Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
W ramach działania 6.2 schemat A Odnowa centrów wsi MRPO Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce przygotowała i złożyła fiszkę na odnowę centrum wsi Wawrzeńczyce.
Projekt obejmuje, we współpracy z Parafią, modernizację dróg i placów między szkołą, a kościołem. Zaplanowano odwodnienie dróg i placów, szczególnie od strony Domu Ludowego oraz udostępnienie parku po jego urządzeniu. Budżet projektu, to prawie 1.400.000,00 zł
Jednak czy projekt przejdzie pozytywnie pierwszy etap, to trzeba poczekać miesiąc czasu. I to także nie gwarantuje sukcesu. Dopiero druga ocena po złożeniu wniosku jest wiążąca. Dlatego cierpliwie będziemy czekać na ocenę, a jak będzie pozytywna, wówczas będziemy mogli się cieszyć i planować szczegółowo prace. Jeżeli popatrzymy na liczby podane niżej to tym bardziej musimy patrzeć chłodno na nasze możliwości.
Ponad 168 mln zł to wnioskowana kwota dofinansowania ze środków UE 116 projektów z zakresu odnowy centrów wsi. Kwota dostępna w ramach naboru - 28 187 200 zł zaspakaja zaledwie 1/5 potrzeb zgłoszonych przez wnioskodawców.
Statystyka:
Ilość złożonych wniosków - 116
Kwota dostępna w ramach konkursu - 28 187 200 zł
Całkowita wartość projektów - 256 539 284 zł
Całkowita wnioskowana kwota dofinansowania ze środków UE - 168 774 281 zł

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć