Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju
W DNIACH 19, 21, 26 I 28 stycznia 2010 r. w godzinach od 10-12 odbyły się strzelania z broni pneumatycznej w ramach „AKCJI ZIMA” zorganizowanej przez zarząd miejski LOK. Pod okiem instruktorów dzieci i młodzież szkolna mogła poćwiczyć celność i koncentracje. Przez wszystkie dni odnotowaliśmy 86 osobostartów. Każdy z uczestników dostał mały poczęstunek. W ostatnim dniu zostały wręczone nagrody w postaci medali i dyplomów. Zobacz ogłoszenie .pdf
 

WYCIECZKA DO ZAKOPANEGO  (KULIG W DOLINIE CHOCHOŁOWSKIEJ)

30 stycznia 2010 roku dwudziestu pięciu członków Koła LOK przy Gminie Igołomia – Wawrzeńczyce wraz z kilkunastoma uczniami Gimnazjum w Igołomi uczestniczyło w tradycyjnym kuligu w Dolinie Chochołowskiej.
Podczas wycieczki członkowie LOK zapoznali się z walorami przyrodniczymi Tatr Zachodnich i folklorem podhalańskim.
Pan Marcin Koceniak przybliżył słuchaczom historię Chochołowa, mówił o powstaniu Chochołowskim z 1846 roku, o związkach Jana Pawła II z Doliną i słynnym już spotkaniu papieża z Lechem Wałęsą w 1983r.
Wieczorem było ognisko połączone z degustacją miejscowych przysmaków.

Zdjęcia: J. Ruchwa Opracował: M. Koceniak
 

Sprawozdanie ze spotkania opłatkowego LOK
Dnia 22.12.2009r. W G.C.E. w Igołomi dzięki gościnności pani dyrektor Doroty Ryńcy-Ropek i pana kierownika Andrzeja Kudło odbył się wspólny opłatek koła LOK. W spotkaniu tym wzięli udział zaproszeni goście pan Jerzy Wiewiórki i pan Józef Placha, jak również sympatycy i sponsorzy: wójt gminy Igołomi-Wawrzeńczyce pan Józef Rysak, Tomasz Rybak zostali oni mianowani honorowymi członkami wspierającymi LOK. Przewodniczący Stefan Nawrot powitał gości ,cały zarząd, wszystkich członków i wraz z prezesem zarządu wojewódzkiego odznaczył srebrnym medalem za zasługi dla kraju przewodnicząca sekcji strzeleckiej panią Karolinę Stawinogę za osiągnięcia w LOK. Zostały również wręczone dyplomy z podziękowaniami dla wszystkich którzy przez ostatni rok wspierali działalność organizacji .Przy stole z tradycyjnymi potrawami wigilijnymi wszyscy biesiadnicy podsumowali działalność z ostatnich miesięcy i złożyli sobie najserdeczniejsze życzenia na nadchodzący rok.
Była to druga ale na pewno jedna z wielu wigilii nowo powstałego koła Ligi Obrony Kraju Igołomia-Wawrzeńczyce czego z całego serca życzę.

Przewodnicząca sekcji quładowej Edyta Rybak

Zawody Strzeleckie - "Trójbój Letni" - zobacz więcej .pdf

 Pustynia Błędowska

W niedzielę 13 września bieżącego roku 36 członków i sympatyków Ligii Obrony Kraju w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce uczestniczyło w wycieczce na Pustynie Błędowską. Program pobytu był bardzo ciekawy. Nad jego organizacją czuwał Prezes koła- pan Stefan Nawrot, oraz kierownicy poszczególnych sekcji: pani Edyta Rybak- sekcja quadowa, pani Karolina Stawinoga- sekcja strzelecka, panowie Jarosław Duda i Marcin Koceniak sekcja historyczna, a także pani Marta Mika- catering
Nasze spotkanie rozpoczęło się od konkursu strzeleckiego Przechodni Puchar Prezesa Koła LOK w Gminie Igołomia-Wawreńczyce. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała pani Karolina Stawinoga. Pan Marcin Koceniak zapoznał wszystkich z historią Pustyni Błędowskiej. Podkreślił, że do powstania Pustyni w dużej mierze przyczynił się człowiek. W XIX w. bowiem na dużą skalę rozpoczęto wyrąb drzew na opał do ówczesnych hut znajdujących się w okolicach Olkusza. Prowadziło to do niszczenia cienkich warstw ubogiej ziemi i odsłaniania luźnych piasków. Wiatr zaczął intensywnie przenosić piach, budować wydmy i obniżenia. Niestety od lat 50-tych XX w. piaski Pustyni Błędowskiej zarastają z powodu pochopnego obsadzenia jej wierzbą kaspijską. Po prelekcji pan Jarosław Duda wraz z uczennicami gimnazjum w Igołomi należącymi do sekcji historycznej przeszukiwali pustynne piaski. Dziewczyny odkopały rożnego rodzaju łuski oraz odłamki. Męska cześć LOK-u, ale nie tylko, najbardziej zainteresowana było jazdą na quadach po pustyni. Nad bezpieczeństwem chętnych czuwali Państwo Edyta i Tomasz Rybakowie. Chętnie pokazywali najbardziej malownicze miejsca na Pustyni, m.in słynną ,,oazę” pustynną czyli Dolinę Białej Przenszy. Przez cały czas pobytu można było posilić się kiełbasą z grilla, ziemniakami z ogniska, zjeść ciasto, oraz napić się kawy bądź herbaty. Wieczorem Pan Prezes Stefan Nawrot wręczył dyplomy i drobne upominki uczestnikom konkursu strzeleckiego. Zdobywczynią Przechodniego Pucharu Prezesa została Izabela Waszkiewicz, która zdobyła najwyższą ilość punktów. Zarząd LOK-u nadał tytuł Honorowego Członka Koła panu Tomaszowi Rybakowi za niezwykły wkład w działalność Koła.

Opracował Marcin Koceniak

     


Działalność Ligi Obrony Kraju w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce


Tuż przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia na tradycyjnym „opłatku” spotkali się założyciele gminnego koła LOK. Wśród nich znaleźli się entuzjaści strzelectwa, prawdziwi pasjonaci, patrioci lokalni, znawcy historii oraz weterani i zasłużeni dla obronności kraju. Spośród zaproszonych gości wymienić należy: Jerzego Wiewiórskiego – prezesa Zarządu Wojewódzkiego LOK i jednocześnie prezesa Zarządu Miejskiego Nowej Huty, byłego nauczyciela, Józefa Plachę – wiceprezesa Zarządu Miejskiego LOK Nowa Huta, sędziego I klasy państwowej strzelectwa sportowego i Krzysztofa Kowalskiego – członka Zarządu Wojewódzkiego LOK - specjalistę do spraw broni, uzbrojenia i techniki obronnej „zbrojmistrza małopolski”. Inicjator spotkania, Przewodniczący Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, były policjant, instruktor strzelectwa Stefan Nawrot jednogłośnie został wybrany na prezesa Gminnego Koła LOK. Wiceprezesem została Karolina Stawinoga – instruktor strzelectwa i sportów obronnych, sędzia i czynny zawodnik Klubu Fabrycznego, studentka AWF Kraków. Sekretarzem został wybrany Marcin Koceniak – instruktor strzelectwa, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w GCE w Igołomi. Skarbnik Koła - Marta Mika, natomiast w Komisji Rewizyjnej zasiadła Grażyna Kaczor – pracownik Urzędu Gminy oraz Kinga Stachoń. Na pierwszym „roboczym” spotkaniu wstępnie powołano do działania cztery sekcje:
- sekcja strzelecka – przewodnicząca - instruktor strzelectwa Karolina Stawinoga;
- sekcja historyczna – przewodniczący - mgr historii, instruktor strzelectwa Marcin Koceniak oraz Jarosław Duda – ,,autentyczny’’ poszukiwacz śladów historii gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, tzw. „kopacz”;
- sekcja pierwszej pomocy przedmedycznej – przewodnicząca - mgr wychowania fizycznego, instruktor strzelectwa, ratownik Iwona Pająk;
- sekcja motorowa (kłady i skutery) – przewodnicząca - Edyta Rybak, entuzjasta i znawca jazdy na dwu i wielośladach.
Wraz z nowym 2009 rokiem, na nowo powstałej strzelnicy LOK-u mieszczącej się w budynku szkoły w Igołomi, ruszyły przygotowania do zawodów strzeleckich. Instruktorzy strzelectwa w osobach K. Stawinogi, I. Pająk, S. Nawrota i M. Koceniaka praktycznie w każdy wtorek prowadzą zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z terenu naszej gminy. Na pierwsze sukcesy nie trzeba było długo czekać. Uczniowie igołomskiego Gimnazjum - Mateusz Caboń, Maciej Maciejewski i Robert Bielecki zaczęli zajmować czołowe lokaty na różnego typu zawodach w Krakowie. W II połowie lutego podczas ferii zimowych z inicjatywy Stefana Nawrota zorganizowano cykl szkoleniowy dla dzieci i młodzieży szkolnej pod kryptonimem „Akcja Zima 2009”. Podczas dwóch tygodni zanotowano 95 osobostartów zakończonych zawodami. Gościnnie bawili u nas uczniowie z sąsiedniej gminy Nowe Brzesko. „Akcję Zima 2009” objął patronatem starosta krakowski Józef Krzyworzeczka przeznaczając na ten cel 1000 zł. Za powyższą kwotę zakupiono amunicję, pamiątkowe dyplomy, medale i nagrody rzeczowe dla zawodników.

Klasyfikacja zawodów „Akcja Zima 2009”.
I miejsce – Waszkiewicz Izabela - Igołomia
II miejsce – Indyka Grzegorz – Nowe Brzesko
III miejsce - Suwała Kamila – Nowe Brzesko
IV miejsce – Przybył Wojciech – Nowe Brzesko
V miejsce – Dąbek Iwona – Igołomia
VI miejsce – Latała Magdalena

Klasyfikacja zawodów o Puchar Prezesa LOK Stefana Nawrota
Dziewczęta                                                                        Chłopcy
I miejsce – Waszkiewicz Izabela                                   Giemza Kamil
II miejsce – Suwała Kamila                                           Indyka Grzegorz
III miejsce – Dąbek Iwona                                            Przybył Wojciech

W ferie zorganizowano również wycieczkę turystyczno – krajoznawczą do Krynicy dla członków LOK - u i chóru „Carmen”. Obecnie trwają przygotowania do turnieju marynistycznego, w którym drużyny mieszane będą musiały wykazać się nie tylko „celnym okiem”, ale i techniką i szybkością w pływaniu na 50 m stylem dowolnym oraz rozległą wiedzą z zakresu marynistyki.
Gminne koło LOK liczy obecnie 28 członków i z każdym spotkaniem przybywa ich coraz więcej.
Wszystkich chętnych zapraszamy na strzelnicę w każdy wtorek o godzinie 15.

 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć

odwiedzin od 12.06.2007