Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

W niedzielę 15.06.2008 r. w Wawrzeńczycach odbyło się zebranie wiejskie, którego głównym tematem było uchwalenie Planu Odnowy Miejscowości Wawrzeńczyce. Dokument który powstał z inicjatywy lokalnej społeczności zawiera  w swoich planach prace inwestycyjne/modernizacyjne Domu Ludowego w Wawrzeńczycach i jego otoczeniu. Zaplanowane są także działania tzw. miękkie, czyli kursy, szkolenia, spotkania integracyjne, działalność organizacji społecznych (Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń lokalnych i młodzieży). Na zebranie nie przybyło zbyt wielu mieszkańców (Wawrzeńczyce zamieszkuje 1817 mieszkańców). Zebranie, więc musiało być przesunięte na drugi termin, czyli pół godziny później. Zebranie wiejskie jednogłośnie przyjęło do realizacji zaplanowane działania. Oprócz głównego tematu, jak zwykle w takich sytuacjach, mieszkańcy pytali o najważniejsze dla nich sprawy, czyli o drogi, rowy, oświetlenie, chodniki i wodociągi.

Oprócz Wawrzeńczyc swoje Plany Odnowy Miejscowości przyjęły uchwałą także sołectwa z Odwiśla i Stręgoborzyc.


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć