Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Terminy wywozu śmieci  2011.  
Ankieta dla podmiotów świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym  
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
Wsparcie doradcze. Czytaj dalej...
 
Regulamin utrzymania czystości i porządku - pobierz plik .zip  
Dyżury pracownika ODR. Czytaj dalej...  
Badanie próbek glebowych. Czytaj dalej...  
Dofinansowanie zakupu samochodu lub do kursu prawa jazdy dla niepełnosprawnych. Czytaj dalej...  

Informacja dla mieszkańców gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce informuje, że w związku z oddaniem do eksploatacji II Etapu wodociągowania Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce tj. wodociągu w miejscowościach Odwiśle, Zofipole, Koźlica, Igołomia-część - w referacie Budownictwa Urzędu Gminy utworzone zostało stanowisko ds. Administrowania Siecią Wodociągową gdzie mieszkańcy załatwiać mogą następujące sprawy:
- zawieranie umów na dostarczenie wody
- wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej
- wydawanie postanowień opiniujących projekty przyłączy wodociągowych
- odbiór techniczny przyłączy wodociągowych
- usuwanie awarii sieci i przyłączy wodociągowych
Kontakt:
Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
32-125 Wawrzeńczyce 57
Tel. 12 287 40 03 wew.33
Godziny pracy:
Poniedziałek 8.00-16.00
Środa 8.00-14.00
Piątek 8.00-14.00
poza godzinami pracy sytuacje nagłe (awarie) zgłaszać można pod numerami telefonów:
Wiesław Stala 506 049 519
Szczepan Caba 508 263 286

Uwaga: Druk wniosku o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody umieszczony jest na stronie internetowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.


Pracownik ODR  przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy w każdą środę w godz. 800 - 1300  
(doradztwo w pozyskiwaniu środków unijnych dla gospodarstw rolnych).

[do góry]


UWAGA ROLNICY, SADOWNICY l OGRODNICY !
Stacja Chemiczno - Rolnicza w Krakowie informuje, że wykonuje badania próbek glebowych pod następujące uprawy:
- sadownicze (truskawki, drzewa i krzewy owocowe, borówki itp.) w cenie 9,40 zł (analiza)
+ 13,40 zł (zalecenie nawozowe)
- polowe (zboża, ziemniaki) w cenie 9,40 zł (analiza) +
9,00 zł (zalecenie nawozowe) + 6,30 zł (broszurka)
- ogrodnicze (kwiaty, warzywa) w cenie 37,60 zł (analiza)
+ 13,40 zł (zalecenie nawozowe)
Próbki można dostarczyć do siedziby Stacji:
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Krakowie
ul. Kołowa 3 (boczna ul. J. Lea 120)
30-134 Kraków lub do firmy:
„Polger" T. Kwiatek Zofipole 144
w każdą środę * w godz. 900 - 1300 telefon: ( 12) 287-11-12

*/ miesiące: czerwiec do wrzesień według uzgodnień podawanych na stronie internetowej UG.

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Krakowie informuje zainteresowanych badaniami, że na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. z dnia 22 lutego 2008 r. nr 29 poz. 174) od dnia 8 marca 2008 r. nastąpiła zmiana wysokości opłat za zadania wykonywane przez oschr. Aktualne opłaty umieszczone są stronie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej www.schr.gov.pl

Informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(0-12) 637-53-33, 637-55-17 w 32

[do góry]


ZAWIADOMIENIE
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach zaprasza wszystkich chętnych na kurs ochrony roślin, dający uprawnienia w zakresie stosowania i wykonywania zabiegów chemicznej ochrony roślin. Kurs odbędzie się w dniach 15-16.02.2007r. w Urzędzie Gminy w Wawrzeńczycach. Rozpoczęcie kursu o godzinie 9.00. Koszt kursu 80 złotych. Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty. Każdy rolnik, który wykonuje fizycznie zabiegi chemicznej ochrony roślin, zobowiązany jest do posiadania takiego zaświadczenia o ukończeniu kursu. Ponadto, kurs ten jest niezbędny przy staraniu się o wsparcie ze środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela doradca PZDR Kraków, dyżurujący w Urzędzie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w środę w godzinach 8.30-13.30.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w kursie z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na kursie.
PZDR Kraków
 Paweł Wiatr

[do góry]
 


Dofinansowanie zakupu samochodu lub do kursu prawa jazdy dla niepełnosprawnych.

Niniejszy program zakłada realizację wskazanego przez NIK zalecenia, poprzez skierowanie pomocy do osób niepełnosprawnych, doświadczających największych trudności w poruszaniu się. Zaproponowane formy pomocy, umożliwią zwiększenie liczby beneficjentów pomocy w ramach likwidacji barier transportowych.

Program obejmuje dwa obszary :
* Obszar A - pomoc w zakupie samochodu osobowego lub oprzyrządowanego samochodu osobowego,
* Obszar B - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Adresatami programu są:
* w ramach obszaru A:
• zatrudnione lub uczące się, pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, legitymujące się prawem jazdy kategorii B, posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, wydane z powodu znacznej dysfunkcji narządu ruchu, obejmującej co najmniej jedną kończynę dolną,
• dzieci niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli wymagają rehabilitacji leczniczej a jeden z rodziców lub opiekun prawny posiada prawo jazdy kategorii "B
* w ramach obszaru B: pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę, potwierdzające możliwość prowadzenia pojazdu mechanicznego.

Ze środków PFRON przeznaczonych na realizację programu może być udzielona pomoc w formie:
* dofinansowania zakupu samochodu osobowego,
* dofinansowania zakupu oprzyrządowanego samochodu osobowego,
* dofinansowania kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B.

Szczegóły programu w GOPS (urząd gminy, tel. 012-287-40-07), Małopolskim Oddziale PFRON (tel. 012-415—86-35 lub 415-91-19) oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.


[do góry]
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
Wsparcie doradcze.

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa w ramach realizacji projektu „Korona Północnego Krakowa razem w przyszłość” zaprasza mieszkańców Gmin: Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca , Igołomia-Wawrzeńczyce do korzystania z bezpłatnych porad w zakresie zasad przygotowania projektów inwestycyjnych oraz z porad i konsultacji prawnych.
Dyżury ekspertów ds. projektów inwestycyjnych: od poniedziałku do środy w godz.10-16 w biurze Stowarzyszenia, Raciborowice 126( budynek Gimnazjum)
Dyżury prawnika: każdy czwartek w godz.15.30-18 w biurze Stowarzyszenia.
Monika Wołek
Koordynator projektu „Korona Północnego Krakowa-razem w przyszłość”
Tel.664 067 819
info@koronakrakowa.pl

[do góry]

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć