Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Wójt Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce informuje, że od 1 października 2008r. w Starostwie Powiatowym w Krakowie ruszył punkt konsultacyjno – informacyjny, w którym mieszkańcy powiatu ziemskiego krakowskiego mogą uzyskać pomoc w uporządkowaniu stanu prawnego nieruchomości.
W punkcie konsultacyjnym w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krakowie przy ulicy Przy Moście 1, mieszkańcy powiatu krakowskiego ziemskiego uzyskają szczegółowe informacje i wyjaśnienia odnośnie problematyki prawnej i geodezyjnej, w zakresie, rodzaju i sposobu działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych nieruchomości oraz ujawnienia ich praw w księgach wieczystych, a w szczególności informacje na temat:
- adresów siedzib odpowiednich Wydziałów Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych, ze wskazaniem właściwości miejscowej oraz adresu Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych,
- rodzajów dokumentów, które mogą potwierdzić rzeczywisty stan prawny nieruchomości,
- zakresów danych objętych działem II księgi wieczystej i zasad dostępu do tych danych
w celu ich sprawdzenia,
- ewentualnych działań, które mogą zostać podjęte w przypadku, gdy dane ujawnione
w dziale II księgi wieczystej nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomości.

Punkt konsultacyjno – informacyjny działa w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krakowie przy ulicy Przy Moście 1, pok. 219.
Z informacji można korzystać w środy w godzinach 12.30 – 15.30 oraz w czwartki i piątki w godzinach 7.30 – 15.30.
 
     


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć