Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na tzw. Małe projekty.

O dofinansowanie może ubiegać się: osoba fizyczna, której miejscem zamieszkania jest obszar siedmiu gmin Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. organizacja
pozarządowa zarejestrowana w KRS). Planowany projekt powinien przyczyniać się do realizacji przynajmniej jednego z poniższych celów: wykreowanie atrakcyjnej oferty rekreacyjno-turystycznej, zachowanie zasobów naturalnych i kulturowych, stworzenie warunków do rozwoju usług i przetwórstwa oraz rozwój oferty społeczno kulturalnej. Potencjalny beneficjent może ubiegać się o dofinansowanie (w formie refundacji kosztów) nawet do wysokości 70 %
(maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt to 25 tys. zł.).


Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 28.12.2009 - 18.01.2010 bezpośrednio
w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa - Raciborowice 126 (budynek szkoły), 32-091 Michałowice, od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8.00 do 16.00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Wszelkie potrzebne formularze, wnioski, instrukcje oraz dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa http://www.koronakrakowa.pl.
Serdecznie zapraszamy.

Ogłoszenie (plik .doc)

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
LEADER
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć