Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

W Wawrzeńczycach, w budynku Szkoły podstawowej, w niedzielę 25 stycznia 2009 r. spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, klubów sportowych i druhów OSP) z terenu naszej Gminy. Spotkanie nie było kurtuazyjne tylko merytoryczne. Nasi liderzy ze wspomnianych stowarzyszeń aktywnie uczestniczyli w szkoleniu n.t. "Jak skutecznie pozyskiwać wsparcie finansowe na działalność organizacji pozarządowych na terenach wiejskich". W szkoleniu wzięło udział 30 osób. Uzyskali wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwania środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach szkolenia planowane są jeszcze 3 spotkania, każde po 8 godzin. Nie łatwo poświęcić swój czas w niedzielę ale niektórym, aktywnym i chętnym do działania nawet to nie przeszkadza. Dziękujemy i życzymy skutecznego aplikowania ośrodki!!!!
   


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007_2008

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć