Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Odmulanie rowów przy drogach powiatowych.

Zarząd Dróg Powiatowych na odmulanie, karczowanie i odtwarzanie rowów wzdłuż dróg powiatowych wydatkuje prawie 200.000 zł do końca roku. Po wizji w terenie wskazane zostały najpilniejsze odcinki do odtworzenia, wyczyszczenia bądź wykarczowania przy drogach Wawrzeńczyce-Rudno G. (ok.1400 mb), Rudno G.-Dobranowice (ok.1900 mb), "Brzostek"-Tropiszów (ok.1500 mb) oraz Igołomia-Czernichów (ok.1500 mb). Ponadto zaplanowano zbieranie poboczy na odcinku ok.7500 mb i usunięcie śmieci i odpadów komunalnych z dróg powiatowych. Prace zostały rozpoczęte w ubiegłym tygodniu. Jeśli tylko pogoda pozwoli wykonawca, który wygrał przetarg na wymienione roboty deklaruje szybkie wykonanie prac. Jak zawsze przy tego typu pracach apelujemy do wszystkich właścicieli o odmulenie przepustów pod swoimi wjazdami (co przypomnijmy jest obowiązkiem każdego właściciela). Przedłuży to drożność rowów i efekty wykonanych prac będą nam wszystkim dłużej służyć, a ponadto przy nawalnych deszczach w lecie wielu uchroni przed zalaniem!
 
 


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007_2008

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć