Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Z wizytą u księdza Tadeusza Korczaka.

W dniu 28.10.2007 r. do miejscowości Nowa Biała, gdzie od 1 lipca 2007 r. pracuje ks. T. Korczak udała się grupa pracowników oświaty, pracowników urzędu gminy oraz mieszkańców. Wizyta, która wzruszyła księdza Tadeusza została zorganizowana przez dyrektora GCE w Wawrzeńczycach Panią Mieczysławę Stawarz. Ksiądz Tadeusz bardzo ciepło i z wielką radością opowiadał o nowym miejscu swojej pracy duszpasterskiej oraz o swojej parafii, bardzo specyficznej, bo z dużym odsetkiem mieszkańców narodowości słowackiej. Ksiądz Tadeusz musi odprawiać msze raz w języku polskim, a drugi raz w języku słowackim. Nawet pasterka musi być w jednym roku po polsku, a w następnym po słowacku. Parafia, która prowadzi ks. Tadeusz liczy 1200 parafian. Jest położona niedaleko Nowego Targu. Na terenie Spiszu.
 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć