Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

W budynku Szkoły Podstawowej w Igołomi 21.10.2009 odbyło się szkolenie na temat zasad i rodzajów małych projektów, które będzie można składać w grudniu 2009 do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. PRZYPOMNIJMY KTO MOŻE APLIKOWAĆ I JAKIE WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ:
- projekt musi być realizowany na obszarze Gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Zabierzów, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki;
- wnioskodawcą jest mieszkaniec tych gmin lub parafia, stowarzyszenie działające na tym obszarze;- Kwota wnioskowana nie przekracza 25 tys. zł oraz służy realizacji przynajmniej jednego z poniższych celów:
1.wykreowanie atrakcyjnej oferty rekreacyjno - turystycznej
2.zachowanie zasobów naturalnych i kulturowych
3.stworzenie warunków do rozwoju usług i przetwórstwa
4.rozwój oferty społeczno - kulturalnej,
Zgodnie z obietnicą umieszczam materiały ze szkolenia do pobrania oraz zapraszam chętnych po wersję papierową do Urzędu Gminy. Więcej informacji na stronie www.koronakrakowa.pl
Jednocześnie zachęcam potencjalnych projektodawców do aplikowania o te środki, które mogą wiele potrzeb małych społeczności zaspokoić.
zastępca wójta, mgr inż. Henryk Jończyk
materiały do pobrania (plik zip)
   


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć