Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
W dniu 29.06.2007 r. w Urzędzie Gminy odbyły się posiedzenia komisji konkursowych powołanych przez Wójta Gminy w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach oraz Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi.
W skład każdej z komisji konkursowej zostali powołani:
- po trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę
- po trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny
- po dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej
- po dwóch przedstawicieli Rady Rodziców
- po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych
W pracach obydwóch komisji brało udział po 11 członków tj. wymagana regulaminem większość. W wyniku postępowania konkursowego zostali wyłonieni następujący kandydaci:
- na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach Pani Mieczysława Stawarz
- na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi Pani Dorota Ryńca- Ropek
Powierzenie przez organ prowadzący stanowiska dyrektora szkoły może nastąpić, jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosi, w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na stanowisko, umotywowanego zastrzeżenia.

 
 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

1/2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć