Rysak
Wójt Gminy


W dniu 16 kwietnia 2010r. o godzinie 8:00 w kościele parafialnym w Wawrzeńczycach odbędzie się msza święta w intencji ofiar tragicznej katastrofy pod Smoleńskiem.
Mszę świętą poprowadzi ksiądz dziekan Feliks Formas.


08.04.2010

Dnia 31 marca 2010 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Igołomi odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Sesja Rady Gminy miała uroczysty charakter z uwagi na obecność zaproszonych gości pana Wojciecha Kozaka Członka Zarządu Województwa Małopolskiego, pana Bogusława Borowskiego Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie oraz pana Antoniego Łach Kierownika Inspektoratu Rejonowego MZMiUW w Krakowie. Czytaj dalej...


06.04.2010

Ekologia czy tradycja?
Na zaproszenie przedstawicieli Stowarzyszenia Korony Północnego Krakowa dnia 29-30 marca reprezentantki Koła Gospodyń Wiejskich z Igołomi wraz z panią Joanną Murek dyrektorem Centrum Kultury i Promocji gościły w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Czytaj dalej...


Szanowni mieszkańcy
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy składamy najserdeczniejsze życzenia radosnych, wiosennie słonecznych i pełnych szczęścia chwil wypełnionych nadzieją z odradzającego się życia.
Niechaj wspomnienie Zmartwychwstania Pańskiego, które niesie odrodzenie duchowe napełni nas wszystkich wiarą i spokojem, przyniesie siłę w pokonywaniu codziennych trudności oraz pozwoli z ufnością spojrzeć w przyszłość.
Życzymy samych miłych chwil w czasie świątecznych, rodzinnych spotkań przy Wielkanocnym stole oraz wiele życzliwości, miłości i ciepła, płynących z obecności naszych bliskich.
Wesołego Alleluja.
Stefan Nawrot
Przewodniczący Rady
Józef Rysak
Wójt Gminy

01.04.2010

3.000.000 zł otrzymała gmina na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi o przedszkole, sale dydaktyczne dla szkoły podstawowej oraz salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą"
Jak to aplikowanie o te środki wyglądało to przedstawiają krótkie informacje, które już były publikowane od roku w naszej IGWIE! 
Czytaj dalej...


25.03.2010

CO Z TYM STUDIUM??
Przedstawiamy Państwu informację dotyczącą opracowanego nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce Czytaj dalej...


16.03.2010
II Halowy Turniej Piłki Nożnej Żaków – Wielickiego Podokręgu
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Igołomia - Wawrzeńczyce
Czytaj dalej...

15.03.2010

INFORMACJA
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego pełni dyżur w Urzędzie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w każdą środę w godzinach pracy Urzędu.
W trakcje dyżurów będzie wypełniał wnioski o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych.
Dodatkowo pomoc przy wypełnianiu wniosków można uzyskać od pracowników
Małopolskiej Izby Rolniczej, którzy będą pełnili dyżur w każdy piątek kwietnia
w Urzędzie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce


15.03.2010

MAMA MOŻE WSZYSTKO - pomocna dłoń dla mam powracających na rynek pracy

Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich przy Departamencie Funduszy Europejskich UMWM zaprasza na cykl spotkań informacyjnych dla kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Więcej na: http://www.malopolskie.pl/Wydarzenia/

12.03.2010

Zaproszenie na szkolenie
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie oraz Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce serdecznie zapraszają wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP, oraz osoby chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą na bezpłatne szkolenie pt. „Środki pomocowe dla MŚP i wsparcie dla chcących rozpocząć działalność gospodarczą”,  Czytaj dalej...
Formularz zgłoszeniowy - pobierz


12.03.2010

Konkurs na szczeblu gminnym rozstrzygnięty
Dzieci i młodzież z gminy Igołomia- Wawrzeńczyce już po raz kolejny wzięły udział w konkursie pod tytułem ,, Wiatr, wypadek, ogień, woda- strażak zawsze rękę poda”. Czytaj dalej...


12.03.2010

Szanowni Państwo Rozpoczyna się konkurs "Szlak Jagielloński" 1410-2010. Szczegóły przekazuję w załącznikach. Są też umieszczone na www.szlakjagiellonski.pl. Dodatkowo załączam pierwszą bibliografię, która będzie również wkrótce na www. Będę wdzięczny za udział Państwa w promocji tego konkursu (czasopism, www itd.), oczywiście na miarę możliwości, gdyż przeznaczony on jest tylko dla osób z miast i gmin z Organizacji (od 18 roku życia).
Z wyrazami szacunku Janusz Kopaczek   Załączniki (plik zip)


11.03.2010

11 marca 2010 w kościele parafialnym w Pobiedniku Małym Jego Eminencja ks. Kardynał Franciszek Macharski odprawił mszę świętą w intencji wszystkich tych którzy korzystają z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym oraz za wszystkich tych, którzy wzorując się drugim przykazaniem kochają bliźniego swego jak siebie samego
i pomogli utworzyć WTZ w budynku byłej szkoły. Czytaj dalej...


11.03.2010
Jak pozyskać dofinansowanie z funduszy europejskich?
10 marca 2010 roku w godzinach 9.00 do 13.00 w budynku Urzędu Gminy każdy mieszkaniec mógł uzyskać informacje jak i na jakie zadania może uzyskać wsparcie z funduszy europejskich. Czytaj dalej...

06.03.2010

IV Gminne Forum Kobiet w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce
,,Świat bez kobiet, to jak ogród bez kwiatów”

Już po raz czwarty w miejscowości Odwiśle odbyło się forum aktywnie działających kobiet z ternu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Święto to stało się ze względu na swój charakter uroczystością, która zajęła w kalendarzu imprez stałe miejsce. Czytaj dalej...


05.03.2010
UWAGA !
Od dnia 19 lutego 2010 r. obowiązują nowe przepisy prawne dotyczące załatwiania spraw paszportowych.
Czytaj dalej...

27.02.2010

ZAPRASZAMY

na II Halowy Turniej Piłki Nożnej Żaków - Wielickiego Podokręgu
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce

Czytaj dalej...


25.02.2010
Wojsko i władze Gminy dziękują rodzicom
W dniu 23.02.2010 r. na XXXVIII posiedzeniu Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wręczony został Państwu Rozalii i Józefowi Strzeleckim zam. Koźlica, Medal za „Zasługi dla Obronności Kraju”. Medal przyznany został przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom, których pięciu synów pełniło wzorową służbę wojskową. Czytaj dalej...
 

23.02.2010
Od wtorku 16 lutego obowiązują nowe stawki m.in. za dowód rejestracyjny i prawo jazdy. O podwyższenie dotychczasowych opłat od kilku lat apelowali samorządowcy.
Czytaj dalej...

17.02.2010
Jak pozyskać dofinansowanie z funduszy europejskich?
10 marca 2010 roku w godzinach 9.00 do 13.00 w budynku Urzędu Gminy każdy mieszkaniec będzie mógł uzyskać informacje jak i na jakie zadania może uzyskać wsparcie z funduszy europejskich. Wójt Gminy we współpracy z Departamentem Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego zorganizują w sali konferencyjnej Urzędu Gminy punkt konsultacyjny. Z porad mogą skorzystać rolnicy, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, jednostki organizacyjne gminy (np. szkoły, przedszkola), jednostki OSP, osoby fizyczne, mieszkańcy.

15.02.2010
Ponad 3 miliony zł dla Gminy!!!
DZISIAJ, po 7 miesiącach i 2 tygodniach od złożenia wniosku o dofinansowanie budowy wodociągów w miejscowościach Igołomia, Zofipole, Koźlica, Odwiśle, Gmina otrzymała informację o dofinansowaniu inwestycji w wysokości 3.100.000 zł. To bardzo dobra wiadomość dla Gminy i jej budżetu! Czytaj dalej...
 

08.02.2010
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce zawiadamia o wszczęciu postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Złotniki, Wawrzeńczyce, Żydów (część) – etap III Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce pow. krakowski, woj. małopolskie.  Czytaj dalej...

6.02.2010

Dzień Seniora w Stręgoborzycach
KGW we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Lokalnej i sołtysem wsi Stręgoborzyce po raz trzeci zorganizowało Dzień Seniora. Panie z KGW bardzo się postarały aby ten dzień mogli miło spędzić seniorzy Stręgoborzyc. Czytaj dalej...


2.02.2010

Coroczne spotkania wójta z mieszkańcami
Zakończyły się spotkania Wójta Gminy z mieszkańcami wszystkich 15 sołectw naszej Gminy. W tym roku czas spotkań zbiegł się z silnymi mrozami, które prawdopodobnie wpłynęły na frekwencję. Najczęściej na każde spotkanie przychodziło ok 20 osób. Czytaj dalej...


29.01.2010
XXXVII sesja Rady Gminy
Dnia 26.01.2010 r. odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy.
Czytaj dalej...

28.01.2010
SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI
W dniu 6.01.2010 r. odbyło się pierwsze w tym roku co kwartalne spotkanie władz gminy z sołtysami.
Czytaj dalej...

26.01.2010
OGŁOSZENIE
Kurs Ochrony Roślin w dniach 12,15 luty 2010 r.
Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (Sala konferencyjna)
Koszt uczestnictwa 80 zł. Zapisy pokój nr 6. lub tel. 012 287 40 03

23.01.2010
Zapraszamy nauczycieli oraz urzędników i pracowników systemu oświaty z Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce do udziału w komplementarnym i unikalnym szkoleniu.
Metodologia projektowa. Wykorzystywanie i obsługa technologii IT w edukacji.
Terminy szkoleń: I. 22, 23, 24 II 2010 r.  II. 12, 13, 15 III 2010 r.
Miejsce szkoleń: Dom weselny „Pod Kasztanami” w Igołomi. Czytaj dalej... (plik zip)

18.01.2010
OGŁOSZENIE
Terminy wywozu śmieci przez firmę Kombud w 2010 roku Czytaj dalej...

16.01.10
Komunikat Policji „Bezpieczne ferie 2010”  Czytaj dalej...

15.01.2010

Urząd Pocztowy w Wawrzeńczycach będzie do końca stycznia przeniesiony.
Z powodu remontu Domu Ludowego w Wawrzeńczycach najprawdopodobniej zostanie on przeniesiony do budynku szkoły w Wawrzeńczycach. Niestety z braku odpowiedniej liczby pomieszczeń ich wielkości i z powodu nie spełniania wszystkich wymagań jakim powinien odpowiadać lokal urzędu pocztowego, będzie funkcjonował w ograniczonym zakresie organizacyjnym i czasowym. Ta sytuacja potrwa tylko do czasu zakończenia remontu, po którym Poczta wróci do swojego lokalu w wyremontowanym już Centrum Kultury i Promocji.


6.01.2010

GORĄCE TELEFONY NA ZIMĘ 2009/2010
Wykonawcy zajmujący się zimowym utrzymaniem dróg:
Droga krajowa nr 79 Sandomierz-Kraków:
POLDIM Spółka Akcyjna w Tarnowie
ul. Kochanowskiego 37a, 33-100 Tarnów
tel. (14) 627-85-50

Drogi powiatowe:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Wodna 4, 30-556 Kraków
tel. (12) 655-22-30
Drogi gminne:
KOMBUD L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak Spółka Jawna
ul. Jagiełły 25, 32-100 Proszowicee
tel. (12) 386-23-89
Kolejność zimowego utrzymania dróg:
Kolejność jest uzależniona od standardu zimowego utrzymania danej drogi.

5.01.2010
OGŁOSZENIE
oferta zimowego wypoczynku dla dzieci rolników. Czytaj dalej...

6.01.2010

Czytaj dalej....

 

Aktualności 2009r.
Aktualności 2008r.
Aktualności 2007r.

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze inwestycje

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Dom Ludowy
w Wawrzeńczycach
Chodniki
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć