Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

ZEBRANIE WIEJSKIE W ODWIŚLU

W dniu 02.05.2007r odbyło się zebranie wiejskie w Odwiślu. Zebranie otworzyła Pani Sołtys wsi Odwiśle – Danuta Jordan, która również przewodniczyła zebraniu. Zebranych mieszkańców przywitał Przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce - Pan Stefan Nawrot, który przedstawił cel zebrania, którym było podjęcie Uchwały dotyczącej przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości Odwiśle”. Następnie Pani Anna Sroga, pracownik Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce zapoznała mieszkańców z Planem Rozwoju ich miejscowości, który został opracowany przez Grupę Inicjatywną, Sołtysa, Radnego wsi Odwiśle, Radę Sołecką, oraz pracowników Urzędu Gminy. Głównym celem grupy inicjatywnej będzie zmodernizowanie, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku Świetlicy Wiejskiej na terenie miejscowości Odwiśle. Świetlica będzie spełniać rolę kulturową, będzie miejscem spotkań lokalnej społeczności, rozwijania własnych zainteresowań, będzie siedzibą lokalnych grup społecznych działających nie tylko na terenie samego Odwiśle, ale w całej Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. Potrzeba realizacji powyższego projektu, wynika nie tylko z chęci zagospodarowania niszczejącego budynku, ale przede wszystkim wyszła od samych mieszkańców. W budynku planuje się przystosowanie pomieszczeń Świetlicy na salę konferencyjną, która będzie miejscem spotkań dla lokalnej społeczności tworzącej małą i średnią przedsiębiorczość z terenu Odwiśle oraz całej Gminy. Projekt obejmuje także wydzielenie pomieszczeń dla miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.

Poinformowano również mieszkańców, że modernizacja i wyposażenie świetlicy umożliwi młodzieży i dzieciom bezpieczne spędzenie wolnego czasu, będzie można tam sprawnie przygotowywać różnego rodzaju uroczystości i imprezy np.: dożynki wiejskie i gminne, zabawy ludowe, targi, wystawy itp. Beneficjentem tego programu będzie Urząd Gminy.

Z-ca Wójta, Henryk Jończyk, poinformował mieszkańców, że  projekt remontu Świetlicy Wiejskiej uzależniony jest od dofinansowania z Funduszy Unijnych, o które będziemy się ubiegać pod koniec 2007r. Poprosił również mieszkańców wsi Odwiśle o czynny udział w realizacji projektu i tworzenie grup lokalnych, które będą współpracować  z Panią Sołtys, Radą Sołecką, Przewodniczącym Rady Gminy oraz z pracownikami Urzędu Gminy oraz ich wspierać i pomagać w podejmowanych działaniach.

Pani Sołtys poddała pod głosowanie Uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości Odwiśle”, która została przyjęta jednogłośnie. Na koordynatora wniosku wybrano Pana Stefana Nawrota – Przewodniczącego Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Na tym zebranie zostało zakończone.

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

1/2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć