Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
W dniu 16 stycznia 2008 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Odbyło się wręczenie podziękowań dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy za udział w Małopolskim Święcie Warzyw w dniu 2 września 2007 r.

Na zaproszenie Wójta Gminy do Urzędu przybyły Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich:
 Pani Maria Jagła – Przewodnicząca KGW z Dobranowic
 Pani Anna Rokosz - Przewodnicząca KGW ze Stręgoborzyc
 Pani Anna Migas - Przewodnicząca KGW z Żydowa
 Pani Teresa Knapik – Przewodnicząca KGW z Wawrzeńczyc
 Pani Jolanta Kisiel - Przewodnicząca KGW ze Złotnik
 Pani Zuzanna Stawinoga – Przewodnicząca KGW z Igołomi
 Pani Bernardyna Trętko - Przewodnicząca KGW z Zofopola
 Pani Alina Paluch – Przewodnicząca KGW z Koźlicy
 Pani Elżbieta Sonik – Przewodnicząca KGW z Odwiśla
 Pani Barbara Klamra – Przewodnicząca KGW z Tropiszowa

Na spotkanie zostały zaproszone również Pani Anna Słodkowska – Sekretarz Gminy i Pani Grażyna Kaczor – Z-ca Kierownika USC z ramienia kultury, Anna Sroga – Podinspektor ds. funduszy pomocowych, Pracownik Pani Wanda Musiał – Gminna Przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich. Rolę gospodarza pełnił Pan Stefan Nawrot – Przewodniczący Rady Gminy.
Pan Stefan Nawrot – Przewodniczący Rady Gminy wręczył Przewodniczącym KGW dyplomy podpisane przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy, dziękując wszystkim za tak wspaniałą prezentację na Małopolskim Święcie Warzyw, życząc dalszych sukcesów w działalności społecznej.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze przy kawie i ciastku.
Na zakończenie spotkania głos zabrał Pan Józef Rysak – Wójt Gminy, który również serdecznie podziękował wszystkim za przybycie, za tak wspaniałą prezentację na Małopolskim Święcie Warzyw i życzył dalszej owocnej współpracy.

 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć