Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju
 Konkurs na szczeblu gminnym rozstrzygnięty
Dzieci i młodzież z gminy Igołomia- Wawrzeńczyce już po raz kolejny wzięły udział w konkursie pod tytułem ,, Wiatr, wypadek, ogień, woda- strażak zawsze rękę poda”. Jest to konkurs ogólnopolskim w którym myślą przewodnią jest trudna, odpowiedzialna praca przedstawicieli straży w różnych ekstremalnych warunkach. Zarówno z GCE z Wawrzeńczyce jak i GCE w Igołomi napłynęła olbrzymia ilość prac plastycznych. Technika jaką wykonane były dzieła młodych artystów była zaskakująca. Można było zauważyć prace wykonane: pastelami, farbami, wydzieranki, kol age.
Jury w składzie: p. Andrzej Knapik- Kierownik Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
p. Katarzyna Dziwiszewska- Pełnomocnik wójta ds. OC i ZK
p. Joanna Murek- Dyrektor Centrum Kultury i Promocji
p. Beata Giemza- stanowisko ds. pożarnictwa i gospodarki komunalnej
p. Justyna Zielińska- pracownik sekretariatu
podjęła następującą decyzję, biorąc pod uwagę: samodzielność w wykonaniu pracy, kreatywność, treść zgodną z tematyką konkursu, estetykę wykonania zadania

I grupa wiekowa- uczniowie szkół podstawowych, grupa młodsza: 6-8 lat:
1.Izabela Kozak, Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach, lat 8, Gminne Centrum Edukacji Wawrzeńczycach,
2. Jan Wołoszyn, Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach, lat 8, Gminne Centrum Edukacji Wawrzeńczycach,
3. Bartłomiej Pietras, Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach, lat 6, Gminne Centrum Edukacji Wawrzeńczycach,
4. Oliwia Głowa, Szkoła Podstawowa w Igołomi, lat 6, Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
5. Wiktor Kućka, Szkoła Podstawowa w Igołomi, lat 7, Gminne Centrum Edukacji w Igołomi

II grupa wiekowa- uczniowie szkól podstawowych grupa średnia:9-12 lat
1. Paulina Boligłowa- 12 lat, Szkoła Podstawowa w Igołomi,
2.Katarzyna Nowak-9 lat, Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach,
3.Monika Gruszczak 10 lat, Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach,
4.Artur Szczypta – 9 lat, Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach,
5.Nikandra Migas, 12 lat, Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach,

III grupa wiekowa- uczniowie gimnazjów; 13-16 lat
1. Martyna Chmiela-16 lat, Gimnazjum w Wawrzeńczycach,
2. Paweł Latała -14 lat, Gimnazjum w Wawrzeńczycach,
3. Klaudia Niemiec- 14 lat Gimnazjum w Wawrzeńczycach,
4. Monika Nowakowska- 14 lat Gimnazjum w Wawrzeńczycach,
5. Aleksandra Sagan- 13 lat, Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach
6.
Wszystkim laureatom gratulujemy sukcesów natomiast pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.
Joanna Murek
 
     

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze inwestycje

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Dom Ludowy
w Wawrzeńczycach
Chodniki
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć