Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

PRZY WIGILIJNYM STOLE

Jan Paweł II
Spotkanie opłatkowe z Polakami. 20 XII 1997

W naszych obchodach Świąt Bożego Narodzenia szczególne miejsce zajmuje stół, wokół którego gromadzi się rodzina, aby modlić się, łamać opłatkiem, składać sobie życzenia i spożywać wieczerzę wigilijną. Pięknym zwyczajem pozostawia się przy stole jedno miejsce wolne dla kogoś, kto może przyjść z drogi, dla nieznajomego. Te proste gesty znaczą bardzo wiele. Symbolizują one dobroć ludzkiego serca, które w drugim człowieku dostrzega — zwłaszcza w człowieku potrzebującym — obecność Chrystusa i wzywa, by wprowadzić brata i siostrę w klimat rodzinnego ciepła, zgodnie ze staropolskim: «Gość w dom — Bóg w dom». Stół wigilijny niejako tworzy i buduje ludzką wspólnotę. To znaczenie stołu jeszcze bardziej staje się czytelne, gdy spoczywa na nim chleb, z którego każdy może wziąć i dzielić się z innymi. Miłość, przebaczenie, pokój z Bogiem i ludźmi znajdują w tym wigilijnym geście wspaniały wyraz.

W naszej Gminie

W tym czasie przedświątecznym, tak radosnym i rodzinnym, Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Józef Rysak oraz Przewodniczący Rady Gminy, Stefan Nawrot, spotykali się na spotkaniach opłatkowych ze wszystkimi grupami społecznymi, organizacjami, sołtysami, radnymi, pracownikami oświaty, druhami OSP, członkiniami KGW, mieszkańcami gminy. Nasza mała ojczyzna, to duża rodzina. To wielka, ciekawa i różnorodna grupa ludzi, która w ciągu całego roku bardzo wspierała Gminę w wielu zadaniach. Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Stefanem Nawrotem składali wszystkim życzenia i łamali się opłatkiem. Oto kilka cyfrowych ujęć z tych miłych spotkań:
 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć