Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
Orkiestra Dęta z Igołomi

Uroczystości gminne i kościelne uświetnia orkiestra dęta z Igołomi, która została reaktywowana w 2001r. jak również kapela z zespołem śpiewaczym ze Stręgoborzyc.

Orkiestra dęta z Igołomi   Kapela ze Stręgoborzyc

Orkiestra dęta ” HEJNAŁ” w Igołomi powstała w 1929r. Założycielami orkiestry był kapelmistrz Jan Brzostek oraz ksiądz proboszcz parafii Pietkiewicz. Od 1936r. orkiestrę prowadził Jan Głowa jako instruktor kategorii II ze specjalnością orkiestra dęta do roku 1994. Od 1994 r. do 2002 r. orkiestrą koordynował Ryszard Motylski jako prezes, uzupełniał i naprawiał instrumenty oraz przygotowywał orkiestrę do występów. W 2002 r. został zatrudniony kapelmistrz mag Tadeusz Poręba, który aktualnie dyryguje całą orkiestrą.
Orkiestra uświetnia wszystkie gminne i powiatowe imprezy oraz uroczystości parafialne. W roku 2004 i 2005 występowała na I i II Dniach Powiatu Krakowskiego na Placu Aksentowicza w Krakowie, prezentowała się na imprezach gminnych takich jak; Dożynki gminne w Dobranowicach, Igołomi, Wawrzeńczycach, grała na 40 –leciu Koła Gospodyń Wiejskich w Dobranowicach. Każdego roku na Gminnym Święcie Strażaka /florianki/ prowadzi brać strażacką na uroczystą mszę. Uczestniczyła w obchodach IX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w Pałacu w Igołomi w 2007r. oraz inauguracji Małopolskiego roku szkolnego i otwarciu hali gimnastycznej w Wawrzeńczycach w 2007r/ prowadziła korowód z koszami warzywnymi na I – Małopolskim Święcie Warzyw Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w 2007r. Ponadto podtrzymuje tradycje lokalne biorąc udział w uroczystościach kościelnych jak; Rezurekcja, Boże Ciało, Odpusty parafialne czy Pasterka.
Orkiestra liczy 25 osób w jej skład wchodzi grupa młodzieży. Prezesem orkiestry jest Ryszard Motylski.
Skład orkiestry dętej „ HEJNAŁ”
Kapelmistrz Tadeusz Poręba - każdy rodzaj instrumentu.
1. Ryszard Motylski - tenor
2. Paluch Piotr - klarnet
3.Józef Nowak - saksofon
4. Daniel Paluch - klarnet
5.Anna Czarek - werbel
6. Piotr Caba - alt
7. Sławomir Dziza -alt
8. Sylwia Marszałek - alt
9. Daniel Kubler - trąbka
10.Stanisław Wilk - trąbka
11.Krzysztow Wójcik - trąbka
12.Andrzej Jazgar - trąbka
13.Mateusz Kubler - trąbka
14.Kazimierz Gas - tenor
15.Dariusz Kwiatek - tenor
16. Jacek Paluch - tenor
17.Jacek Wilk - bas F
18.Józef Adamczyk - bas B
19.Judyta Paluch - werbel
20.Zbigniew Łoboda - bęben
21.Łukasz Nowak - klarnet
 

 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć