Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Powstał Krakowski Obszar Metropolitarny

W dniu 22 listopada 2007 r. w Krakowskim Magistracie
Wójtowie Gmin: Biskupice, Bochnia, Brzeźnica, Czernichów, Drwinia, Gdów, Gołcza, Igołomia – Wawrzeńczyce, Iwanowie, Jerzmanowice – Przeginia, Kłaj, Kocmyrzów – Luborzyca, Koniusza, Koszyce, Lanckorona, Lipnica Murowana, Liszki, Lubień, Łapanów, Michałowie, Mogilany, Nowe Brzesko, Pcim, Raciechowice, Rzezawa, Siepraw, Stryszów, Sułoszowa, Tokarnia, Trzcina, Trzyciąż, Wielka Wieś, Wiśniowa, Zabierzów, Zielonki, Żegocina,
Burmistrzowie Miast: Bochnia, Dobczyce, Kalwaria – Zebrzydowska, Krzeszowice, Myślenice, Niepołomice, Nowy Wiśnicz, Proszowice, Skała, Skawina, Słomniki, Sułkowice, Świątniki Górne, Wadowice, Wieliczka,oraz Prezydent Miasta Krakowa
podpisali deklarację o utworzeniu Rady Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego.Celem podpisanej deklaracji są wspólne działania w przyszłości w celu zwiększenia współpracy i zapewnienia wzrostu konkurencyjności gmin i miast w dłuższym horyzoncie czasowym.
Główny cel deklaracji to stworzenie platformy porozumienia i współpracy zainteresowanych podmiotów samorządowych dla podejmowania działań służących poprawie jakości warunków życia mieszkańców.
Deklaracja przyjmuje listę projektów inwestycyjnych niezbędnych dla rozwoju Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego w tym dotyczące naszej gminy:

1. Budowa i remont dróg gminnych w Igołomi – Wawrzeńczycach
2. Budowa obwodnicy Igołomi i Wawrzeńczyc w ciągu drogi krajowej nr 79
3. Budowa chodników, zatok przystankowych przy drodze krajowej nr 79
4. Budowa Wiejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wawrzeńczycach
5. Budowa wodociągu w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce
6. Kanalizacja Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
7. Budowa sali przy Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi
8. Wyznaczenie, budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie gminy
9. Odnowa centrum wsi w Wawrzeńczycach i Odwiślu
10. Budowa domu środowiskowego, dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych

W trakcie przygotowania jest podpisanie porozumienia intencyjnego pomiędzy Gminą Miejską Kraków i 18 gminami wokół Krakowa (w tym gmina Igołomia – Wawrzeńczyce). Na podstawie tego porozumienia oraz w oparciu o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Gminy będą współdziałać w realizacji zadań publicznych dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Gmina Miejska Kraków zobowiązuje się do dostawy wody oraz odbioru ścieków od Gmin zawierających porozumienie za pośrednictwem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie. Gmina Kraków akceptuje zasadę, że zakres w/w zadań będzie szczegółowo regulowany w umowach zawartych między Gminami a MPWiK.

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć