Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

27 listopada 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyła się Konferencja: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki w praktyce", skierowana do społeczności lokalnych z terenu powiatu krakowskiego.

Władze powiatu krakowskiego reprezentował starosta krakowski Józef Krzyworzeka oraz sekretarz Adam Wójcik, a wśród prelegentów znaleźli się wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Jacek Woźniak oraz wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Kazimierz Tęczar. Prelegenci mówili głównie o komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dzięki czemu uczestnicy mogli się dowiedzieć w jaki sposób i w ramach jakich priorytetów będą mogli aplikować o dofinansowanie sowich projektów.

W konferencji, którą zorganizowało Biuro Rozwoju i Funduszy Strukturalnych w Starostwie Powiatowym w Krakowie, uczestniczyło 30 osób. Byli to między innymi reprezentanci organizacji pozarządowych, szkół, domów pomocy społecznej w powiecie krakowskim. Zaproszenie na tą konferencję z-ca wójta gminy przekazał także do GCE w Igołomi oraz GCE w Wawrzeńczycach. W tych miesiącach poprzedzających wejście w fazę realizacji funduszy europejskich ważne jest aby śledzić na bieżąco i nie przegapić szansy którą może otrzymać szkoła, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, sołectwo czy gmina w aplikowaniu o środki unijne.

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć