Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Dnia 26.06.2008 r. w Pałacu w Igołomi odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Modernizacji Trenów Wiejskich Sejmiku Województwa Małopolskiego, w posiedzeniu udział wzięli pan Wójt Gminy, Zastępca Wójta Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Przedstawiciele Rady Gminy, Prezesi Grup Producenckich z terenu Gminy („WITAMEX” i „KRAKROL”).

Omawiano sprawy związane z realizacją budowy wodociągu na terenie gminy, szczególną uwagę zwrócono na trudności z jakimi boryka się Gmina w kwestii pozyskania środków, ponadto omówiono zagadnienia związane z ochroną przeciwpowodziową na terenie gminy, konserwacją wałów wiślanych oraz konserwacją rowów melioracyjnych.

 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć