Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju

Najstarsza mieszkanka gminy – Pani Zofia Trętko - obchodziła 104 rocznicę urodzin
Pani Zofia Trętko z Odwiśla w dniu 23 sierpnia 2010 r. obchodziła 104 rocznicę urodzin.
Jest najstarszą mieszkanką naszej Gminy. Pani Zofia Trętko urodziła się w Złotnikach w rodzinie Jana i Bronisławy Miklas w dniu 23.08.1906 roku na początku ubiegłego wieku.
W dniu tak pięknej rocznicy urodzin szanowną Jubilatkę odwiedzili przedstawiciele Gminy: Pan Stefan Nawrot – Przewodniczący Rady Gminy, Pan Józef Rysak – Wójt Gminy, Pani Iwona Kubik - Sekretarz Gminy oraz Pani Grażyna Kaczor – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Wszyscy przekazali szacownej Jubilatce najserdeczniejsze życzenia wraz z wyrazami szacunku i uznania. List Gratulacyjny z tej okazji przekazał na ręce Seniorki Wójt Gminy – Józef Rysak. Piękny kosz kwiatów, wręczył Pan Stefan Nawrot- Przewodniczący Rady Gminy. Okolicznościowy upominek wręczyła Jubilatce Pani Iwona Kubik – Sekretarz Gminy oraz Grażyna Kaczor – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
Pan Wójt Gminy Józef Rysak wręczając List Gratulacyjny Sędziwej Jubilatce podkreślił że jest wielkim zaszczytem dla całej Gminy że na terenie mieszka taka wspaniała osoba mająca 104 lata
Pani Zofia mieszka w Odwiślu od ponad 80 lat w rodzinie wielopokoleniowej wraz ze swoją córką Krystyną Adamczyk i jej mężem Leszkiem oraz ich synem Stanisławem, synową Lucyną i ich trójką dzieci Magdaleną, Piotrem i Pawłem. Jubilatka ma 3 córki, 8 wnuków, 20 prawnuków, 15 praprawnuków. Pani Zofia przeżyła w swoim długim życiu wiele trudnych chwil. Bardzo wcześnie została sierotą. Mając 6 lat zmarła jej mama, a gdy miała 13 lat umarł jej ojciec. By zarobić na swoje utrzymanie pracowała we dworze pasąc krowy. Mając 20 lat wyszła za mąż za Antoniego Trętko z Odwiśla i od tej chwili jest mieszkanką tej miejscowości. Wraz z mężem zajmowała się pracą w gospodarstwie rolnym oraz wychowywaniem dzieci. Pani Zofia otoczona jest ją wielką miłością ze strony swej rodziny. Wszyscy jej członkowie są bardzo szczęśliwi, że w ich rodzinie żyje tak sędziwa Jubilatka.
Życzymy Pani Zofii jak najwięcej zdrowia i doczekania kolejnych wspaniałych jubileuszy w gronie osób najbliższych.
Grażyna Kaczor.


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze inwestycje

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Dom Ludowy
w Wawrzeńczycach
Chodniki
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć