Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
Inne
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce

Policja

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji
Oddział w Krakowie (WFOŚiGW województwa małopolskiego)
Kredyty ze środków BOŚ S.A. z dopłatami WFOŚiGW do oprocentowania

I.
Przedmiot kredytowania:
przedsięwzięcia związane z termomodernizacją budynków o powierzchni przegród docieplanych do 1200 m2:

 • dotyczy docieplenia zewnętrznych ścian i stropodachu budynku,
 • efekt ekologiczny określony jest poprawą współczynnika przenikania ciepła i oporu cieplnego docieplanych przegród oraz zmniejszeniem zapotrzebowania ciepła grzewczego; poprawa ww. parametrów nie może być mniejsza niż 25%

Procedura:
kredyt przeznaczony dla wszystkich ubiegających się z województwa małopolskiego; wnioski kredytowe składane są w Oddziale, warunkiem podpisania umowy kredytu jest akceptacja zadania przez Fundusz

Warunki kredytowania:

 • oprocentowanie: 0,3 s.r.w.
 • okres kredytowania: do 4 lat
 • okres karencji: do czasu zakończenia zadania
 • kwota kredytu: do 100% kosztów zadania (brutto � dla klientów nie będących płatnikami VAT, netto � dla klientów będących płatnikami VAT). Maksymalny koszt docieplenia 1m2 ścian w roku 2007 nie może być wyższy niż 114, 85 zł (w latach następnych indeksowany o 5,0% w stosunku do roku poprzedniego)
 • prowizja przygotowawcza: od 2,0 do 5,0% kwoty kredytu

Umowa obowiązuje do 31.12. 2007 r.

II.
Przedmiot kredytowania:

przedsięwzięcia związane z zakupem i instalacją baterii oraz kolektorów słonecznych (bez kotłowni) o mocy nie większej niż 15 kW oraz zakupem i instalacją urządzeń i systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła lub wykorzystaniem ciepła odpadowego, budową źródeł ciepła na odnawialne źródła energii o mocy nie wyższej niż 60 kW zarówno w modernizowanych jak i nowo budowanych obiektach

Procedura:
kredyty przeznaczone dla wszystkich ubiegających się z województwa małopolskiego; wnioski kredytowe składane są w Oddziale, warunkiem podpisania umowy kredytu jest akceptacja zadania przez Fundusz

Warunki kredytowania:

 • oprocentowanie: 0,3 s.r.w.
 • okres kredytowania: do 4 lat
 • okres realizacji inwestycji: do 6 miesięcy
 • okres karencji: do czasu zakończenia zadania
 • kwota kredytu: do 100% kosztu przedsięwzięcia (brutto - dla nie będących płatnikami VAT, netto � dla będących płatnikami VAT. Koszt instalacji 1kW kolektorów słonecznych nie może być wyższy niż 3675 zł, a koszt instalacji 1kW dla źródeł ciepła na paliwo odnawialne oraz systemy grzewcze z zastosowaniem pomp ciepła nie może być wyższy niż 2100 zł (koszt indeksowany w kolejnych latach o 5% w stosunku do roku poprzedniego)
 • prowizja: od 4% do 5% kwoty kredytu

Umowa obowiązuje do 31.12. 2007 r.

III.
Przedmiot kredytowania:
przedsięwzięcia polegające na budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej o łącznej przepustowości poniżej 50 m3/d, w wyniku których zostanie osiągnięty efekt ekologiczny określony poprawą parametrów oczyszczonych ścieków, pod warunkiem, że stężenia ścieków oczyszczonych będą spełniać wymogi normatywne

Procedura:
kredyt przeznaczony dla wszystkich ubiegających się z województwa małopolskiego; wnioski kredytowe składane są w Oddziale, warunkiem podpisania umowy kredytu jest akceptacja zadania przez Fundusz

Warunki kredytowania:

 • oprocentowanie: 0,3 s.r.w.
 • okres kredytowania: do 4 lat
 • okres karencji: do czasu zakończenia zadania
 • maksymalny koszt budowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków nie może być wyższy niż 80,00zł/1kg BZT5/rok, a dla kanalizacji niż 70,00zł/m3 odprowadzanych ścieków w ciągu roku (koszt indeksowany w kolejnych latach o 5% w stosunku do roku poprzedniego)
 • prowizja przygotowawcza: 2,0% kwoty kredytu

Umowa obowiązuje do 31.12. 2009 r.

IV.
Przedmiot kredytowania:
inwestycje związane z zakupem i montażem instalacji do zasilania pojazdów mechanicznych sprężonym gazem ziemnym (CNG) i gazem płynnym (LPG)

Procedura:
kredyty przeznaczone dla wszystkich ubiegających się z województwa małopolskiego; wnioski kredytowe składane są w Oddziale, warunkiem podpisania umowy kredytu jest akceptacja zadania przez Fundusz

Warunki kredytowania:

 • oprocentowanie: 0,3 s.r.w.
 • okres kredytowania: do 4 lat
 • okres realizacji inwestycji: do 6 miesięcy
 • okres karencji: do czasu zakończenia zadania
 • kwota kredytu: do 100% kosztu przedsięwzięcia (brutto - dla nie będących płatnikami VAT, netto � dla będących płatnikami VAT). Maksymalny koszt instalacji dla samochodu osobowego i dostawczego o całkowitym tonażu poniżej 3,5 tony nie może być wyższy niż 5.500 zł/szt, a dla autobusu i samochodu dostawczego o całkowitym tonażu powyżej 3,5 tony może być wyższy niż 45.000 zł/szt (koszt indeksowany w kolejnych latach o 5% w stosunku do roku poprzedniego)
 • prowizja: 2% kwoty kredytu

Umowa obowiązuje do 31.12. 2009 r.

V.
Przedmiot kredytowania:
inwestycje z zakresu modernizacji źródeł ciepła o mocy do 50 kW, polegające na zakupie i montażu nowych kotłów c.o. - gazowych, olejowych i na węgiel (np. ekogroszek) wraz z osprzętem, w miejsce starych oraz adaptacją pomieszczeń kotłowni, bez instalacji wewnętrznej c.o. (bez zakupu i montażu wewnętrznej instalacji rozprowadzającej c.o., w tym kaloryferów); pod warunkiem uzyskania zmniejszenia zużycia energii o co najmniej 25%

Procedura:
kredyty przeznaczone dla wszystkich ubiegających się z województwa małopolskiego; wnioski kredytowe składane są w Oddziale, warunkiem podpisania umowy kredytu jest akceptacja zadania przez Fundusz

Warunki kredytowania:

 • oprocentowanie: 0,3 s.r.w.
 • okres kredytowania: do 4 lat
 • okres realizacji inwestycji: do 6 miesięcy
 • okres karencji: do czasu zakończenia zadania
 • kwota kredytu: do 100% kosztu przedsięwzięcia (brutto - dla nie będących płatnikami VAT, netto � dla będących płatnikami VAT). Maksymalny koszt instalacji nie może być wyższy niż 1000 zł/kW (koszt indeksowany w kolejnych latach o 5% w stosunku do roku poprzedniego)
 • prowizja: 2% kwoty kredytu

Umowa obowiązuje do 31.12. 2009 r.

VI.
Przedmiot kredytowania:
utylizacja odpadów azbestowych polegająca na usunięciu i transporcie azbestowych elementów budowlanych, zabezpieczeniu azbestowych powierzchni dachowych lub elewacyjnych i drogowych

Procedura:
kredyty przeznaczone dla wszystkich ubiegających się z województwa małopolskiego; wnioski kredytowe składane są w Oddziale, warunkiem podpisania umowy kredytu jest akceptacja zadania przez Fundusz

Warunki kredytowania:

 • oprocentowanie: 0,3 s.r.w.
 • okres kredytowania: do 4 lat
 • okres realizacji inwestycji: do 6 miesięcy
 • okres karencji: do czasu zakończenia zadania
 • kwota kredytu: do 100% kosztu przedsięwzięcia (brutto - dla nie będących płatnikami VAT, netto � dla będących płatnikami VAT). Maksymalny koszt usunięcia i transportu 1 tony azbestowych elementów budowlanych, zabezpieczenia azbestowej powierzchni dachowych lub elewacyjnych i drogowych nie może wynieść więcej niż 2500 zł/tonę (koszt indeksowany w kolejnych latach o 5% w stosunku do roku poprzedniego)
 • prowizja: 2% kwoty kredytu

Umowa obowiązuje do 31.12. 2009 r.


 
 

Galeria zdjęć

Nasze działania


Przydatne linki