Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa.
W dniu 5 listopada o godz. 17.00 w Zespole Szkół w Bibicach odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa. Głównym powodem spotkania członków stowarzyszenia było podjęcie uchwały o wpisie do statutu Stowarzyszenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej zbieżnej z ogólną działalnością Stowarzyszenia. Uchwała ta jest niezbędna do uzyskiwania niewielkich ale ważnych dochodów, które będą przeznaczone na bieżące utrzymanie Stowarzyszenia oraz umożliwi realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na terenie gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia (Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Wielka Wieś, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Zielonki, Zabierzów). Naszą Gminę reprezentowali: Danuta Jordan-sołtys wsi Odwiśle, Maria Jagła-przew. KGW Dobranowice, Anna Sroga koordynator gminny Stowarzyszenia oraz z-ca wójta Henryk Jończyk.
Ponadto Zarząd Stowarzyszenia przedstawił podejmowane w ostatnim czasie działania i składane wnioski o fundusze unijne.
 


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007_2008

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć